OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu   Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2007-01-12 12:56:34

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

Wzorem lat ubiegłych Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu zaprasza do udziału w kolejnej IX edycji Ogólnopolskiego Kon­kursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, którego celem jest wyrobienie możliwie skutecznych sposobów reakcji w przypadku wystąpienia pożarów, wypadków i innych zagrożeń.

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów w wieku 6 do 16 lat oraz uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej – bez ograniczeń wiekowych, w tej edycji będzie przebiegać pod hasłem :

„Kiedy dzwonię po straż pożarną ?”

więcej »

2007-01-10 14:56:08

Nadanie aktów awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

W dniu 5 stycznia 2006 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku odbywała się uroczystość wręczenia aktów awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, nauczycielom z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów: gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego.

więcej »

2006-12-19 15:34:05

III Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego

Myślibórz, dnia 15 grudnia 2006 roku

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2006 roku o godz. 12 00 odbędzie się III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu w Starostwie Powiatowym, przy ul. Marcinkowskiego 2 w Myśliborzu.

więcej »

2006-12-05 10:34:00

Poprawa bezpieczeństwa i lepsze warunki uprawiania turystyki przez mieszkańców pogranicza Polski i Niemiec poprzez przebudowę ul. Szosowej w Barlinku

  

„Poprawa bezpieczeństwa i lepsze warunki uprawiania turystyki przez mieszkańców pogranicza Polski i Niemiec poprzez przebudowę
ulicy Szosowej w miejscowości Barlinek”

„Verbesserung der Sicherheit und die besseren Bedingungen der Touristik für deutsche und polnische Bewohner des Grenzgebietes dank des Umbaus der Szosowa Straβe in der Stadt Barlinek“

więcej »

2006-12-04 18:28:47

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I LEPSZE WARUNKI UPRAWIANIA TURYSTYKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW POGRANICZA POLSKI I NIEMIEC POPRZEZ PRZEBUDOWĘ UL. SZOSWEJ W BARLINKU

 


Projekt pn.: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I LEPSZE WARUNKI UPRAWIANIA TURYSTYKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW POGRANICZA POLSKI I NIEMIEC POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ULICY SZOSWEJ W MIEJSCOWOŚCI BARLINEK” ZOSTAŁ ZREALIZOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A POLSKO- NIEMIECKIEGO POGRANICZA NA OBSZARZE KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH MEKLEMBURGIA POMORZE PRZEDNIE/BRANDENBURGIA- POLSKA
(WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE)/32

więcej »

2006-12-04 18:25:36

INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE I PZD W MYŚLIBORZU W L. 2005-2006

  

Projekt pn.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1418Z – ULICA ZIELONA W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO” ZOSTAŁ ZREALIZOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

więcej »

2006-11-23 14:23:40

I Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego

Myślibórz, dnia 23 listopada 2006 roku

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 27 listopada 2006 roku (poniedziałek) o godz. 11 00 odbędzie się I sesja Rady Powiatu w Myśliborzu III Kadencji.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 2. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

więcej »

2006-11-13 12:13:41

Informacja o dniach wolnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

INFORMACJA

Dzień
17 listopada 2006 (PIĄTEK)
jest dniem wolnym
OD PRACY,

W STAROSTWIE POWIATOWYM
W MYŚLIBORZU.

więcej »

2006-11-10 11:15:07

Otwarcie pogotowia w Myśliborzu

W dniu 6 listopada 2006 roku w Myśliborzu miało miejsce uroczyste otwarcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie – Filia Myślibórz.

Obecnie Pogotowie mieści się przy ul. 1 Maja 20.

Zrealizowana inwestycja znacznie polepszy warunki pracy miejscowego pogotowia.

więcej »

2006-11-10 11:05:16

Prezentacja sprzętu diagnostycznego do leczenia chorób układu krążenia w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Prezentacja sprzętu diagnostycznego do leczenia chorób układu krążenia w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku

więcej »

2006-10-19 12:34:40

XLVI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego

Myślibórz, dnia 18 października 2006 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 października 2006 roku o godz. 14 00 odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego w Starostwie Powiatowym, przy ul. Marcinkowskiego 2 w Myśliborzu.

więcej »

2006-09-26 09:23:28

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu- Wydział Oświaty Kultury i Sportu informuje, że od 1 do 31 października br. trwać będzie nabór wniosków o stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu „Stypendia unijne dla studentów powiatu myśliborskiego w roku akademickim 2006/2007”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

więcej »

2006-09-25 16:26:30

„Wiedza i kompetencja szansą rozwoju aktywności zawodowej dla lokalnej społeczności” - projekt zrealizowanego przy pomocy funduszy unijny

„Wiedza i kompetencja szansą rozwoju aktywności zawodowej dla lokalnej społeczności” to tytuł kolejnego projektu zrealizowanego przy pomocy funduszy unijnych.

więcej »

2006-09-22 12:53:00

XLV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego

Myślibórz, dnia 19 września 2006 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września 2006 roku o godz. 12 00 odbędzie się XLV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego w Starostwie Powiatowym, przy ul. Marcinkowskiego 2 w Myśliborzu.

więcej »

2006-08-29 14:32:59

Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu myśliborskiego w roku szkolnym 2006/2007

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu- Wydział Oświaty Kultury i Sportu informuje, że od 1 do 30 września br. trwać będzie nabór wniosków o stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu myśliborskiego w roku szkolnym 2006/2007”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

więcej »

2006-07-19 12:41:03

Przekazanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu


W dniu 14 lipca w Myśliborzu na Rynku odbyła się uroczystość przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu sztandaru ufundowanego przez mieszkańców powiatu.

W uroczystościach uczestniczyli:
- Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie Inspektor Tadeusz Pawlaczyk,
- Starosta Myśliborski Janusz Winiarczyk,
- przedstawiciel Komendy Głównej Policji,
- przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego,

więcej »

2006-07-11 09:09:40

Zapraszamy na uroczystość nadania i wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu

             

ZAPRASZAMY

MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

W DNIU 14 LIPCA 2006 r.
O GODZ.15.00
NA RYNEK IM. JANA PAWŁA II
W MYŚLIBORZU

więcej »

2006-07-07 10:15:07

Modernizacja placu manewrowego przystani żeglarskiej MOS „Szkuner” w Myśliborzu dla potrzeb współpracy transgranicznej

W dniu 26.06.2006 r. zakończyła się realizacja projektu pn.: „Modernizacja placu manewrowego przystani żeglarskiej MOS „Szkuner” w Myśliborzu dla potrzeb współpracy transgranicznej”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFFR), w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Meklemburgia- Pomorze Przednie/Brandenburgia- Polska (Województwo Zachodniopomorskie), priorytet D- Rozwój wiejski, działanie D-1- Rolnictwo i obszary wiejskie.

więcej »

2006-06-21 13:43:05

XLIV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego

Myślibórz, dnia 20 czerwca 2006 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 czerwca 2006 roku o godz. 12 00 odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego w Starostwie Powiatowym, przy ul. Marcinkowskiego 2 w Myśliborzu.

więcej »

2006-06-20 10:36:45

Pytania do prof. dr hab. Bogusłąwa Liberadzkiego Posła do Parlamentu Europejskiego

W bieżącym roku minęła druga rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z propozycją telefonicznej rozmowy z mieszkańcami naszego okręgu dotyczącą bilansu 2 – letniego członkowstwa zwrócił się Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki. Wszelkie uwagi, pytania proszę przesyłać na adres: e-mail: dyskusje@liberadzki.pl. W e-mailu proszę podać telefonu. W dniu 27 czerwca 2006 roku w godz. 17:00 – 19:00 Profesor Bogusław Liberadzki odpowie na najciekawsze pytania kontaktując się z ich autorami.

więcej »

«   1 ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 182   »

 

eURZĄD

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Wrzesień 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia