Z uwagi na kwarantannę pracowników Wydziału Komunikacji w Myśliborzu, wszelkie podania/wnioski należy wrzucać do przygotowanej urny, która znajduje się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2007-02-23 15:37:05

Narada dyrektorów

Dnia 22 lutego 2007 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębnie odbyła się narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu myśliborskiego.
Tematem narady były aktualne sprawy prawne, finansowe i administracyjne szkół i placówek w roku 2007.
Naradę prowadził naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała.

więcej »

2007-02-21 11:15:46

V Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego

Myślibórz, dnia 19 lutego 2007 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2007 roku o godz. 12 00 odbędzie się V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu w Starostwie Powiatowym, przy ul. Marcinkowskiego 2 w Myśliborzu.

więcej »

2007-02-19 16:11:43

Dzień Walentynkowy w smolnickim Zespole Szkół

 III TA, jako dyżurna klasa szkoły, zaproponowała (nie tylko uczniom) zabawę w Walentynki. 14 lutego, na przekór protestom niezakochanych (nawet w sobie) szkolnych malkontentów zorganizowała "serdeczną" wyprzedaż wszystkiego, co się z Dniem św. Walentego może kojarzyć i to tym, którzy posiadają zbędną kasę.

więcej »

2007-01-25 12:20:48

Ferie zimowe

Międzyszkolny Ośrodek Sportu Szkuner w Myśliborzu zaprasza nauczycieli dzieci i młodzież wszystkich typów Szkół w Powiecie Myśliborskim na imprezy sportowe, które organizowane będą w okresie ferii zimowych 2007 roku. Zgłoszenia do imprez przyjmowane będą w dniu rozgrywania o godzinie 9.45 .

więcej »

2007-01-24 16:01:07

Studniówka w Smolnicy

 19 stycznia w smolnickim Zespole Szkół tegoroczni maturzyści balowali do "białego rana". Tego przynajmniej życzył im, otwierający tę zawsze wyjątkową dla każdego rocznika maturzystów zabawę, wicedyrektor szkoły Krzysztof Maciaszek. W imieniu rodziców podziękowanie wygłosił ojciec jednej z maturzystek, pan Stanisław Nowopolski. Maturzyści dziękowali dyrekcji szkoły, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom, nie zapominając przyrzec, że po balu to tylko przygotowania do matury będą treścią ich życia.

więcej »

2007-01-23 12:36:46

IV Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego

Myślibórz, dnia 22 stycznia 2007 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 31 stycznia 2007 roku (środa) o godz. 12 00 odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Myśliborzu w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 2.

więcej »

2007-01-23 12:34:44

POBÓR 2007 ROKU W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

  • Obowiązkowi zgłoszenia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1988, a także mężczyźni urodzeni w latach 1983 – 1987, którzy dotychczas nie stawali się do poboru.
  • Do wyżej wymienionej komisji wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
  • Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską wzywa się poborowych urodzonych w roku 1987 i latach wcześniejszych, którzy :
    - zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,
    - poborowych, którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

więcej »

2007-01-22 16:07:50

Spotkanie z Przewodniczącymi Eurodystryktu Oderland-Nadodrze

 W dniu 18 stycznia 2007r. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu odbyło się spotkanie pomiędzy przewodniczącymi Eurodystryktu Oderland-Nadodrze, Frankiem Ehlingiem oraz Andrzejem Kuntem, a Starostą Myśliborskim Andrzejem Potyrą oraz Wicestarostą Wojciechem Wojtkiewiczem. Rozmawiano na temat odnowienia umowy o współpracy transgranicznej między Eurodystryktem, a nowymi władzami Powiatu Myśliborskiego. Omówiono cele Eurodystryktu i najważniejsze projekty, które będą wspólnie realizowane. Potwierdzono wolę współdziałania w ramach tego europejskiego regionu granicznego.

więcej »

2007-01-22 16:05:49

Wręczono Wyróżnienia Promocyjne Starosty Myśliborskiego Złote Żagle za 2006 rok

W dniu 19 stycznia 2007r. w Myśliborskim Ośrodku Kultury odbyło się Spotkanie Noworoczne Starosty Myśliborskiego połączone z wręczeniem Złotych Żagli za 2006 rok - wyróżnień promocyjnych Starosty. 

więcej »

2007-01-19 12:04:16

Współpraca transgraniczna z powiatem Marchijsko – Odrzańskim.

 W dniu 17 stycznia b.r. w ramach transgranicznej współpracy z powiatem Marchijsko – Odrzańskim Republiki Federalnej Niemiec, w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu odbyło się spotkanie , którego tematem było uzgodnienie wspólnych ćwiczeń w 2007 roku.
więcej »

2007-01-12 12:56:34

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

Wzorem lat ubiegłych Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu zaprasza do udziału w kolejnej IX edycji Ogólnopolskiego Kon­kursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, którego celem jest wyrobienie możliwie skutecznych sposobów reakcji w przypadku wystąpienia pożarów, wypadków i innych zagrożeń.

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów w wieku 6 do 16 lat oraz uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej – bez ograniczeń wiekowych, w tej edycji będzie przebiegać pod hasłem :

„Kiedy dzwonię po straż pożarną ?”

więcej »

2007-01-10 14:56:08

Nadanie aktów awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

W dniu 5 stycznia 2006 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku odbywała się uroczystość wręczenia aktów awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, nauczycielom z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów: gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego.

więcej »

2006-12-19 15:34:05

III Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego

Myślibórz, dnia 15 grudnia 2006 roku

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2006 roku o godz. 12 00 odbędzie się III Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu w Starostwie Powiatowym, przy ul. Marcinkowskiego 2 w Myśliborzu.

więcej »

2006-12-05 10:34:00

Poprawa bezpieczeństwa i lepsze warunki uprawiania turystyki przez mieszkańców pogranicza Polski i Niemiec poprzez przebudowę ul. Szosowej w Barlinku

  

„Poprawa bezpieczeństwa i lepsze warunki uprawiania turystyki przez mieszkańców pogranicza Polski i Niemiec poprzez przebudowę
ulicy Szosowej w miejscowości Barlinek”

„Verbesserung der Sicherheit und die besseren Bedingungen der Touristik für deutsche und polnische Bewohner des Grenzgebietes dank des Umbaus der Szosowa Straβe in der Stadt Barlinek“

więcej »

2006-12-04 18:28:47

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I LEPSZE WARUNKI UPRAWIANIA TURYSTYKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW POGRANICZA POLSKI I NIEMIEC POPRZEZ PRZEBUDOWĘ UL. SZOSWEJ W BARLINKU

 


Projekt pn.: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I LEPSZE WARUNKI UPRAWIANIA TURYSTYKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW POGRANICZA POLSKI I NIEMIEC POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ULICY SZOSWEJ W MIEJSCOWOŚCI BARLINEK” ZOSTAŁ ZREALIZOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A POLSKO- NIEMIECKIEGO POGRANICZA NA OBSZARZE KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH MEKLEMBURGIA POMORZE PRZEDNIE/BRANDENBURGIA- POLSKA
(WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE)/32

więcej »

2006-12-04 18:25:36

INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE I PZD W MYŚLIBORZU W L. 2005-2006

  

Projekt pn.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1418Z – ULICA ZIELONA W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO” ZOSTAŁ ZREALIZOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

więcej »

2006-11-23 14:23:40

I Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego

Myślibórz, dnia 23 listopada 2006 roku

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 27 listopada 2006 roku (poniedziałek) o godz. 11 00 odbędzie się I sesja Rady Powiatu w Myśliborzu III Kadencji.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 2. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

więcej »

2006-11-13 12:13:41

Informacja o dniach wolnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

INFORMACJA

Dzień
17 listopada 2006 (PIĄTEK)
jest dniem wolnym
OD PRACY,

W STAROSTWIE POWIATOWYM
W MYŚLIBORZU.

więcej »

2006-11-10 11:15:07

Otwarcie pogotowia w Myśliborzu

W dniu 6 listopada 2006 roku w Myśliborzu miało miejsce uroczyste otwarcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie – Filia Myślibórz.

Obecnie Pogotowie mieści się przy ul. 1 Maja 20.

Zrealizowana inwestycja znacznie polepszy warunki pracy miejscowego pogotowia.

więcej »

«   1 ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... 212   »

 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Listopad 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia