Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu informuje ,że zmieniła adres siedziby. Aktualny adres : ul. Północna 15; 74-300 Myślibórz *** NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W DĘBNIE   -...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2017-03-01 15:09:57

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiegoogłosił otwarty konkurs na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantinguoraz nabór kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej Operatorem, który przeprowadzi otwarty Konkurs ofert na Mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji.

W ramach konkursu ofert możliwa jest realizacja zadań z zakresu rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w ramach założeń Programu SPOŁECZNIK, którego celem jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich w ramach mikrodotacji na działania wspierające rozwój aktywności społecznej mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w następujących obszarach:

 1. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 2. działania na rzecz wsparcia rozwoju i upowszechnienia wolontariatu;
 3. wspieranie procesów integracyjnych sektora pozarządowego;
 4. przeciwdziałanie uzależnieniom;
 5. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 6. profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego;
 7. działania na rzecz wspierania mniejszości narodowych i etnicznych;
 8. działalność w ramach równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji w różnych obszarach życia;
 9. ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia;
 10. ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, w tym edukacja ekologiczna;
 11. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 12. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 14. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 15. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 16. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 17. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 18. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 19. zadania z zakresu ratownictwa wodnego i górskiego;
 20. zadania realizowane przez jednostki ochotniczej straży pożarnej;
 21. zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i edukacji obronnej;
 22. wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację programów oświatowych, konferencje, konkursy, kursy, plenery, warsztaty, wystawy, a także inne działania związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych;
 23. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 24. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 25. działalność na rzecz młodzieży.

Na realizację ww. zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 1.800.000 zł.

Operatorem w konkursie na mikrodotacje mogą być organizacje pozarządowew rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa jest zgodna z założeniem konkursu.

Mikrodotacje finansowane w ramach Programu SPOŁECZNIK powinny dotyczyć aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służyć zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz mieszkańców Pomorza Zachodniego.Maksymalna wysokość mikrodotacji dla realizatorów projektu wynosi 3.000 zł.

Oferty na otwarty konkurs ofert składane są w Kancelarii Ogólnej przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie lub w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mieszczącym się przy ul. Starzyńskiego 3-4 pok. nr 329 (sekretariat) do dnia 14 marca 2017 r.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela:

Magdalena Pieczyńska tel. 91 44 16 224 , ul. Starzyńskiego 3 , Szczecin pok. 327

Daniel Grodź tel. 91 44 16 225, ul. Starzyńskiego 3 , Szczecin pok. 333

 

 

 

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Myśliborskiego 

eURZĄD

bip

eboi

elektroniczny samorząd

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Styczeń 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia