OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu   Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

AKTUALNOŚCI

2018-04-12 12:58:42

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku

Od 1 lutego 2017 r. przy Szpitalu w Barlinku działa Dzienny Dom Opieki Medycznej. DDOM to doskonałe wypełnienie „luki” w opiece medycznej nad osobami niesamodzielnymi, która powstaje pomiędzy pobytem w szpitalu, pobytem w ośrodku pobytu długoterminowego a wizytami opiekunki środowiskowej. Podopieczni Dziennego Domu Opieki Medycznej otrzymują wszelkie wsparcie – począwszy od regularnych, zbilansowanych posiłków, ciekawych i wesołych zajęć w wolnym czasie, poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne na nowoczesnym sprzęcie aż po konsultacje lekarskie. Osoby potrzebujące przebywają w DDOM w dni robocze od 7:00 do16:00. Długość pobytu ograniczona jest do trzech miesięcy.

„Ładna starość” – to tytuł reportażu Anny Kolmer o DDOM w Barlinku. Serdecznie zachęcamy do odsłuchania:

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku - reportaż

 

Zakres świadczeń udzielanych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej:

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

 • Opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • Doradztwo w wyborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • Usprawnianie ruchowe,
 • Stymulacja procesów poznawczych,
 • Terapia zajęciowa,
 • Przygotowanie rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniony zostanie odpowiedni do stanu zdrowia posiłek.

Kto może skorzystać z pobytu w DOM?

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Czas trwania pobytu w dziennym Domu Opieki Medycznej jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może być skrócony z przyczyn niezależnych od pacjenta – pogorszenie się stanu zdrowie i konieczność hospitalizacji. Przez pierwszych 30 dni roboczych pacjenci w Dziennym Domu Opieki Medycznej przebywają obowiązkowo przez 9 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym iż 4 godziny dziennie.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjmowani pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

 • Są mieszkańcami województw zachodniopomorskiego i lubuskiego,
 • Są osobami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub osobami którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego.
 • Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów), która będzie ponownie weryfikowany w dniu przyjęcia do placówki,
 • Mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.)

Tryb kierowania do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Kierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności skala Barthel.

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szpitala, rejestracji centralnej, biurze projektu oraz na naszej stronie internetowej www.szpitalbarlinek.pl

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • W przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalny – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Co zrobić aby skorzystać ze świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej?

Należy:

 • Wypełnić/zgromadzić następujące dokumenty:
  • Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
  • Kopię karty informacyjnej/wypisu ze szpitala nie starsza niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu,
  • skierowanie do DDOM (oryginał, załącznik nr 2),
  • kartę oceny stanu klinicznego świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał, załącznik nr 3),
  • oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (załącznik nr 4)
 • Dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet ww. dokumentów do naszej rejestracji/sekretariatu lub do biura Projektu mieszczących się w Barlinku 74-320, ul. Szpitalna 10


 

eURZĄD

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Kwiecień 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia