Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

24 lutego br. w trybie online odbyły się obrady Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, którego głównym tematem było przedstawienie informacji nt. Perspektywy Finansowej UE na lata 2021-2027 dla Pomorza Zachodniego oraz wyzwania w odniesieniu do obszarów popegeerowskich.

W  Konwencie oprócz starostów z terenu województwa zachodniopomorskiego uczestniczyli w nich: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz członkowie zarządu Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek.

Marszałek Olgierd Geblewicz przedstawił szczegóły dotyczące zamierzeń samorządu województwa w kontekście perspektywy unijnej 2021-2027 oraz odniósł się do obszarów zagrożonych marginalizacją znajdujących się w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia., która obejmuje  74 gminy województwa zachodniopomorskiego   o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto Marszałek Województwa wskazywał, że niektóre z województw otrzymają alokacje w ramach programu dla Polski Wschodniej (łącznie 2 508 mln zł) oraz w ramach programu dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (łącznie 4 411 mln zł). Mimo, iż większość gmin Pomorza Zachodniego, to obszary o porównywalnych, a nawet w niektórych aspektach gorszych warunkach rozwojowych niż gminy województw Polski Wschodniej, to nie mogą one liczyć na dodatkowe środki z rzeczonych programów.

 Dlatego też samorząd województwa oraz Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego wystąpią z apelem do Premiera Mateusza Morawieckiego o dodatkowe 800 mln euro, które umożliwiłyby kontynuowanie programu interwencyjnego dla Specjalnej Strefy Włączenia. Stosowne stanowiska  Zarządu Województwa oraz Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zostaną skierowane do Prezesa Rady Ministrów w najbliższym czasie.