Podziękowania za wieloletnią współpracę

W związku z zakończeniem działalności przez Myśliborskie Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej  Pan Andrzej Potyra Starosta Myśliborski i Pani Alicja Prill Wicestarosta Myśliborski zaprosili na spotkanie ustępującego Prezesa Stowarzyszenia Pana Stanisława Trusiuka, aby podziękować za wieloletnią, owocną współpracę.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas którego złożono na ręce Pana Trusiuka podziękowania za przyjazną współpracę, ogromne zaangażowanie w rozwój sportu, a przede wszystkim piłki siatkowej wśród mieszkańców powiatu myśliborskiego.

Warto wspomnieć, iż Pan Stanisław Trusiuk piastował funkcję Prezesa Myśliborskiego Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej od momentu powstania stowarzyszenia tj. od 2004 roku czyli przez 17 lat, był także jego założycielem.

Jak poinformował Pan Trusiuk – mimo zakończenia działalności Stowarzyszenia drużyna piłki siatkowej będzie dalej grała, została przekazana pod opiekę Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Myśliborzu.

Panu Stanisławowi życzymy dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym.  

Od lewej Alicja Prill - Wicestarosta Myśliborski, Stanisław Trusiuk, Róża Werocy i Andrzej Potyra - Starosta Myśliborski

Róża Werocy - Pełnomocnik Starosty Myśliborskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi