Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu realizuje projekt ,,Program Specjalny: ODKRYJ SIEBIE-POKONAJ BARIERY-II edycja"

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu realizuje projekt ,,Program Specjalny: ODKRYJ SIEBIE-POKONAJ BARIERY-II edycja"

Projekt realizowany jest na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym  ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
 
Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 20 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym lub osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Myśliborzu.
 
Cel projektu: wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 20 osób zamieszkałych na terenie powiatu myśliborskiego.  
 
Formy wsparcia:

  1. IPD, indywidualne wsparcie psychologiczne, mentoring, warsztaty aktywizacji i motywacji, warsztaty aktywizacji zawodowej i  pośrednictwo pracy,
  2. staże zawodowe,
  3. szkolenia zawodowe.

Efekty:

  1. min. 12UP zdobędzie adekwatne do potrzeb RP kwalifikacje/kompetencje,
  2. min. 12UP zdobędzie/ odświeży doświadczenie zaw. w środowisku pracy,
  3. min. 7os. uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu.

Wartość projektu:                 420.239,87 zł
Kwota dofinansowania UE:   357.203,87 zł 
                        
Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. - 31.05.2022r.

Pełne informacje znajdują się na stronie: https://mysliborz.praca.gov.pl/