OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu   Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

Aktualności

Zapraszam do zapoznania się z informacjami


 Myślibórz, dnia 7 października 2019 roku

Zachęcamy do lektury kolejnego, tym razem jesiennego już wydania pozarządowego Newslettera.

SPOŁECZNIK – OGŁOSZONO ZMIANY W REGULAMINIE

Jeśli szykują się Państwo do składania wniosków w nadchodzącym naborze Porgramu Społecznik na lata 2019 -2021, który rozpocznie się 14 października – warto się zainteresować zmianami w regulaminach, które zostały ogłoszone. Są to m.in.: zdefiniowanie zaangażowania społecznego, uszczegółowienie zapisów dotyczących kosztów osobowych, zaktualizowanie minimalnej ilości głosów w ramach II filaru - Regionalne Inicjatywy Obywatelskie. Niezmiennnie zachęcamy do kontaktu z Animatorami lokalnymi – kontakt tutaj. Wszelkie aktualne informacje na bieżąco pojawiają się na stronie Operatora KARR S.A. oraz strony Urzędu

SPOTKANIA SZKOLENIOWE SPOŁECZNIKA

Zachęcamy do udziału w szkoleniach dot. sprawozdawczości w projektahc Programu Społecznik. Przy oakzji można wyjaśnić wątpliwości i zadac pytania we wszystkich kwestiach animatorm. Najbliższe spotkanie odbędzie się w Gryfinie (8 X). Informacje o kolejnych pojawią się w wydarzeniach na profilu Społecznik.

ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO – KONKURS MARSZAŁKA

Jeszcze do najbliższego wtorku 8 października  można zgłaszać inicjatywy organizacji pozarządowych do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskie pn. ,,Zachodniopomorski Lider NGO” w trzech kategoriach:

·         Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018; kategoria główna,

·         Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018 przez organizację zarejestrowaną w latach 2017–2018; kategoria nr 2,

·         Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018 przez organizację, której budżet za rok 2018 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3.

Czekają nagrody pieniężne oraz wyjątkowe statuetki. Szczegóły na www i na stronie Organizatora.

PRZYPOMINAMY –TRWAJĄ KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA

Do 11 października trwają konsultacje projektu „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. Uwagi i opinie są zbierane za pomocą formularza. Szczegóły na www.

ZAPROSZENIE NA GALĘ TWÓJ BIZNES POD BANDERĄ SUKCESU

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz zaprasza na Finałową Galę II edycji Konkursu Gospodarczego „Twój biznes pod banderą sukcesu”. Na stronie uruchomiono kolejną pulę zaprószeń.  Zarejestruj się na wydarzenie:  https://biznes.wzp.pl/gala/

KONSULTACJE ROZPORZĄDZENIA NT.WZORÓW OFERT

Trwają konsultacje rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Szczegóły konsultacji mogą Państwo znaleźć na stronie www

WOLONTARIAT PRACOWNICZY – WEŹ UDZIAŁ W BADANIU

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, które współpracowały z firmami w ramach wolontariatu pracowniczego, do udziału w III Ogólnopolskim Badaniu Wolontariatu Pracowniczego. Powiedźcie, co myślicie o tego rodzaju zaangażowaniu społecznym biznesu! Badanie trwa do 11 października. Więcej na www

POZARZĄDOWY SZCZECIN – EDYCJA 2019

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ze Szczecina  mogą wziąć udział w Konkursie „Pozarządowy Szczecin”. W konkursie chodzi o zgłaszanie zadań publicznych realizowanych w sferze pozarządowej (projekty, wydarzenia, inicjatywy społeczne, zadania), o charakterze społecznym, bez względu na sferę pożytku publicznego, której dotyczą, zrealizowanych w roku 2018 i 2019, na terenie Miasta Szczecin. W edycji 2019 można zgłaszać inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 stycznia 2018 do 30 września 2019 roku. Szczegóły i dokumenty konkursowe znajdą Państwo na stronie.

SZLACHETNA PACZKA – MOŻESZ ZGŁOSIĆ RODZINĘ

Pomóż dotrzeć nam do rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Może to Twój sąsiad, znajomy, ktoś bliski...Rozejrzyj się wokoło. Wstępny formularz zgody pobierzesz na stronie. Organizatorzy czekają szczególnie na zgłoszenia rodzin z terenów gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Banie. Odwiedź profil SzP Zachodniopomorskie.

ZACHIODNIOPOMORSKIE PTTK ROZSZERZA DZIAŁALNOŚĆ

Oddział Zachodniopomorski PTTK zaprasza do współpracy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, fundacje w zakresie działań statutowych: szeroko pojętej promocji turystyki kwalifikowanej w tym jako element profilaktyki przeciwdziałania przemocy, aktywne (zależnie od możliwości) zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej. Od maja 2019 r. Oddział włączył się do aktywnych działań wpierających m.in. program pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Specjalnie do tego celu został wydzielony pokój dyżurny do całodobowego użycia. Koordynatorem programowym ds. przeciwdziałania patologiom społecznym - Ryszard Radke, tel. 606 990 960, e-mail: ryszardradke@wp.pl  Dyżury i adres: Oddział Zachodniopomorski PTTK 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 6, www.pttk.szczecin.pl - zakładka Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie 

KAJAKOWY EKO PATROL – DOŁĄCZ DO AKCJI

Kajakowy Eko Patrol, czyli pierwsza w Szczecinie społeczna akcja czyszczenia akwenów wodnych z pływających w niej śmieci, nie zwalnia tempa! Podczas trzech pierwszych akcji, kajakarzom udało się wyłowić z Odry i okolicznych wysp kilkaset kilogramów śmieci! Dołącz do akcji Stowarzyszenia Wywrotka 06.10.2019 (niedziela) – Wyspa Dębina, start: 10:00 z ul. Grobla FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz 13.10.2019 (niedziela) – Rzeka Płonia i Jezioro Dąbie, start: 10:00 z Centrum Żeglarskiego, ul. Przestrzenna - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI – PROJEKT DLA GMIN

Biorąc udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji 2” gminy mogą przeprowadzić konsultacje, które zapewniają, że mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku. Takie działanie umożliwia dużo lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, może przyspieszyć procedury i obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów. Aktualnie trwa rekrutacja gmin do projektu. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

SZKOLENIA Z FUNDRAISINGU DLA ORGANIZACJI

Polski Instytut Filantropii zaprasza na Szkolenia nt. fundarisingu. Jedno z nich odbędzie się w Szczecinie w terminie 24-25 października. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości jest ono bezpłatne. Szczegóły tutaj

ŚWIĘTA  W PAŻDZIERNIKU

Światowy i Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci przypada 10 października. Zostało ono ustanowione w 2003 roku przez światową koalicję organizacji pozarządowych. Cztery lata później inicjatywę tę poparły państwa należące do Rady Europy, ogłaszając Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci. Co roku 10 października powstaje ogólnoświatowe lobby, domagające się zaprzestania wykonywania wyroków śmierci. Źródło

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich przypada na 15 października. Ogłosiło je Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji z grudnia 2007 r. podkreślając szczególną rolę kobiet na całym świecie. Ciekawe infografiki w jęz.angielskich nt. kobiet i dziewcząt na terenach wiejskich.  Cele zrównoważonego rozwoju. Więcej na www.

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU IV KADENCJI

23 września odbyła się uroczysta inauguracja IV kadencji Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Informacje nt. IV kadencji znajdują się tutaj. Rada nieustanie zaprasza do współpracy.

DZIAŁALNOŚC EKONOMICZNA W NGO

Jak rozpocząć działalność odpłatną pożytku publicznego? Czy organizacja może sprzedawać swoje produkty? Tego dowiesz się z nagrania portalu ngo.pl, które znajduje się tutaj.

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj, w tym tzw. małe granty tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA - KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH 

Warto zaglądać tutaj:

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESKIM

DOTACJE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Na stronie http://www.bip.wzp.pl/ - zakładka Dotacje znajdą Państwo aktualne ogłoszenia nt:

Wolnych środków w trybie tzw. małych grantów na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu realizacja zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej – profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego. 

Warto też śledzić aktualne ogłoszenia na platformie Witkac.pl

OSTATNIA SZANSA W ,,RÓWNAĆ SZANSE”!

Przypominamy! Fundacja Nauka dla Środowiska z Koszalina jest regionalnym partnerem Regionalnego Konkursu Grantowego (RKG) Program "Równać Szanse", w którym można otrzymać dotację (w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Wnioski składamy do 8 października 2019 r., do godz. 12:00.  Więcej na www

ENEA AKADEMIA TALENTÓW

Enea Akademia Talentów zachęca szkoły i organizacje z inicjatywą do tego, by zgłaszali swoje propozycje inicjatyw pomagających w rozwoju młodych talentów. Najciekawsze z nich otrzymają wsparcie w wysokości 10 000 zł. O granty mogą ubiegać się publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia), kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, które przedstawią autorskie programy edukacyjne dla młodych ludzi z terenu działania spółek z Grupy Enea – wykaz tutaj. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca października. Więcej na www.

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA I ŚRODKI NA PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Składanie ofert do 14 października 2019 r. Więcej informacji na www

DOFINANSOWANIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza V nabór wniosków w 2019 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”. Nabór wniosków dotyczy przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie, adaptacji, remoncie, wyposażeniu i doposażeniu obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej,o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska. Wnioski można składać do 18.10.2019 r. lub do wyczerpania alokacji. Więcej na www.

PRZYPOMINAMY! TERMIN UCIEKA…

·         Przedłużono ostatni w tym roku nabór w Programie Erasmus+ , który trwa do 8 października 2019, godz. 12:00 czasu brukselskiego. Wnioski można składać w ramach 3 akcji: Akcja 1: Mobilność osób w dziedzinie młodzieży, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży, Akcja 3: Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą. Więcej informacji nt Programu.

·         Do 15 października  można składać wnioski w Programie „Przemiany w Regionie”, który wspiera demokratyczne i systemowe przemiany w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem. Więcej na www

·         Kierunek AKTYWNOŚĆ – konkurs PFRON, w ramach którego mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące m.in. wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy, wzrostu aktywności, czy poprawy otoczenia osób niepełnosprawnych. Oferty można składać do 10 października 2019 roku. Szczegóły na www

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

 

Magdalena Samul-Szerwińska

Inspektor

Biuro ds. organizacji pozarządowych 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 223
fax. 91 44 16 231
msamul@wzp.pl


Myślibórz, dnia 11 września 2019 roku

SPOŁECZNICY DZIAŁAJĄ

Po ogłoszeniu wyników naboru uzupełniającego wszyscy zabrali się do pracy i są w trakcie realizacji inicjatyw – jest ich mnóstwo. Bieżące zaproszenia można śledzić na profilu Społecznika. Tych, którzy dopiero planują skorzystać z dofinansowania Programu Społecznik na lata 2019 -2021 zachęcamy do kontaktu z Animatorami lokalnymi, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i rozwieją ewentualne wątpliwości – kontakt tutaj. Wszelkie aktualne informacje na bieżąco pojawiają się na stronie Operatora KARR S.A. oraz strony Urzędu.

INSPIRUJĄCE  SPOTKANIE Z SZYMONEM HOŁOWNIĄ

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie na spotkanie Aktywny. Odpowiedzialny. Obywatelskie Pomorze Zachodnie z  Szymonem Hołownią – pisarzem, społecznikiem, które odbyło się w dn. 29 sierpnia br. w Operze na Zamku. Na stronie wzp.pl znajdą Państwo fotorelację, a tych którzy nie byli zapewniamy, że warto wspierać działania obywatelskie, a także zapoznać się z działalnością dwóch fundacji prowadzonych przez gościa: Fundacja Dobra Praktyka oraz Fundacja Kasisi.

ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO – KONKURS MARSZAŁKA – RUSZAJĄ ZGŁOSZENIA

Rusza Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskie pn. ,,Zachodniopomorski Lider NGO”, który zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa do składania zgłoszeń w trzech kategoriach:

·         Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018; kategoria główna,

·         Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018 przez organizację zarejestrowaną w latach 2017–2018; kategoria nr 2,

·         Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018 przez organizację, której budżet za rok 2018 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie 11 września – 8 października br. Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw realizowanych przez zachodniopomorskie organizacje pozarządowe.

Zachęcamy do składania zgłoszeń! Szczegóły na www i na stronie Organizatora.

ZAPROSZENIE NA GALĘ

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz zaprasza na Finałową Galę II edycji Konkursu Gospodarczego „Twój biznes pod banderą sukcesu”. Przyjdź i poznaj najlepszych przedsiębiorców Pomorza Zachodniego. Kiedy? 14 października 2019 r. o godz. 18.00 (Netto Arena w Szczecinie). W czasie Gali Finałowej zostaną ogłoszeni i nagrodzeni zwycięzcy – trzy najlepsze i najbardziej innowacyjne firmy II edycji Konkursu. Gwiazdą muzyczną wieczoru będzie Ania Dąbrowska, a wśród zaproszonych gości będą też znani influencerzy. Zarejestruj się na wydarzenie:  https://biznes.wzp.pl/gala/

LOKALNIE DOŁĄCZCIE DO AKCJI MASZ GŁOS

90% uczestników dotychczasowych edycji Masz Głos zrealizowało ważny lokalnie projekt: wdrożyło budżet obywatelski, wyremontowało plac zabaw, założyło radę młodzieżową czy radę seniorów. Aby zacząć działać, należy do końca września zarejestrować się na stronie http://www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji.

W Szczecinie odbędzie się spotkanie lokalne . Szczegóły także tutaj

WOLOCAMP CZEKA NA ZGŁOSZENIA

POMORZE POMOŻE?! #Wypróbuj wolontariat – wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego  to działanie, które odbywa się przy ścisłej współpracy Stowarzyszenia POLITES w Szczecinie i Samorządu Województwa. W ramach projektu w terminie 20-22.09.2019 odbędzie się WOLOCAMP, na który swoje zgłoszenia mogą słać organizacje pozarządowe, wolontariusze, SKW. Informacje tutaj Zachęcamy też do odwiedzenia strony Pomorze Pomoże.

WSPARCIE W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Informacja znana, ale nie zaszkodzi przypomnieć, że jeśli szukają Państwo wsparcia w zakresie korzystania z funduszy europejskich, czy też interesuje Państwa ta tematyka - warto nawiązać współpracę z Głównym Puntem Informacyjnym o Funduszach Europejskich - informacje na stronie http://www.rpo.wzp.pl/ i w mediach społecznościowych FB czy LinkedIn.

NOWE MIEJSCE – CENTRUM INFORMACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

W Szczecinie z inicjatywy Prezydenta Miasta powstało Centrum Informacji dla Cudzoziemców. Obcokrajowcy znajdą w punkcie przy placu Hołdu Pruskiego 8 wsparcie w zakresie legalizacji pobytu i pracy, ale też pomoc w codziennych sprawach, nie tylko urzędowych. Warto zajrzeć na stronę www.

FESTIWAL SENIOR MOVIE

W dniach 12-14 września odbędzie się w Szczecinie II edycja Festiwalu Senior Movie, który jest współorganizowany przez wielu partnerów. Oprócz części konkursowej (a warto wiedzieć, że nadesłano ponad 130 filmów) odbędzie się tez część otwarta dla osób w każdym wieku: wystawy, debaty, pokazy. Więcej informacji.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Prezydent Miasta Szczecin zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Szczegóły na www.

KONKURSY

1.       Ogólnopolski Konkurs Społecznik Roku. Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do jedenastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r. Więcej na www

2.       Konkurs ,,Twój biznes pod banderą sukcesu” wkroczył w fazę głosowania w formie dostępnej dla wszystkich grywalizacji. Uczestnicy inwestują na „Giełdzie Biznesu” gdzie za fikcyjną walutę kupują akcje firm-laureatów, typując w ten sposób swoich kandydatów na zwycięzców. Wygrają te 3 firmy, których akcje będą najwyżej notowane na „Giełdzie Biznesu”. A biorący w grze mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają szansę na wygranie tabletów Apple iPad 128GB Wi-Fi. Więcej na www

POLECAMY LEKTURZE

·         Budżety obywatelskie pod lupą: Podsumowanie danych nt. budżetów obywatelskich w Polsce po kontroli NIK.

·         Nowy poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich opracowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

·         Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności prowadzi portal MojeStypendium.pl, w którym znajduje się baza ofert stypendialnych, konkursów i staży.

ŚWIĘTA WE WRZEŚNIU

9 września to Światowy Dzień FAS, zwany również Dniem Świadomości FASD (od ang. FAS: Fetal Alcohol Syndrome). Jego głównym celem jest uwrażliwienie na konsekwencje związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży, które mają negatywny wpływ na rozwój płodu i przyszłe zdrowie oraz funkcjonowanie dziecka. Pamiętajmy - żadna dawka alkoholu w ciąży nie jest bezpieczna. Więcej o zaburzeniu tutaj

10 września to Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na problem samobójstw, jak również uświadamianie społeczeństwa w przedmiotowej tematyce oraz wsparcie psychologiczne osób z myślami samobójczymi. WAŻNE! Przypominamy, że Wydział Współpracy Społecznej zaktualizował Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim.

21 września to Międzynarodowy Dzień Pokoju - święto zostało ustanowione w 2001 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem tego dnia jest uświadomienie ludzi o ważności pokoju, jego przestrzeganiu i sprzeciwianiu się wojnom. Każdy może włączyć się do symbolicznej akcji Pobierz banner do mediów społecznościowych – załącznik.    

 

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU IV KADENCJI

23 września odbędzie się uroczysta inauguracja IV kadencji Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W skład Rady IV kadencji na lata 2019-2021 wejdzie łącznie 20 osób, w tym 11 osób z ramienia organizacji pozarządowych, 4 osoby z Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, 1 przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego oraz 4 osoby reprezentujące Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Informacje nt. pełnego składu znajdują się na www. Rada zaprasza do współpracy.

NOWE WZORY OFERT PRZY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Jak zwykle niezwykle praktyczne  porady w bardzo aktualnym temacie – jak wypełniać nowe wzory ofert przy realizacji zadań publicznych przez organizacje. Kliknij www

ORGANIZACJE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Działając w organizacji (i nie tylko) warto być na bieżąco z mediami społecznościowymi. Można zapytać młodzież, albo też skorzystać materiałów webinaru portalu ngo nt. korzystania z portalu Instagram, a dokładnie Instagram stories, które znajdują się tutaj. Zachęcamy też do skorzystania ze świetnego zestawienia Fundacji Sektor 3.0., która subiektywnie poleca ciekawe kanały na YouTube.

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj, w tym tzw. małe granty tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

KONSULTACJE

KONKURS GRANTOWY DLA GMIN – POGŁĘBIONE KONSULTACJE

Trwa II nabór konkursu grantowego ,, LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, którego Operatorem jest Fundacja Promocji Gmin Polskich jest Operatorem. Gmina może otrzymać grant w wysokości 50 000 zł. Przyznane środki będą przeznaczone na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Projekt zakłada 100% dofinansowania. Liczy się kolejność zgłoszeń – nabór ciągły. Więcej na www.

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA - KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH 

 

Warto zaglądać tutaj:

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY ,,RÓWNAĆ SZANSE”

Fundacja Nauka dla Środowiska z Koszalina jest regionalnym partnerem Regionalnego Konkursu Grantowego (RKG) Program "Równać Szanse", w którym można otrzymać dotację (w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową),
z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Wnioski składamy do 7 października 2019 r. Więcej na www

PROGRAM ERASMUS+ OSTATNI NABÓR W TYM ROKU

1 października 2019 kończy się ostatni nabór wniosków w tym roku w ramach programu Erasmus+. Wnioski można składać w ramach 3 akcji: Akcja 1: Mobilność osób w dziedzinie młodzieży, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży, Akcja 3: Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą.

Więcej informacji nt Programu. Regionalnym Punktem Informacyjnym w zakresie Erasmus+ w woj. zachodniopomorskim jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

ENEA AKADEMIA TALENTÓW

Enea Akademia Talentów zachęca szkoły i organizacje z inicjatywą do tego, by zgłaszali swoje propozycje inicjatyw pomagających w rozwoju młodych talentów. Najciekawsze z nich otrzymają wsparcie w wysokości 10 000 zł. O granty mogą ubiegać się publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia), kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, które przedstawią autorskie programy edukacyjne dla młodych ludzi z terenu działania spółek z Grupy Enea. Zgłoszenia będą przyjmowane od początku października. Więcej na www.

WSPIERANIE PRZEMIAN DEMOKRATYCZNYCH – KONKURS GRANTOWY

Program „Przemiany w Regionie” wspiera demokratyczne i systemowe przemiany w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem. Dofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje współpracujące z krajami (programu: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan). Wnioski są przyjmowane do 15 października. Więcej na www

PRZYPOMINAMY! TERMIN UCIEKA…

1.       1. Do 15 września można składać wnioski w I naborze w Programie Edukacja (z funduszy EOG). O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia. Więcej na www

2.       2. Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Termin składania ofert do 16 września 2019 r. Więcej na www

3.       3. Narodowy Instytut Wolności zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie na operatorów regrantingu. Termin składania ofert upływa 16 września 2019 r. Więcej na stronie NIW

4.       4. Lekcja:Enter. Fundacja Orange uruchomiła konkurs grantowy na szkolenia wspierające rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli z całej Polski. Wnioski do 23 września mogą składać organizacje pozarządowe / jednostki samorządu terytorialnego / szkoły wyższe w partnerstwie z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Szczegółowe informacje zostaną  na www.

5.       5. Do 26 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu „Bezpiecznie z DHL” finansującego projekty działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Więcej na www.

6.       6. ,,Rozmowa mimo różnic" to konkurs dotacyjny, który wspiera dwa rodzaje inicjatyw – te, które proponują zupełnie nowe rozwiązania (ścieżka 1.) lub takie, których skuteczność została sprawdzona i warto byłoby zwiększyć skalę ich oddziaływania (ścieżka 2.). Poszukiwane są inicjatywy, które dążą do budowania w Polsce kultury dialogu i stwarzając sposobności do słuchania. Termin składania - 26 września 2019 r. do godz. 14:00. Więcej na www.

7.       7. Do 30 września można składać wnioski w konkursie ,,PZU po lekcjach”. Dofinansowanie otrzymają projekty zorganizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców uwzględniające edukację rówieśniczą, a także zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego. Więcej na www

WAŻNE DLA GMIN I POWIATÓW - SAMORZĄDOWY PROGRAM POŻYCZKOWY

Fundacja EFRWP prowadzi nabór wniosków do XXIV edycji konkursu wniosków Samorządowego Programu Pożyczkowego. Wnioski można składać w terminie do 23 września 2019 roku. Pożyczki dla samorządów udzielane w ramach SPP wyróżniają się m.in. bardzo niskim, wynoszącym tylko 2,5% oprocentowaniem, brakiem jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich - prowizji, marży, itp., a także możliwością zaciągnięcia ich bez konieczności stosowania procedury przetargowej. Więcej informacji na stronie www.

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 223
fax. 91 44 16 231
msamul@wzp.pl


Myślibórz, dnia 19 sierpnia 2019 roku

Do 21 sierpnia, godz. 23:59 można głosować na wybrane projekty powiatowe i regionalne w Programie Społecznik za pomocą platformy internetowej https://pomorzezachodnie.wybiera.pl i tym samym wskazać projekty, na których realizacji nam zależy. Każda osoba, która ukończyła 16 lat może wziąć udział w głosowaniu oddając swój głos na 3 inicjatywy o zasięgu wojewódzkim oraz 1 głos na inicjatywę o zasięgu powiatowym (wg miejsca zamieszkania – wybrane powiaty).

Aby głos był ważny należy głosować podając swój adres e-mail oraz datę urodzenia i wyrazić niezbędne zgody, a następnie WAŻNE - kliknąć w link potwierdzający podany w wiadomości e-mail.

Serdecznie zachęcam Państwa:

Jak pokazały statystyki udostępnione w dniu wczorajszym, wielu projektom brakuje jeszcze sporo głosów, by zdobyć wymarzone dofinansowanie: http://www.wws.wzp.pl/program-spolecznik/czastkowe-statystyki-glosowania-mieszkancow

Minimalna ilość głosów niezbędna do otrzymania dofinansowania przez poszczególne projekty wskazana jest tutaj: https://pomorzezachodnie.wybiera.pl/Budzet/s/47/zasady_glosowania_mieszkancow

Myślibórz, dnia 7 sierpnia 2019 roku

POMORZE ZACHODNIE WYBIERA – GŁOSOWANIE NA INICJATYWY REGIONALNE SPOŁECZNIKA

Od dziś, tzn. 7 sierpnia można głosować na wybrane projekty powiatowe i regionalne w Programie Społecznik
za pomocą platformy internetowej https://pomorzezachodnie.wybiera.pl i tym samym wskazać projekty,
na których realizacji nam zależy. Każda osoba, która ukończyła 16 lat może wziąć udział w głosowaniu oddając swój głos na 3 inicjatywy o zasięgu wojewódzkim oraz 1 głos na inicjatywę o zasięgu powiatowym (wg miejsca zamieszkania – wybrane powiaty). Aby głos był ważny należy głosować podając swój adres e-mail oraz datę urodzenia i wyrazić niezbędne zgody, a następnie WAŻNE - kliknąć w link potwierdzający podany w wiadomości e-mail.

 

 AKTUALIZACJA BAZY INSTYTUCJI POMOCOWYCYH W WOJEWÓDZTWIE

Na stronie Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego pojawiła się zaktualizowana baza teleadresowa instytucji pomocowych w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy – link.

 

BIEGACZE – TRWAJĄ ZAPISY NA II KRWIOOBIEG

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

zaprasza do  udziału w II Krwioobiegu organizowanym w dniu 1 września 2019 r. przy Jasnych Błoniach przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Dystanse: dorośli biegi: 5 i 10 km, Nordic walking 5 km, dzieci : biegi 300 i 600 m. Dla  najmłodszych wiele bezpłatnych atrakcji. Na miejscu stoiska Klubów HDK promujące krwiodawstwo oraz  możliwość oddania krwi w krwiobusie.

Zapisy poprzez stronę  http://www.protiming24.pl

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZAPRASZA NA WYJĄTKOWE SPOTKANIE

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz oraz Dyrektor Opery na Zamku
w Szczecinie Pan Jacek Jekiel zapraszają  na spotkanie Aktywny. Odpowiedzialny. Obywatelskie Pomorze Zachodnie z  Szymonem Hołownią – dziennikarzem, publicystą i pisarzem, które odbędzie się 29 sierpnia br. o godz. 17.00 w Operze na Zamku w Szczecinie. Bezpłatne wejściówki na spotkanie będzie można odbierać od dn. 14 sierpnia od wtorku do piątku, w godz.12:00-18:00, w Kasie Opery na Zamku w Szczecinie, przy ul. Korsarzy 34, wejście A.

 

SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI

Według szacunków Banków Żywności, wejście w życie Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności pozwoli na uratowanie nawet 100 tys. ton żywności więcej niż dotychczas. Sklepy mogą zawierać umowy z dowolną organizacją pomocową, która ma możliwość dystrybucji artykułów spożywczych swoim podopiecznym. Ustawa jest bardzo istotna przede wszystkim ze względów społecznych. Według najnowszych danych GUS za 2018 roku, już 2 mln Polaków to osoby doświadczające skrajnej biedy. Ustawę czeka jeszcze zatwierdzenie przez Senat i Prezydenta. Więcej na stronie Banku Żywności.

 

KOKURS FOTOGRAFICZNY – PROMUJ POWIAT GRYFIŃSKI

Nie ważne ile masz lat – jeśli odwiedziłeś/aś kiedykolwiek powiat gryfiński (lub odwiedzisz) i fotografujesz amatorsko – zgłoś swoje zdjęcie do udziału w konkursie. Nagrody czekają! Szczegóły tutaj.

 

INICJATYWA LOKALNA W SZCZECINIE

Biuro Dialogu Obywatelskiego UM Szczecin informuje, że z dniem 26 lipca 2019 r. weszło w życie NOWE Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Regulaminu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – Inicjatywa lokalna znajdą Państwo nowe zasady oraz nowe wzory dokumentów.

 

KONSKUR FOTOGRAFICZNY DLA OSP

Fundacja Orlen Dar Serca zaprasza czwórki strażackie najpierw do wzięcia udziału w konkursie fotograficznych, a następnie – dla autorów najlepszych prac – zaproszenie na X jubileuszowe, Maltańsko – Strażackie Manewry Ratownicze. Więcej na www.

CHCECIE WSPÓŁPRACOWAĆ  Z WOLONTARIUSZAMI EUROPEJSKIMI?

Cenicie współpracę z wolontariuszami lokalnymi? Szukając nowych możliwości warto przyjrzeć się możliwościom współpracy z wolontariuszami zagranicznymi, którzy działają w ramach projektów Europejskiego Korpusu Solidarności. O szczegółach programu można dowiedzieć się na stronie Programu, a o potencjale jaki drzemie w tej współpracy na stronie Pomorze Pomoże. Warto także wziąć udział w webinarach dot. tej tematyki – klik.

 

HASZTAGI # JAK UŻYWAĆ?

O tajemniczych hasztagach słyszał prawie każdy, ale nie każdy wie jak ich używać. I czy w ogóle używać? Tak! Warto umieszczać je w psotach na Facebooku, Instagramie i w artykułach. Z pomocą i wyjaśnieniem przychodzi niezawodna w kwestiach technologicznych Fundacja Sektor 3.0. Zachęcamy – kliknij na www

WAŻNY DZIEŃ W SIERPNIU

19 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, która ma za zadanie jednoczenie świata niosąc pomoc ludziom, których los okazał się tragiczny. Dzień ten jest okazją do wyrażenia uznania ciężkiej pracy pracowników humanitarnych. Jak możesz uczcić ten dzień? Podpisz petycję do światowych przywódców domagającą się działań na rzecz ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych – wejdź na: https://worldhumanitarianday.org/ Zrób zdjęcie z planszą #NotATarget i opublikuj je na swoim profilu na Facebooku Pomóż udostępniając posty i filmiki kampanii #NotATarget  Więcej na www.

PAMIĘTAJMY O POWSTAŃCACH

1 sierpnia obchodziliśmy 75.rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tego powodu zachęcamy do włączenia się w akcję BohaterON, m.in. poprzez wysłanie kartki pocztowej, albo też zgłoszenia kandydatów do Nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich. Zgłoszeń może dokonać każdy do dn. 30 sierpnia. Kandydat może się również zgłosić samodzielnie. Więcej informacji na www

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

PORADNIK NGO

Być może wakacje to dobry czas, żeby poczytać. Przypominamy, ze na portalu www.ngo.pl znajdą Państwo zakładkę ,,Poradnik”, a w niej wiele pożytecznych informacji nt. funkcjonowania organizacji (np. jak napisać statut, jak przygotować umowę, do kiedy przygotować sprawozdanie). Więcej na www

 

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj, w tym tzw. małe granty tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH I KONKURSY WARTE UWAGI

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESKIM

REGION_DOTACJE

Na stronie http://www.bip.wzp.pl/ - zakładka Dotacje znajdą Państwo aktualne ogłoszenia nt:

·         Wolnych środków w trybie tzw. małych grantów na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działalności regionalnych ośrodków i centrów działających na rzecz organizacji pozarządowych.

PROGRAM SKAUT

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Programu „Skaut” w 2019 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych). Program adresowany jest do podmiotów posiadających osobowość prawną, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu ogólnopolskim. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 16 sierpnia 2019 r. Więcej informacji na www.

PRZYPOMINAMY! Do 30 sierpnia trwa Konkurs dotacyjny „Fundacja PZU z Kulturą” przeznaczony dla organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz zwiększenia dostępu do kultury dla młodych osób w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców. Więcej informacji na www

PRZYPOMINAMY! FUNDUSZE DLA SENIORÓW

Adamed dla Seniora to konkurs dla organizacji działających na rzecz aktywizacji Seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku. W ramach konkursu mogą zgłosić swoje projekty dotyczące promocji aktywnego spędzania czasu przez Seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2019 r. Więcej na www.

PRZYPOMINAMY! NOWE MOŻLIWOŚCI – PROGRAM EDUKACJA

Do 15 września można składać wnioski w I naborze w Programie Edukacja (dofinansowanego z funduszy EOG). O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Działania możliwe do realizacji, to m.in. krótkie wyjazdy szkoleniowe, szkolenia organizowane w Polsce, wymiany akademickie mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce. Więcej na www

PRZYPOMINAMY! FIO 2020 PRIORYTET 1 – KONKURS NA OPERATORÓW

Narodowy Instytut Wolności zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie na operatorów regrantingu. W ramach konkursu FIO 2020 Priorytet 1 planujemy wybranych zostanie minimum 16 operatorów wojewódzkich oraz 5 operatorów regrantingu tematycznego i regionalnego. Termin składania ofert upływa 16 września 2019 r. Więcej na stronie NIW

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu –

z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

Newsletter w formacie PDF jest do pobrania na naszej stronie pod linkiem KLIK.

 

Pozdrawiam,


Magdalena Samul-Szerwińska

Inspektor

Biuro ds. organizacji pozarządowych 

 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 223

fax. 91 44 16 231
msamul@wzp.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

Myślibórz, dnia 8 lipca 2019 roku

Co słychać w III Sektorze - Newsletter Pozarządowy (do pobrania)

 Myślibórz, dnia 21 czerwca 2019 roku

WYNIKI NABORU W PROGRAMIE SPOŁECZNIK

Za nami wyniki I naboru w Programie Społecznik na lata 2019-2021. Wnioskodawcy pierwsze projekty lokalne zaczną realizować już 1 lipca. W ramach I filaru – mikrodotacje 506 wniosków otrzymało dotację na łączna kwotę 1 991 572,68 zł. II filar – regionalne inicjatywy obywatelskie to dofinansowanych 46 inicjatyw, w tym 20 inicjatyw o charakterze powiatowym oraz 26 inicjatyw o charakterze regionalnym na łączną kwotę 459 000 zł. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami na stronie Operatora, a także śledzenia strony na portalu społecznościowym.
UWAGA! Będzie dodatkowy nabór w ramach regionalnych inicjatyw, szczegóły wkrótce.

Banner_spolecznik.jpg

TRWA GŁOSOWANIE NA CZŁONKÓW ZACHODNIOPOMORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Do 26 czerwca (czyli jeszcze tylko przez kilka dni!) przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą wziąć udział w głosowaniu na kandydatki/kandydatów na przedstawicielki/przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2019-2022.

Więcej informacji na stronie.

rada.jpg

 

KAMPANIA ,,ZWOLNIJ – WYPOCZYWAJ BEZPIECZNIE”

Wraz z początkiem wakacji ruszyła kampania ,,Zwolnij – wypoczywaj bezpiecznie”, za którą jest odpowiedzialny m.in. Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Jej celem jest uwrażliwienie turystów za bezpieczne zachowania podczas wakacji, tak, aby beztroski wypoczynek nie zakończył się tragicznie. Więcej informacji na stronie www.

WYpoczywaj bezpiecznie.jpg

30 CZERWCA – WAŻNA DATA DLA NGO

Koniec czerwca to ważna data dla organizacji pozarządowych ze względu na obowiązki sprawozdawcze. Do 30 czerwca organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej muszą przyjąć uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego i do 10 dni po jej przyjęciu wysłać sprawozdanie wraz z uchwałą do Urzędu Skarbowego. Organizacje, które prowadzą działalność także do 30 czerwca muszą przyjąć uchwałę, ale na wysłanie sprawozdania mają do 15 dni od przyjęcia uchwały. Pomocą infografikę w tym temacie przygotował portal ngo – kliknij

SZKOLENIE W FRDL

Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym - szkolenie w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie odbędzie sie 4 lipca. Trwają zapisy

WSPIERAMY

Do końca czerwca można wesprzeć w krótkim głosowaniu regionalny projekt DOBRE WSPARCIE, który zyskał nominację do ważnego wyróżnienia w skali Europy – Regio Stars Awards. Tytuł projektu w języku angielskim to GOOD SUPPORT i należy go szukać w kategorii 3 - Combatting inequalities and pover. Link do strony głosowania

regio stars.png

INTERNETOWA AKADEMIA RODZINY

Portal Internetowa Akademia Rodziny to witryna, na której udostępniane są usługi, baza instytucji i baza wiedzy z obszaru wsparcia rodziny. Odwiedzający mogą zapoznać się z artykułami i publikacjami oraz wyszukać informacje o instytucjach wspierających rodziny i system pieczy zastępczej, a pracujący w instytucjach pomocowych korzystać z forum wymiany doświadczeń. Jeżeli są Państwo zainteresowani umieszczeniem swojej instytucji w bazach portalu należy się skontaktować na adres kursnarodzine@wzp.pl lub samodzielnie dodać miejsce poprzez mapę.

Internetowa Akademia.png

EKONOMIA SPOŁECZNA – SPOTKANIE MAKROREGIONALNE

Ekonomia społeczna jest ważna! Jeśli są Państwo o tym przekonani i zawodowo są Państwo związani z tą tematyką oraz województwami: zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie , to warto w dn. 1-2 lipca wziąć udział w makroregionalym spotkaniu dotyczącym miejsca ekonomii społecznej w nowym okresie programowania 2020+. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 24 czerwca 2019 r. wyłącznie przez formularz on-line W przypadku pytań należy się kontaktować pod adresem k.plowiec@ozrss.pl

ZOSTAŃ PARTNEREM, ODBIERAJ ŻYWNOŚĆ DLA ZWIERZAKÓW

Sieć handlowa Tesco uruchomiła nowy program, który pomaga zwierzętom przeciwdziałając marnotrawieniu żywności. Do programu „Duża pomoc dla małych przyjaciół” mogą się zgłaszać organizacje pozarządowe i instytucje publiczne z całej Polski, np. schroniska, fundacje, organizacje czy ZOO, chcące wpłynąć na polepszenie warunków życiowych i żywnościowych zwierząt. Więcej informacji na www

Duża pomoc.jfif

KONKURSY

  1. Trwa nabór zgłoszeń do II edycji konkursu Jestem liderką. Jest to Inicjatywa organizacji Vital Voices Poland jest skierowana do uczennic szkół ponadpodstawowych w wieku 16-19 lat. Dwadzieścia finalistek zostanie objętych programem rozwojowo-mentoringowym. Więcej na www
  2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych realizuje Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia, 9.Edycja. Zgłoszenia można słać do 30 czerwca 2019 r. Główna nagroda to 15 tys. zł. Więcej na www
  3. Do 30 czerwca można zgłaszać nominacje do konkursu EDUinspirator realizowanego przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji. Konkurs jest przeznaczony dla osób, któRe w swoich działaniach edukacyjnych inspirują innych. Więcej na www

PORADNIK
Portal ngo.pl wspiera. Więcej na http://poradnik.ngo.pl/

ngo_logo_625.jpg

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na https://niw.gov.pl/