OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu   Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

Aktualności

Zapraszam do zapoznania się z informacjami 


Myślibórz, dnia 21 listopada 2018 roku

Nowe wzory od marca 2019

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pod większością podpisał się Przewodniczący Komisji ds. Pożytku Publicznego. Zmienionych wzorów ofert i sprawozdań do małych grantów, a także wzorów konkursowych zaczniemy się uczyć od marca.

Konieczność wydania nowych rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku to wynik nowelizacji sprzed roku, kiedy to ustawa o NIW-CRSO pozmieniała również sporo w ustawie o pożytku. Zapisano wtedy, że wszystkie dotychczasowe akty wykonawcze do ustawy pożytkowej tracą moc po 12 miesiącach. Autorzy ustawy o NIW-CRSO przekonywali, że trzeba wydać wszystkie rozporządzenia jeszcze raz z powodu zmiany kompetencyjnej jaka następuje.

Nowe wzory dla procedury uproszczonej (tzw. małych grantów) będą dotyczyć ofert składanych od marca 2019 r. (W przypadku zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanego w wyniku oferty złożonej do dnia 1 marca 2019 r., w tym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, paragraf 2 rozporządzenia). 
Podobnie nowe wzory dla procedury konkursowej będą dotyczyć konkursów i ofert składanych od marca 2019 r. (W przypadku zadania publicznego realizowanego w wyniku: oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego do dnia 1 marca 2019 r., (...) – stosuje się przepisy dotychczasowe, paragraf 2 rozporządzenia).
 
 

Myślibórz, dnia 28 czerwca 2018 roku

Informacja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem rocznego „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Uprzejmie informuję, że trwają prace nad przygotowaniem projektu rocznego „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

W związku z powyższym zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego z terenu Powiatu Myśliborskiego do udziału we współtworzeniu dokumentu wpływającego na zakres współpracy Powiatu Myśliborskiego z III sektorem w kolejnym roku.

Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem jest oparcie się na „Programie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ”, który dostępny jest na stronie internetowej: www.powiatmysliborski.pl -> zakładka NGO –> Program współpracy z NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Propozycje do programu na 2018 rok można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 10 lipca 2018 roku do godz. 15.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mysliborz@hot.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz (decyduje data wpływu do urzędu).

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w programie.

Na podstawie zgłoszonych uwag przygotowany zostanie Projekt Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, który następnie zostanie poddany konsultacjom.

Starosta Myśliborski

Danuta Patkowska

Do pobrania:

Formularz propozycji


Myślibórz, dnia 12 czerwca 2018 roku

Zapraszamy organizacje z województwa zachodniopomorskiego na szkolenia dot. RODO i danych osobowych w organizacjach pozarządowych. Szkolimy w Szczecinie, Koszalinie, Łobzie i Barlinku, liczba miejsc ograniczona!

Od 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, tzw. RODO, które dotyczą również organizacji pozarządowych. Na czym polega nowy system ochrony? Jakich procedur trzeba przestrzegać? Jakie dokumenty przygotować? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia odbędą się w Szczecinie, Koszalinie, Barlinku i Łobzie.

Rewolucja w ochronie danych osobowych dotyczy przede wszystkim oceny ryzyka w związku z ich przechowywaniem i sposobami jego minimalizowania. To organizacja musi podjąć odpowiednie kroki aby zabezpieczyć gromadzone i przetwarzane dane osobowe. Rozporządzenie, które dotychczas regulowało te działania przestało funkcjonować co oznacza, że wszystkie dotychczasowe polityki bezpieczeństwa, np. danych, zdezaktualizowały się.

W związku z wprowadzanymi zmianami, które obejmują także organizacje pozarządowe, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego na nieodpłatne szkolenie dot. zmian w ochronie danych osobowych.

Szkolenie będzie obejmować, m.in. następujące zagadnienia:

 1. czym jest RODO?
 2. do kogo mają zastosowanie przepisy RODO?
 3. podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych,
 4. obowiązki administratora danych,
 5. prawa osoby, której dane są przetwarzane,
 6. powierzanie przetwarzania danych,
 7. sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Podczas spotkań poruszone zostaną, również, praktyczne aspekty funkcjonowania RODO w życiu organizacji pozarządowej. Zadawane pytania posłużą do opracowania praktycznego przewodnika dla organizacji z zakresu stosowania RODO, który zostanie udostępniony uczestnikom po zakończeniu wszystkich szkoleń.

___

Szkolenia odbędą się w 4 miastach województwa: Szczecin, Koszalin, Barlinek, Łobez. Należy wybrać jedno miejsce szkolenia:

 • 15 czerwca 2018, godz. 14.00-19.00, Sektor 3 Szczecin, (al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin)
 • 26 czerwca 2018, godz. 14.00-19.00, Pracownia Pozarządowa w Koszalinie
  (ul. Dworcowa 2, 75-201 Koszalin)
 • 2 lipca 2018, godz. 9.00-14.00, Barlinecki Ośrodek Kultury (ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek)
 • 3 lipca 2018, godz. 10.00-15.00, 3 lipca 2018, godz. 10.00-15.00, sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Łobzie (ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez)

Zgłoszenia: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

UWAGA – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!
___

Szkolenie poprowadzi Marta Turska – radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie od 2004 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży prawniczej. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów sektora finansów publicznych, stowarzyszeń, fundacji i spółek prawa handlowego.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod (LINK),
 • potwierdzić swoją obecność na szkoleniu po otrzymaniu maila z informacją
  o zakwalifikowaniu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl. Na zgłoszenia czekamy maksymalnie do 3 dni przed terminem szkolenia,do godziny 14.00informacje nt. zakwalifikowania prześlemy tego samego dnia. Serdecznie zapraszamy!


 Myślibórz, dnia 10 maja 2018 roku

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego po raz pierwszy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa. Nabór ofert trwa do 25 maja 2018 r. Więcej na www

 

ŚWIĘTUJEMY ROK KOBIET NA POMORZU ZACHODNIM

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza na cykl spotkań pod hasłem „Kobieta ma Prawo”, organizowanych w ramach Roku Kobiet na Pomorzu Zachodnim z okazji 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych. Spotkania odbędą się w 16 miejscowościach naszego województwa, m.in.:

 

 1. w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu;
 2. w dniu 8 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach;
 3. w dniu 16 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Dębnowskim Ośrodku Kultury w Dębnie;
 4. w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Choszczeńskim Domu Kultury w Choszcznie;
 5. w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Pyrzyckim Domu Kultury w Pyrzycach;
 6. w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie.

 

 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE ? WAŻNE!

 

Stowarzyszenia zwykłe, których nie ma w nowej ewidencji, zostaną rozwiązane. W maju 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają jeszcze tylko nieco ponad 2 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów. A co, jeśli tego nie zrobią? Więcej na www

 

PROGRAM SPOŁECZNIK 2018

 

 

 

Dzisiaj rozpoczął się II nabór wniosków, który prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl Wnioski można składać do 21 maja 2018 r.

Operator

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

kontakt

bospolecznik2018@karrsa.pl

spolecznik2018@karrsa.pl

tel. 94 341 63 30

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2018 znajdują się również na:

 • stronie internetowej Operatora - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.karrsa.pl w zakładce SPOŁECZNIK
 • stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.: www.wzp.pl w zakładce Program SPOŁECZNIK

 


 Myślibórz, dnia 05 kwietnia 2018 roku

RUSZYŁY NABORY W RAMACH PROGRAMU SPOŁECZNIK 2018

 

Program Społecznik 2018 to ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego, podzielonego na 2 filary tj.

Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje to kontynuacja Programu zrealizowanego w 2017 r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 3 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw.

Program Społecznik – Budżet Obywatelski to innowacyjna forma budżetu obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.

NOWOŚĆ! Nabór wniosków na mikrodotacje i inicjatywy obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl

Nabór, dla obu filarów, rozpoczął się 3 kwietnia 2018 r.

Operator

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

kontakt

bospolecznik2018@karrsa.pl

spolecznik2018@karrsa.pl

tel. 94 341 63 30

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2018 znajdują się również na:

 • stronie internetowej Operatora - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.karrsa.pl w zakładce SPOŁECZNIK
 • stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.: www.wzp.pl w zakładce Program SPOŁECZNIK

SPOTKANIA INFORMACYJNE – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Spotkania organizowane są w celu przedstawienia idei Programu Społecznik 2018 jako narzędzia wsparcia inicjatyw organizacji pozarządowych oraz środowisk nieformalnych. Podczas spotkania animator/animatorka Operatora Programu Społecznik - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wyjaśni też, w jaki sposób wypełnić wnioski w ramach Społecznika.

Szczegóły w załączeniu. Zachęcamy do regularnych odwiedzin profilu Programu Społecznik 2018 na facebooku, gdzie na bieżąco publikujemy informacje o spotkaniach i rozpoczynających się naborach.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt z pracownikiem Gabinetu Marszałka Jakubem Dolegą, nr tel. 91 48 07 250 mail: jdolega@wzp.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

 


Myślibórz, dnia 12 marca 2018 roku

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

WAŻNE! Stowarzyszenia zwykłe, których nie ma w nowej ewidencji, zostaną rozwiązane. W maju 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają jeszcze tylko nieco ponad 2 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów. A co, jeśli tego nie zrobią? Więcej na www

PORTAL NGO.PL ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Wkrótce w portalu ruszy nowy cykl PEŁNOMOCNIK ODPOWIADA. Wszystkich pełnomocników i pełnomocniczki, którzy chcieliby opisać dobre praktyki, podzielić się udanymi pomysłami z zakresu współpracy urzędów z organizacjami zapraszamy do kontaktu. Szukamy też osób, które gotowe byłyby pomagać nam w opracowywaniu odpowiedzi na pytania od organizacji. Zapraszamy do współpracy: wspolpraca@portal.ngo.pl.

Zespół badań Stowarzyszenia Klon/Jawor przygotowuje się do kolejnego badania Kondycji III sektora w 2018 roku. Jeśli są Państwo zainteresowani pogłębionymi badaniami regionalnymi, proszę pisać na: badania@klon.org.pl.

Tu znajdą Państwo przykład badań z regionu: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2019025.html

BADANIA

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. roli podmiotów sektora non-profit i partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym. Kwestionariusz ankiety Badanie prowadzi Instytut Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

AKCJE INFORMACYJNE…

1% NA POMORZU ZACHODNIM

Trwa 15. edycja akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego z terenu Pomorza Zachodniego. Samorząd Województwa kontynuuje akcję informacyjną zachęcającą do wsparcia organizacji pożytku publicznego z terenu naszego województwa. W marcu i kwietniu 2018 roku promocją akcji 1% zajmie się Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa. O szczegółach będziemy informować na bieżąco ale już teraz zachęcamy do działania. Wykaz i informacje o mechanizmie 1% dostępne są tutaj