OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu   Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

Aktualności

Zapraszam do zapoznania się z informacjami


 Myślibórz, dnia 21 czerwca 2019 roku

WYNIKI NABORU W PROGRAMIE SPOŁECZNIK

Za nami wyniki I naboru w Programie Społecznik na lata 2019-2021. Wnioskodawcy pierwsze projekty lokalne zaczną realizować już 1 lipca. W ramach I filaru – mikrodotacje 506 wniosków otrzymało dotację na łączna kwotę 1 991 572,68 zł. II filar – regionalne inicjatywy obywatelskie to dofinansowanych 46 inicjatyw, w tym 20 inicjatyw o charakterze powiatowym oraz 26 inicjatyw o charakterze regionalnym na łączną kwotę 459 000 zł. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami na stronie Operatora, a także śledzenia strony na portalu społecznościowym.
UWAGA! Będzie dodatkowy nabór w ramach regionalnych inicjatyw, szczegóły wkrótce.

Banner_spolecznik.jpg

TRWA GŁOSOWANIE NA CZŁONKÓW ZACHODNIOPOMORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Do 26 czerwca (czyli jeszcze tylko przez kilka dni!) przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą wziąć udział w głosowaniu na kandydatki/kandydatów na przedstawicielki/przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2019-2022.

Więcej informacji na stronie.

rada.jpg

 

KAMPANIA ,,ZWOLNIJ – WYPOCZYWAJ BEZPIECZNIE”

Wraz z początkiem wakacji ruszyła kampania ,,Zwolnij – wypoczywaj bezpiecznie”, za którą jest odpowiedzialny m.in. Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Jej celem jest uwrażliwienie turystów za bezpieczne zachowania podczas wakacji, tak, aby beztroski wypoczynek nie zakończył się tragicznie. Więcej informacji na stronie www.

WYpoczywaj bezpiecznie.jpg

30 CZERWCA – WAŻNA DATA DLA NGO

Koniec czerwca to ważna data dla organizacji pozarządowych ze względu na obowiązki sprawozdawcze. Do 30 czerwca organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej muszą przyjąć uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego i do 10 dni po jej przyjęciu wysłać sprawozdanie wraz z uchwałą do Urzędu Skarbowego. Organizacje, które prowadzą działalność także do 30 czerwca muszą przyjąć uchwałę, ale na wysłanie sprawozdania mają do 15 dni od przyjęcia uchwały. Pomocą infografikę w tym temacie przygotował portal ngo – kliknij

SZKOLENIE W FRDL

Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym - szkolenie w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie odbędzie sie 4 lipca. Trwają zapisy

WSPIERAMY

Do końca czerwca można wesprzeć w krótkim głosowaniu regionalny projekt DOBRE WSPARCIE, który zyskał nominację do ważnego wyróżnienia w skali Europy – Regio Stars Awards. Tytuł projektu w języku angielskim to GOOD SUPPORT i należy go szukać w kategorii 3 - Combatting inequalities and pover. Link do strony głosowania

regio stars.png

INTERNETOWA AKADEMIA RODZINY

Portal Internetowa Akademia Rodziny to witryna, na której udostępniane są usługi, baza instytucji i baza wiedzy z obszaru wsparcia rodziny. Odwiedzający mogą zapoznać się z artykułami i publikacjami oraz wyszukać informacje o instytucjach wspierających rodziny i system pieczy zastępczej, a pracujący w instytucjach pomocowych korzystać z forum wymiany doświadczeń. Jeżeli są Państwo zainteresowani umieszczeniem swojej instytucji w bazach portalu należy się skontaktować na adres kursnarodzine@wzp.pl lub samodzielnie dodać miejsce poprzez mapę.

Internetowa Akademia.png

EKONOMIA SPOŁECZNA – SPOTKANIE MAKROREGIONALNE

Ekonomia społeczna jest ważna! Jeśli są Państwo o tym przekonani i zawodowo są Państwo związani z tą tematyką oraz województwami: zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie , to warto w dn. 1-2 lipca wziąć udział w makroregionalym spotkaniu dotyczącym miejsca ekonomii społecznej w nowym okresie programowania 2020+. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 24 czerwca 2019 r. wyłącznie przez formularz on-line W przypadku pytań należy się kontaktować pod adresem k.plowiec@ozrss.pl

ZOSTAŃ PARTNEREM, ODBIERAJ ŻYWNOŚĆ DLA ZWIERZAKÓW

Sieć handlowa Tesco uruchomiła nowy program, który pomaga zwierzętom przeciwdziałając marnotrawieniu żywności. Do programu „Duża pomoc dla małych przyjaciół” mogą się zgłaszać organizacje pozarządowe i instytucje publiczne z całej Polski, np. schroniska, fundacje, organizacje czy ZOO, chcące wpłynąć na polepszenie warunków życiowych i żywnościowych zwierząt. Więcej informacji na www

Duża pomoc.jfif

KONKURSY

 1. Trwa nabór zgłoszeń do II edycji konkursu Jestem liderką. Jest to Inicjatywa organizacji Vital Voices Poland jest skierowana do uczennic szkół ponadpodstawowych w wieku 16-19 lat. Dwadzieścia finalistek zostanie objętych programem rozwojowo-mentoringowym. Więcej na www
 2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych realizuje Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia, 9.Edycja. Zgłoszenia można słać do 30 czerwca 2019 r. Główna nagroda to 15 tys. zł. Więcej na www
 3. Do 30 czerwca można zgłaszać nominacje do konkursu EDUinspirator realizowanego przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji. Konkurs jest przeznaczony dla osób, któRe w swoich działaniach edukacyjnych inspirują innych. Więcej na www

PORADNIK
Portal ngo.pl wspiera. Więcej na http://poradnik.ngo.pl/

ngo_logo_625.jpg

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na https://niw.gov.pl/

lofo-podstawowe.kolor_.jpg

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy…. Więcej na www

NABORY, NABORY…

URZĄD Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj, w tym tzw. małe granty tutaj

Fundusze z NGO.PL www

*************************************************************************

KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH I KONKURSY WARTE UWAGI

KLIK: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/

KLIK: https://www.facebook.com/konkursyNGO/

KLIK: http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie

Cyfrowa Modernizacja Gminnych Ośrodków Kultury. Centrum Projektów Polska Cyfrowa 30 czerwca 2019 r. rozpocznie nabór wniosków w pionierskim projekcie cyfrowej modernizacji, która obejmie Gminne Ośrodki Kultury w całej Polsce. O dofinansowanie mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe. Więcej informacji na www

Konkurs grantowy Fundacji Santander ,,Tu mieszkam, tu zmieniam” wspierający inicjatywy, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej wielu obszarach, m.in. zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę, ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci, etc. Fundacja przyzna łącznie 68 grantów – składanie mija w terminie 1 lipca. Więcej informacji na www

Kultura Interwencje II nabór. Do 1 lipca m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, czy koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski na projekty wzmacniające tożsamość i uczestnictwo w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym. Więcej na www

Program dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej”, którego celem strategicznym jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Mogą to być np. wystawy, gry terenowe, spotkania tematyczne itp. Składanie do 12 lipca br. Więcej na www

UWAGA! Możliwość uczestnictwa w szkoleniach regionalnych, w tym w Szczecinie w dn. 25-26 czerwcainformacje.

Konkurs dotacyjny „Fundacja PZU z Kulturą” jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz zwiększenia dostępu do kultury dla młodych osób w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców. Fundator wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie, itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. Termin składania 1-30 sierpnia. Więcej informacji na www

Konkurs grantowy Fundacji Promocji Gmin Polskich to szansa na granty dla gmin (m.in. w woj.zachodniopomorskiego) na realizację projektów z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców powyżej 25 r.ż. w ramach projektu POPC 3.1. Granty pokrywają m.in. zakup komputerów, koszty szkoleń, koszty administracyjne projektu. Termin składania – do wyczerpania środków. Więcej informacji na www

NABORY STAŁE

 1. Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Nabór jest ciągły, prowadzony przez cały rok. Więcej na www
 2. NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www
 3. Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
  upowszechniania kultury. Więcej na www
 4. Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www
 5. Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Więcej na www
 6. Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www
 7. Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www
 8. Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowanym w szczególności przez następujące podmioty: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki opieki społecznej, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego i prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www
 9. Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
http://pracowniapozarzadowa.pl/

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
STOWARZYSZENIE POLITES

SEKTOR 3
http://sektor3.szczecin.pl/
WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
http://www.wolontariat.com.pl/

OSWAJANIE SZTUKI

https://www.facebook.com/oswajaniesztuki/

Pozdrawiamy,
Zespół Biura ds. organizacji pozarządowych