Od dnia 01 lipca br. nadzwyczajne środki ostrożności ******* Szanowni Mieszkańcy W związku z narastającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Mieszkańców powiatu...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

Aktualności

Zapraszam do zapoznania się z informacjami


 Myślibórz, dnia 22 czerwca 2020 rok

TRWA NABÓR - PROGRAM SPOŁECZNIK NA RATUNEK

Zachęcamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do wzięcia udziału w naborze Programu Społecznik na Ratunek. Uprzejmie przypominamy, że jest to nabór specjalny, w ramach którego zostaną rozdysponowane środki, które mają pomóc zachodniopomorskim organizacjom pozarządowym w walce z Covid-19. Nabór będzie trwał do wyczerpania puli środków, nie później niż do 17 lipca 2020 r. Złożone wnioski podlegają ocenie formalno-merytorycznej - złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski należy składać na min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem projektu. Wszelkie informacje są dostępne na stronie Operatora – link oraz stronie wzp.pl

Zachęcamy do obejrzenia filmowego zaproszenia od Marszałka Olgierda Geblewicza – link.

 

TRWAJĄ KONSULTACJE – ZAPRASZAMY ORGANIZACJE DO WYRAŻENIA OPINII

Do 23 czerwca br. trwają konsultacje zgłoszeń nadesłanych przez samorządy do ósmej edycji Konkursu Marszałka ,,Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020”. Konsultacjom podlegają zgłoszenia, które spełniły wymogi formalne i znalazły się w finale konkursu. Do wyrażenia opinii o współpracy poszczególnych samorządów z sektorem pozarządowym zapraszamy i zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie zgłoszonych samorządów.

W finale tegorocznej edycji konkursu znalazły się następujące samorządy:

I. Kategoria – Powiat i miasto na prawach powiatu:

-  Gmina Miasto Szczecin,

- Powiat Choszczeński,

- Powiat Koszaliński.

II. Gmina licząca powyżej 15 tys. mieszkańców:

- Gmina Pyrzyce.

III. Gmina licząca poniżej 15 tys. mieszkańców:

- Gmina Czaplinek,

- Gmina Stepnica,

- Gmina Węgorzyno,

- Gmina Stara Dąbrowa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www Urzędu – link.

SZLACHETNA PACZKA – WŁĄCZ SIĘ W WOLONTARIAT

Znana ogólnopolska akcja, która ma swój finał pod koniec każdego roku już teraz szuka wolontariuszy i kandydatów na liderów regionalnych. Jeśli chcesz się rozwijać, a przy tym pomagać – zgłoś się poprzez stronę www – link. Od wielu lat akcja rozwija się przede wszystkim dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i wolontariuszek.

GŁOSUJEMY NA NAGRODĘ REGIOSTARS 2020

Kolejny rok z rzędu zachodniopomorski projekt ma szansę zdobyć europejską nagrodę Regiostars 2020 dla najlepszych innowacyjnych projektów. Temat roku 2020 to „Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – 30-lecie programu Interreg. Aby zagłosować na projekt z Pomorza Zachodniego należy kliknąć na poniższy link - https://regiostarsawards.eu/, a następnie przejść do sekcji „Youth empowerment for cooperation across borders” (kolor filetowy) i z rozwijanej listy wybrać „iEER Interreg Europe”. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie serduszka.

SZCZECIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Do 1 lipca mieszkańcy Szczecina mają czas, aby złożyć swój projekt w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji. Projekty mogą być:

- ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków,

- lokalne - na które przeznaczono 70% środków. Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne na podstawie ilości mieszkańców poszczególnych obszarów oraz ich powierzchni.

Wnioski można składać drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu.

KONSULTACJE SPOŁECZNE. 24 INSPIRACJE Z WARSZAWY

„Konsultacje społeczne. 24 inspiracje z Warszawy” to książka napisana przez praktyczki i praktyków. Autorami dwudziestu czterech tekstów o konsultacjach „od kuchni” są urzędniczki i urzędnicy stołecznego Ratusza, partycypatorki i patrycypatorzy, ewaluatorki i moderatorki. Publikacja dostępna w pdf tutaj .

BADANIE DOT. ZDROWIA PSYCHICZNEGO POLAKÓW W KONTEKŚCIE PANDEMII

Zachęcamy mieszkańców i pracowników ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego, do wzięcia udziału badaniu, które stawia za cel analizę wpływu pandemii koronawirusa w kontekście zdrowia psychicznego Polaków. Badania są prowadzone pod kierownictwem dr n. zdr. Anny Cybulskiej i mgr Kamili Rachubińskiej z PUM i będą dostępne do końca września. Są to:

·         Ocena funkcjonowania psychospołecznego Polaków w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - link lub odpowiednio:

·         Ocena funkcjonowania psychospołecznego personelu medycznego w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - link.

PROGRAM STYPENDIALNY KLASA FUNDACJI PNB PARIBAS

Program umożliwia zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości (do 100 tys. mieszkańców) naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:

- pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,

- znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),

- dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5),

- mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,

- otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja.

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ – TERMINY SPRAWOZDAŃ I CIT 8 DLA NGO

To jest specyficzny rok, dlatego też zmianie – wydłużeniu uległy terminy sprawozdawcze obowiązujące organizacje pozarządowe. Dla większości organizacji termin złożenia deklaracji CIT-8 to 31 lipca (w większości przypadków musi on być złożony elektronicznie). Natomiast sprawozdanie finansowe złożone elektronicznie i podpisane przez wszystkich członków zarządu należy złożyć do 30 czerwca br. Szczegółowe informacje nt. sprawozdawczości znajdą Państwo w infografice portalu ngo.pl – link.

Polecamy sięgnąć również po artykuł poradniczy – link, a także nagranie szkoleniowe – link.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WOBEC PANDEMII – RAPORT PORTALU NGO.PL

Branżowy portal ngo.pl opublikował cykl materiałów, w tym raport z badania ,,Organizacje pozarządowe wobec pandemii. Raport z badań 2020” – publikacja w pdf do pobrania.

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁRPACY WOJEÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

Corocznie wraz z końcem maja samorządy zobowiązane są do przedstawienia informacji nt. współpracy z organizacjami pozarządowymi. W dniu 20 maja 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę nr 662/20 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 – link.

NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

Źródło informacji – portal o funduszach europejskich

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW W KONKURSIE NA TZW.WKŁADY WŁASNE

Trwa nabór wniosków w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa. Termin składania ofert - do 21 czerwca 2020 r. Wszelkie informacje nt. naboru znajdują się w BIP - link. Składanie ofert odbywa się przez generator Witkac.

DOTACJE NA SZKOLENIE RATOWNIKÓW

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku - organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Wnioski można składać do 29 czerwca 2020 r. Szczegóły na stronie www.

PROGRAM GRANTOWY ,,MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU”

Celem konkursu ogłoszonego przez Fundację PZU jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców). Nabór na działania dofinansowane do 50 tys. zł trwa do 30 czerwca br. Więcej informacji na www.

PROGRAM NA DOBRY POCZĄTEK FUNDACJI BGK
Fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego mogą wziąć udział w programie grantowym ,,Na doby początek" skierowanym do dzieci w wieku 2-9 lat. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca. Szczegółowe informację znajdą Państwo na stronie www.

GRANTY KULCZYK FOUNDATION NA DZIAŁANIA DLA KOBIET I DZIEWCZĄT

Trwa 8. edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Tym razem granty będą przyznawane na inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć w życiu społecznym i politycznym. Wnioski o udział w konkursie należy zgłaszać do 30 czerwca 2020 r., przy użyciu specjalnego formularza. Więcej informacji na www.

FUNDUSZ KRAJOWY PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE
Trwa konkurs na projekty sektorowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach. Wnioski wstępne można składać do 30 czerwca. O dotacje od 25 do 125 tys. euro mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Wkład własny wymagany jest na poziomie 10%, z czego co najmniej połowa musi być wkładem finansowym. Szczegółowe informacje na www.

,,MOJA MAŁA OJCZYZNA” – PROGRAM GRANTOWY
Trwa IV edycja programu Fundacji BGK pt. „Moja Mała Ojczyzna” na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Projekty mają w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację. Termin składania wniosków to 1 lipca br. (godz. 13:00). Szczegóły na www.

PROGRAM GRANTOWY ,,PATRONI ROKU 2020”

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2020, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2020” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń i dziedzin (m.in. Święty Jan Paweł II, Bitwa Warszawska, Fizyka). Nabór trwa do 5 lipca br. Więcej informacji na www.

NOWY PROGRAM ,,SPORTOWE WAKACJE+”

Ministerstwo Sportu uruchomiło nowy Program „Sportowe Wakacje+” promujący prozdrowotne wartości sportu z przekazywaniem nowym pokoleniom doświadczeń i pamięci historycznej. Środki przeznaczone na realizację programu w 2020 roku to 10 milionów złotych. Nabór wniosków trwa do 5 lipca br. Szczegóły na stronie www.

KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ - #WIKTORIA1920

Biuro Programu Niepodległa zaprasza do składania wniosków na działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w tym:

1) włączenie obywateli we współtworzenie obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 poprzez działania w społecznościach lokalnych, upowszechnianie wiedzy na jej temat, wspólnotowych form świętowania i idei świętowania przez działanie;

2) krzewienie współpracy między obywatelami i podmiotami na poziomie regionalnym oraz promocja postaw obywatelskich;

3) upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości Polski i odbudową państwowości uwzględniających kontekst lokalny.

Wnioski można składać do 15 lipca br. Szczegóły pod linkiem.

GENERACJA 6.0 – GRANTY NA DZIAŁANIA SENIORALNE

Fundacja BGK uruchomiła program dofinansowujący działania na rzecz seniorów. Dofinansowane projekty mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności. Dofinansowanie może być przeznaczone na: przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,

zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,

organizację wydarzeń kulturalnych, koordynację i usługi specjalistyczne. Nabór wniosków trwa do 17 lipca br. Więcej informacji na www.

PROGRAM DOTACYJNY ,,NGO DLA SZCZECINA – SZCZECIN DLA NGO”

Miasto Szczecin uruchomiło specjalny budżet - 100 000 zł, na dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich o różnym charakterze: edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, ekologicznym, sportowym, które pozwolą niwelować skutki pandemii koronawirusa. Dotacja na realizację zadania, zostanie przyznana na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. małej dotacji. Ofertę należy złożyć nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego, termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższy niż 90 dni. Szczegóły na www.

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA DORAŹNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19.

W ramach programu organizacje mogą uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania w ramach dwóch priorytetów: 1. Działania wspierające - Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych; 2. Bezpieczeństwo w ngo.

Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków znajdują się w Ogłoszeniu o naborze – link. Zachęcamy również do obejrzenia webinaru wyjaśniającego zasady programu – link.

NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH, PRIOR. 5

Trwa nabór wniosków do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020, który jest prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dotacje udzielane w ramach Priorytetu 5 będą przeznaczone na m.in. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym oraz pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje

pozarządowe o charakterze międzynarodowym.

Szczegółowy regulamin naboru znajduje się na www Informacje nt. naboru – link.

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA - KLIMAT

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs pod hasłem „Klima(t) 2.0 – online solutions for future“ , który umożliwi przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec realizację projektów z ułatwioną ścieżką finansowania, aby wspólnie wykorzystać czas kryzysu do projektowania i kształtowania świata po pandemii. Dofinansowanie projektów - do kwoty 23.000 PLN/5.000 Euro (do 80% całkowitych kosztów projektu). Termin składania - do 31 lipca. Okres realizacji projektów: 01.06.2020-16.11.2020. Szczegółowe informacje na stronie www.

NABÓR SPECJALNY – FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG A
Trwa specjalny nabór w Funduszu Małych Projektów Interreg VA - tylko dla Euroregionu Pomerania, który ma na celu ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu, opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa, wsparcie modelowych działań w zakresie zdalnej edukacji.

Wnioskodawcą mogą być wszystkie podmioty o charakterze non-profit: m.in. organizacje pozarządowe, samorządy i ich jednostki podległe, szkoły, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury czy instytucje opieki zdrowotnej i społecznej.

Warunki finansowania są spójne z obecnymi wytycznymi do Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Szczegóły na stronie instytucji.

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

 

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

ŚRODEK. ŚRÓDMIEJSKI PUNKT SĄSIEDZKI

 

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Kierowniczka

Biuro ds. organizacji pozarządowych 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 31 14 920
mpieczynska@wzp.pl


  Myślibórz, dnia 1 czerwca 2020 rok

RUSZYŁ KONKURS NA TZW.WKŁADY WŁASNE

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa. Termin składania ofert - od dnia 27 maja 2020 r. do 21 czerwca 2020 r. Ponadto w terminie 27 maja - 14 czerwca organizacje mogą zgłaszać swoich kandydatów do opiniowania ofert w tym konkursie. Wszelkie informacje nt. naboru znajdują się w BIP - link. Składanie ofert odbywa się przez generator Witkac.

 

DOBRA WIADOMOŚĆ - PROGRAM SPOŁECZNIK NA RATUNEK

1 czerwca o godz. 10:00 rusza nabór w Programie Społecznik na Ratunek. W ramach naboru zostaną rozdysponowane środki, które mają pomóc zachodniopomorskim organizacjom pozarządowym w walce z Covid-19. Organizacje mają szansę na pozyskanie minimum 67 dotacji w wysokości od 1000 do 4 000 zł. Łączna wartość wsparcia wyniesie 268 tys. zł. , a kwota zostanie rozdysponowana po równo z podziałem na 5 subregionów. O mikrodotacje mogą starać się zachodniopomorskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, a nabór będzie trwał do wyczerpania puli środków. Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalno-merytorycznej. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wszelkie informacje są dostępne na stronie Operatora – link oraz stronie wzp.pl Zachęcamy do obejrzenia filmowego zaproszenia od Marszałka Olgierda Geblewicza – link.

 

WAŻNE BADANIE – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

BADANIE DOT. ZDROWIA PSYCHICZNEGO POLAKÓW W KONTEKŚCIE PANDEMII

Wydział Współpracy Społecznej zaprasza wszystkich mieszkańców  i pracowników ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego, do wzięcia udziału badaniu, które stawia za cel analizę wpływu pandemii koronawirusa w kontekście zdrowia psychicznego Polaków. Badania są prowadzone pod kierownictwem dr n. zdr. Anny Cybulskiej i mgr Kamili Rachubińskiej i posiadają pozytywną opinię Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zachęcamy Państwa do wypełnienia odpowiednio formularzy:

•          Ocena funkcjonowania psychospołecznego Polaków w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - link;

lub odpowiednio:

•          Ocena funkcjonowania psychospołecznego personelu medycznego w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - link.

Kwestionariusze badań będę dostępne do września 2020 r.

OSTATNIA SZANSA – TERMIN UCIEKA

DZIAŁAJ LOKALNIE – KONKURS GRANTOWY
Fundacja Nauka dla Środowiska we współpracy z lokalnymi samorządami zaprasza do kolejnej edycji  Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu gmin: Będzino, Biały Bór, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie, Miasto Koszalin. Termin składania wniosków to 6 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się na www.

GRANTY W RAMACH PROGRAMU ,,ZIELONA ŁAWECZKA”

Fundacja BOŚ prowadzi nabór wniosków w VI już edycji konkursu grantowego "Zielona Ławeczka". Wraz z grupą sąsiadów można stworzyć projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i zdobyć grant w wysokości do 1200 zł i nagrodę rzeczową w postaci ławki parkowej. Wnioski należy składać do 7 czerwca 2020 r. Szczegóły na www.

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA DORAŹNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19.

W ramach programu organizacje mogą uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania w ramach dwóch priorytetów: 1. Działania wspierające - Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych; 2. Bezpieczeństwo w ngo.

Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków znajdują się w Ogłoszeniu o naborze – link. Zachęcamy również do obejrzenia webinaru wyjaśniającego zasady programu – link.

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA - KLIMAT

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs pod hasłem „Klima(t) 2.0 – online solutions for future“ , który umożliwi przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec realizację projektów z ułatwioną ścieżką finansowania, aby wspólnie wykorzystać czas kryzysu do projektowania i kształtowania świata po pandemii. Dofinansowanie projektów - do kwoty 23.000 PLN/5.000 Euro (do 80% całkowitych kosztów projektu). Termin składania - do 31 lipca. Okres realizacji projektów: 01.06.2020-16.11.2020. Szczegółowe informacje na stronie www.

GRANTY KULCZYK FOUNDATION NA DZIAŁANIA DLA KOBIET I DZIEWCZĄT

Trwa 8. edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Tym razem granty będą przyznawane na inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć w życiu społecznym i politycznym. Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne i jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski o udział w konkursie należy zgłaszać do 30 czerwca 2020 r., przy użyciu specjalnego formularza. Więcej informacji na www.

FUNDUSZ KRAJOWY PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE
Trwa konkurs na projekty sektorowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach. Wnioski wstępne można składać do 30 czerwca. O dotacje od 25 do 125 tys. euro mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Wkład własny wymagany jest na poziomie 10%, z czego co najmniej połowa musi być wkładem finansowym. Szczegółowe informacje na www.

NABÓR SPECJALNY – FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG A
Trwa specjalny nabór w Funduszu Małych Projektów Interreg VA - tylko dla Euroregionu Pomerania, który ma na celu ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu, opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa, wsparcie modelowych działań w zakresie zdalnej edukacji.

Wnioskodawcą mogą być wszystkie podmioty o charakterze non-profit: m.in. organizacje pozarządowe, samorządy i ich jednostki podległe, szkoły, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury czy instytucje opieki zdrowotnej i społecznej.

Warunki finansowania są spójne z obecnymi wytycznymi do Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Szczegóły na stronie instytucji.

GRANTY OD POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ
Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” przyznaje dofinansowanie podmiotom posiadającym osobowość prawna, które prowadzą działania zgodne z jej celami statutowymi:

1.      podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2.       rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;

3.      wspieranie działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;

4.      wspieranie działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności.

5.      wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Wnioski powinny być składane za pomocą interaktywnego formularza wnioskowego umieszczonego na stronie internetowej http://www.pfn.org.pl– zakładka „złóż wniosek”.

PROGRAM NA DOBRY POCZĄTEK FUNDACJI BGK
Fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego mogą wziąć udział w programie grantowym ,,Na doby początek" skierowanym do dzieci w wieku 2-9 lat. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca. Szczegółowe informację znajdą Państwo na stronie www.

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 31 14 920
mpieczynska@wzp.pl


 Myślibórz, dnia 20 maja 2020 roku

PRZYPOMINAMY – TRWA KAMPANIA ZOSTAWIAM 1% PODATKU NA POMORZU ZACHODNIM

W tym roku wyjątkowo, bo  do 31 maja (a nawet do 1 czerwca) mamy czas na rozliczenie podatku, a tym samym przekazanie 1% swojego podatku na wybraną organizację. Tutaj znajdą Państwo wykaz organizacji w województwie zachodniopomorskim – informacja pod linkiem, a pod kolejnym linkiem informacje nt. organizacji w całej Polsce.

 

PRZYPOMINAMY – ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE INFORMACJI NT.POMOCY DLA NGO

·         Nagranie z webinarium ,,Organizacje pozarządowe w czasach COVID” prowadzone przez eksperta we współpracy z Pracownią Pozarządową - link

·         Zestawienie portalu trzeci.org Kliknij w link

·         Materiały po webinarium portalu ngo.pl Kliknij link

·         Artykuł nt. pierwszej ,,tarczy”– na portalu ngo.pl

·         Artykuł nt. drugiej ,,tarczy” - na portalu ngo.pl

·         Zwolnienia ZUS dla organizacji pozarządowych będących płatnikami ZUS- szczegóły w artykule

·         Harmonogram naborów wniosków przez zachodniopomorskie PUP Kliknij w link

OSTATNIA SZANSA – TERMIN UCIEKA

WAŻNE! GRANTY W RAMACH EKOENERGIA NA START

Portal Wspieram.to oraz Innogy zachęcają do zgłaszania na portalu pomysłów na inicjatywy ekologiczne różnego rodzaju – można zbierać na wydanie ekogry planszowej, prowadzenie działań edukacyjnych, czy też założenie innowacyjnego kwietnika. Pomysły należy rejestrować na portalu wspieram.to do 21 maja. Do każdej wpłaty min.10 zł Innogy doda kolejne 10 zł. Organizatorzy wybiorą także inicjatywy, które otrzymają dofinansowanie. Więcej na www.

 

INKUBATOR IDEI I KONKURS GRANTOWY – CiVIC EUROPE IDEA CHALLENGE 
Civic Europe Idea Challenge to inkubator idei i konkurs grantowy. Zgłoszenia  do I etapu trwają do 27 maja 2020 r. Projekty mają przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i porozumienia, a także być realizowane w społecznościach, w których inicjatyw obywatelskich brakuje. Wybrane projekty przejdą do II etapu, w którym jury zadecyduje o przyznaniu do 15 grantów, w wysokości do 50 tys. euro. Źródło i szczegółowe informacje znajdują się na portalu ngo.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW -  WSPIERANIE ZAANGAŻOWANIA OBYWATELI WE WDRAŻANIE POLITYKI SPÓJNOŚCI

Komisja Europejska zaprasza podmioty prywatne (w tym organizacje pozarządowe) oraz publiczne z państw członkowskich Unii Europejskiej do składania wniosków w ramach naboru pt. Wspieranie zaangażowania obywateli we wdrażanie polityki spójności.

Celem jest zachęcenie obywateli do angażowania się w politykę spójności i wsparcie ich w tych działaniach, tak aby polityka ta była lepiej wdrażana i obywatele czuli większą odpowiedzialność za jej wyniki. Wybrane projekty będą promować, na poziomie programu operacyjnego, aktywne uczestnictwo obywateli w realizacji celu politycznego lub celu szczegółowego danego programu. Wybór dokonany zostanie w oparciu o jakość wniosku i planowanych działań. Projekty mogą dotyczyć opracowywania nowych narzędzi lub działań albo rozszerzania zakresu już istniejących narzędzi/ działań na rzecz wzmacniania

i zwiększania skali zaangażowania obywateli w politykę spójności. Granty w wysokości maksymalnie 25 tys. euro zostaną przyznane na projekty trwające nie dłużej niż 12 miesięcy. Wnioski należy składać do 31 maja br. Informacja o naborze w języku polskim znajduje się na www Informacje ogólne o naborze – link.

 

PRZYPOMINAMY – MOŻNA ZGŁASZAĆ AMBASADORÓW SZCZECINA

Do 31 maja br. trwa przyjmowanie kandydatur osób (lub grup osób), których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą.. Szczegóły na www.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA OSP 
Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota zaprasza wszystkie Jednostki OSP do wzięcia udziału w konkursie „Strażak pali się do roboty, by życie nie poszło z torbami”. Zdjęcia konkursowe można przesyłać do dnia 31 maja 2020 r. do godz. 23:59. Link do regulaminu konkursu tutaj.

 

ZOSTAŃ W DOMU I RÓB FILMY

Stowarzyszenie Media Dizajn i INKU Szczeciński Inkubator Kultury serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na film krótkometrażowy ,,Zostań w domu i rób filmy". Celem konkursu jest ukazanie czasu pandemii COVID-19 w Szczecinie. Organizatorzy czekają na historie o tym, jak pandemia wpłynęła na życie Wasze i Waszych bliskich, jakich zmian doznaliście, co rozumiecie przez słowo ,,kryzys". Ważne jest, by filmy były kręcone lub nawiązywały do Szczecina. Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 5000 zł (nagroda główna w wysokości 2000 zł oraz 3 wyróżnienia w wysokości 1000 zł). Zgłoszenia – do 1 czerwca. Szczegółowe informacje na www.

DZIAŁAJ LOKALNIE – KONKURS GRANTOWY
Fundacja Nauka dla Środowiska we współpracy z lokalnymi samorządami zaprasza do kolejnej edycji  Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu gmin: Będzino, Biały Bór, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie, Miasto Koszalin. Termin składania wniosków to 6 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się na www.

GRANTY W RAMACH PROGRAMU ,,ZIELONA ŁAWECZKA”

Fundacja BOŚ prowadzi nabór wniosków w VI już edycji konkursu grantowego "Zielona Ławeczka". Wraz z grupą sąsiadów można stworzyć projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i zdobyć grant w wysokości do 1200 zł i nagrodę rzeczową w postaci ławki parkowej. Wnioski należy składać do 7 czerwca 2020 r. Szczegóły na www.

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA

FUNDRAISING W CZASACH PANDEMII - LIVE

Portal ngo.pl zaprasza do oglądania materiału, który będzie nadawany na żywo na Facebooku w dniu 21 maja, o godz. 14:00. Dowiedzą się Państwo jak organizacje pozarządowe mogą prowadzić fundraising w czasach pandemii? Z jakich narzędzi mogą korzystać? Jak radzić sobie w tych szczególnych czasach. Link do wydarzenia.

 

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA DORAŹNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19.

W ramach programu organizacje mogą uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania w ramach dwóch priorytetów: 1. Działania wspierające - Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych; 2. Bezpieczeństwo w ngo. Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków znajdują się w Ogłoszeniu o naborze – link. Zachęcamy również do obejrzenia webinaru wyjaśniającego zasady programu – link.

NABÓR WIOSKÓW W PROGRAMIE ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH, PRIORYTET 5

Rozpoczął się nabór wniosków do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020, który jest prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Szczegółowy regulamin naboru znajduje się na www Informacje nt. naboru – link.

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA - KLIMAT

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs pod hasłem „Klima(t) 2.0 – online solutions for future“ , który umożliwi przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec realizację projektów z ułatwioną ścieżką finansowania, aby wspólnie wykorzystać czas kryzysu do projektowania i kształtowania świata po pandemii. Program ma na celu ćwiczenie dobrych praktyk współpracy polsko-niemieckiej w Internecie jako wirtualnej przestrzeni spotkań i dialogu, która umożliwia transfer wiedzy i doświadczeń na temat aktualnych wyzwań oraz realizację wspólnych cyfrowych pomysłów na rzecz ochrony klimatu. Dofinansowanie projektów - do kwoty 23.000 PLN/5.000 Euro (do 80% całkowitych kosztów projektu). Termin składania - do 31 lipca. Okres realizacji projektów: 01.06.2020-16.11.2020. Szczegółowe informacje na stronie www.

GRANTY KULCZYK FOUNDATION NA DZIAŁANIA DLA KOBIET I DZIEWCZĄT

Trwa 8. edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Tym razem granty będą przyznawane na inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć w życiu społecznym i politycznym. Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne i jednostki samorządu terytorialnego. Ważne - beneficjentami lub podmiotami realizującymi zgłoszone projekty muszą być kobiety lub dziewczynki. Maksymalna kwota dotacji to 25 tys. zł. Wnioski o udział w konkursie należy zgłaszać do 30 czerwca 2020 r., przy użyciu specjalnego formularza. Więcej informacji na www.

FUNDUSZ KRAJOWY PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE
Ruszył konkurs na projekty sektorowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach. Wnioski wstępne można składać do 30 czerwca. O dotacje od 25 do 125 tys. euro mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu. Wkład własny wymagany jest na poziomie 10%, z czego co najmniej połowa musi być wkładem finansowym. Szczegółowe informacje na www.

NABÓR SPECJALNY – FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG A
Trwa specjalny nabór w Funduszu Małych Projektów Interreg VA - tylko dla Euroregionu Pomerania, który ma na celu ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu, opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa, wsparcie modelowych działań w zakresie zdalnej edukacji.

Wnioskodawcą mogą być wszystkie podmioty o charakterze non-profit: m.in. organizacje pozarządowe, samorządy i ich jednostki podległe, szkoły, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury czy instytucje opieki zdrowotnej i społecznej.

Warunki finansowania są spójne z obecnymi wytycznymi do Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Szczegóły na stronie instytucji.

GRANTY OD POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ
Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” przyznaje dofinansowanie podmiotom posiadającym osobowość prawna, które prowadzą działania zgodne z jej celami statutowymi:

1.       podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2.        rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;

3.       wspieranie działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;

4.       wspieranie działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności.

5.       wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Wnioski powinny być składane za pomocą interaktywnego formularza wnioskowego umieszczonego na stronie internetowej http://www.pfn.org.pl– zakładka „złóż wniosek”.

PROGRAM NA DOBRY POCZĄTEK FUNDACJI BGK
Fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego mogą wziąć udział w programie grantowym ,,Na doby początek" skierowanym do dzieci w wieku 2-9 lat. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca. Szczegółowe informację znajdą Państwo na stronie www.


Myślibórz, dnia 12 maja 2020 roku

DO JUTRA – PROSIMY WYPEŁNIJ ANKIETĘ! TRWA OCENA WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Państwa głos jest dla nas ważny! Przedstawicielki i przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji pozarządowych serdecznie zachęcamy, aby do jutra, 12 maja br wypełnić ankietę, która dostępna jest pod linkiem Do udziału w badaniu nie jest konieczne realizowanie w ubiegłym roku zadań finansowanych z budżetu województwa. Ankieta bada współpracę Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych w 2019 roku. Zachęcamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami i wnioskami. Badanie jest anonimowe. Cały proces prowadzi Pracownia Pozarządowa we współpracy z Wydziałem Współpracy Społecznej, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego WZ.

PRZYPOMINAMY – DO 31 MAJA CZAS NA ROZLICZENIE I… PRZEKAZANIE 1% PODATKU

Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej mamy więcej czasu niż zwykle - do 31 maja (a nawet do 1 czerwca) - na rozliczenie podatku, a tym samym przekazanie 1% swojego podatku na wybraną organizację. Tutaj znajdą Państwo wykaz organizacji w województwie zachodniopomorskim – informacja pod linkiem, a pod kolejnym linkiem znajduje się instrukcja jak przekazać 1% podatku za pomocą e-PIT - link Ważne! Nawet jeśli złożyli Państwo deklarację można dokonać korekty – wskazać organizację, czy też dokonać zmiany  w  zakresie wyboru organizacji. Szczegóły na stronie Pracowni Pozarządowej prowadzącej kampanię ,,Zostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim” – link.

1% WSPÓLNY CEL – PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI FUNDACJI KAMIENICA1

Akcja1% Wspólny cel to ogólnopolski projekt prowadzony przez szczecińską Fundację Kamienica 1. Skierowany jest min. do fundacji, stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych, szkół, przedszkoli i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, umożliwia realizację wspólnego celu z Fundacją Kamienica1 przy wsparciu pochodzącym ze środków z 1% podatku. Wystarczy dołączyć do akcji i ustalić wspólny cel (zbieżny z celami działania Fundacji), na który będą zbierane środki pochodzące z 1 %. No i dzielić się informacją wśród sympatyków! Szczegóły przystąpienia do akcji znajdują się na www Fundacji.

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA DORAŹNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19.

Nowy program rusza 12 maja i jest uzupełnieniem zapisów Tarczy Antykryzysowej dla ngo. Organizacje będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania w ramach:

·        Priorytet 1. Działania wspierające - Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;

·        Priorytet 2. Bezpieczeństwo w ngo:

- Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;

- Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;

- Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;

- Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków znajdują się w Ogłoszeniu o naborze – link.

STRONA O INICJATYWACH NGO STWORZONA PRZEZ FOB

Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło inicjatywę, może ułatwić biznesowi szukanie nowych partnerstw z organizacjami, które obecnie – w czasach koronawirusa są najbardziej aktywne, by w ten sposób jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania dzisiejszej, trudnej rzeczywistości. Powstała podstrona, na której umieszczane są informacje o inicjatywach - http://odpowiedzialnybiznes.pl/infografiki/ngoreagujeodpowiedzialnie/ Podstrona dotycząca akcji #NGOreagujeOdpowiedzialnie będzie aktualizowana przez zespół Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Eksperci organizacji poddadzą weryfikacji i selekcji nadesłane inicjatywy, które organizacje pozarządowe mogą zgłaszać na adres e-mail: biuro@fob.org.pl (w tytule należy wpisać „#NGOreagujeOdpowiedzialnie”). Hasztag #NGOreagujeOdpowiedzialnie może być również wykorzystywany przez organizacje społeczne do oznaczania w mediach społecznościowych wpisów i materiałów dotyczących prowadzonych inicjatyw.

ZACHODNIOPOMORSKI PAKIET ANTYKRYZYSOWY – WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW RAMACH RPO WZ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

Jeżeli jesteś beneficjentem Programu RPO WZ (dotacje, pożyczki w ramach Jeremie2 lub projekt EFS), masz zawartą umowę o dofinansowanie projektu, ale nie jesteś w stanie wywiązać się z obowiązków w niej przewidzianych w związku z epidemią COVID-19 lub widzisz, że sytuacja ta może wpłynąć na spowolnienie realizacji Twojego projektu -  skontaktuj się odpowiednio: w przypadku dotacji - z opiekunami projektów odpowiednio w Wydziale Wdrażania RPO i Wydziale Wdrażania Działań Środowiskowych za pośrednictwem SL 2014; w przypadku projektów EFS - z opiekunami projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy za pośrednictwem SL 2014, a w przypadku pożyczek z Jeremie2 - z Pośrednikiem Finansowym, który udzielił dofinansowania.

Szczegółowe informacje na www oraz wzp.pl.

WSKAZÓWKI DLA REALIZATORÓW ZADAŃ PUBLICZNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

Zachęcamy organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne ze środków województwa do kontaktu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego – opiekunami projektów z poszczególnych wydziałów w celu zgłaszania ewentualnego wpływu sytuacji związanej z epidemią na realizację projektu, czy też złożenie sprawozdania z jego realizacji. W przypadkach, kiedy zgłoszone okoliczności będą miały związek z epidemią, wdrożone zostaną niezbędne usprawnienia umożliwiające dalszą realizację zadań i uelastycznienie procedur. Pozostańmy w kontakcie – tutaj znajdą Państwo bazę adresową, a pod linkiem znajduje się pełny komunikat.

ANKIETA DLA MŁODZIEŻY -  ANALIZA POTRZEB

Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza młodzież w wieku 13-20 lat do wypełnienia ankiety on-line, która dotyczy tematu badania potrzeb. Link do ankiety – klik.

 

AMBASADOR SZCZECINA

Do 31 maja br. trwa przyjmowanie kandydatur osób (lub grup osób), których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Zgłoszone mogą być również instytucje, bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, żaglowce, itp., których działalność i wizerunek promują Szczecin. Wszyscy mieszkańcy Szczecina, którzy chcieliby mieć wpływ na decyzję kto zostanie „Ambasadorem Szczecina” 2020, mogą wziąć udział w obradach Kapituły. Szczegóły na www.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I OBYWATELSKA ŚWIADCZONA PRZEZ ZAFOS

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS prowadzi trzy punkty nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich w 2020 r. na terenie Miasta Szczecin. Aktualnie, w związku z zaistniałą sytuacją porady są udzielane wyłącznie przy pomocy środków porozumienia się na odległość - do odwołania. Pod linkiem znajduje się wniosek o nieodpłatną pomoc prawną. W Szczecinie znajdują się trzy punkty poradnictwa prowadzone przez ZaFOS:  NPO nr 9 budynek Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pok. 57 (poniedziałek-piątek w godz. 08:00-12:00), NPP nr 14 budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 4 (poniedziałek- piątek w godz. 08:00-12:00); NPO nr 16 budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 4 (poniedziałek- piątek w godz. 16:00-20:00). Szczegółowe  informacje znajdują się na stronie ZaFOS.

PRZEMOC DOMOWA A KORONAWIRUS – GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Jeśli jesteś osobą, która w tym szczególnym czasie doświadcza przemocy domowej – zgłoś się po pomoc nie czekając na koniec kwarantanny. Na stronie Wydziału Współpracy Społecznej UMWZ znajdziesz zestawienie pomocnych informacji w tym zakresie. Kliknij w link.

PRZYPOMINAMY - POMOC PSYCHOLOGICZNA I MOTYWACJA DLA ZDROWIA

Być może w czasie kiedy wiele aktywności wygląda inaczej niż dotychczas potrzebujesz wsparcia psychologicznego. Terapeuci z Fundacji Motywacja i Działanie czekają na kontakt od mieszkańców Pomorza Zachodniego potrzebujących wsparcia psychologicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Do terapeutów  z Fundacji Motywacja i Działanie można zadzwonić:

• Karolina Flacht, telefon: 506 591 164

• Bartosz Ślaski, telefon: 504 587 341

lub lub napisać za pośrednictwem komunikatorów: Messenger, WhatsApp czy Skype (login1: Karolina Flacht, login 2: Bartosz Ślaski).

Porady udzielane są nieodpłatnie. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Projekt fundacji  wpisuje się w działania Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Zachęcamy też do odwiedzania strony Motywacja dla zdrowia.

KONKURS PLASTYCZNY ,,RODZINA RAZEM”

Do 15 maja 2020 r. można zgłaszać prace plastyczne do konkursu Marszałka „Rodzina razem”. Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych. Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu „Rodzina razem”. Nie ma określonych kategorii wiekowych, ani techniki - wszystko zależy od pomysłowości. Więcej informacji na www.

KONKURS SZCZECIN NA MASECZKACH

Szczeciński Inkubator Kultury zaprasza dzieci w wieku 5-12 lat do udziału w konkursie „Szczecin na maseczkach - zaprojektuj swój wzór". W ramach konkursu zostanie wyłonionych 10 prac, a ich całość lub fragmenty zostaną nadrukowane na tkaninie z których powstaną unikatowe maseczki ochronne dla dzieci. Konkurs jest realizowany w ramach mikroDOTACJI 2020 – „Wsparcie doraźne". Szczegóły na www.

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA OSP 
Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota zaprasza wszystkie Jednostki OSP do wzięcia udziału w konkursie „Strażak pali się do roboty, by życie nie poszło z torbami”. Zdjęcia konkursowe można przesyłać do dnia 31 maja 2020 r. do godz. 23:59. Link do regulaminu konkursu tutaj.

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA ZESTAWIENIE – INFORMACJE NT.POMOCY DLA NGO

·        Nagranie z webinarium ,,Organizacje pozarządowe w czasach COVID” prowadzone przez eksperta we współpracy z Pracownią Pozarządową - link

·         Zestawienie portalu trzeci.org Kliknij w link

·        Materiały po webinarium portalu ngo.pl Kliknij link

·         Artykuł nt. pierwszej ,,tarczy”– na portalu ngo.pl

·        Artykuł nt. drugiej ,,tarczy” - na portalu ngo.pl

·         Zwolnienia ZUS dla organizacji pozarządowych będących płatnikami ZUS- szczegóły w artykule

·         Harmonogram naborów wniosków przez zachodniopomorskie PUP Kliknij w link

G4NP - GOOGLE DLA ORGANIZACJI NON-PROFIT

Google dla Organizacji Non-Profit to pakiet usług (udostępnianych bezpłatnie), które pomogą w codziennym funkcjonowaniu i korzystaniu ze zdobyczy technologicznych – aplikacjach pomocnych w planowaniu, komunikacji, rozpowszechnianiu informacji o działaniach. Aby zakwalifikować się do programu G4NP, należy być organizacją pożytku publicznego, fundacją lub stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zarejestrować się w serwisie TechSoup Polska. Szczegółowe informacje nt. pakietu znajdują się w serwisie ngo, a korzystanie z niego poleca Fundacja Sektor 3.0.

 ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU IV KADENCJI Informacje nt. IV kadencji znajdują się tutaj. Aktualnie Rada opracowauje materiał nt. procesów  konsultacyjnych prowadzonych w regionie. Rada zaprasza chętne osoby do współpracy.

PORTAL NGO.PL Przypominamy, że portal ngo.pl zaprasza do korzystania z zasobów wiedzy, które na bieżąco są aktualizowane. Poradnik znajduje się tutaj.

A jeśli chcesz pomóc w rozwoju portalu – wypełnij ANKIETĘ – LINK.

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www

NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

Źródło informacji – portal o funduszach europejskich

 

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA

 

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

 

NOWY PROGRAM - FUNDUSZ KRAJOWY PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE
Ruszył konkurs na projekty sektorowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach. Wnioski wstępne można składać do 30 czerwca. O dotacje od 25 do 125 tys. euro mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu. Wkład własny wymagany jest na poziomie 10%, z czego co najmniej połowa musi być wkładem finansowym. Szczegółowe informacje na www.

 

NABÓR SPECJALNY – FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG A
Ruszył specjalny nabór w Funduszu Małcyh Projektó Interreg VA - tylko dla Euroregionu Pomerania. Ma on na celu:

– ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu,

– opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa (np. współpraca instytucji ochrony zdrowia, kampanie informacyjne, działania prewencyjne),

– modelowe działania w zakresie zdalnej edukacji.

Wnioskodawcą mogą być wszystkie podmioty o charakterze non-profit: m.in. organizacje pozarządowe, samorządy i ich jednostki podległe, szkoły, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury czy instytucje opieki zdrowotnej i społecznej.

Warunki finansowania są spójne z obecnymi wytycznymi do Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Szczegóły na stronie instytucji.

 

DZIAŁAJ LOKALNIE – KONKURS GRANTOWY
Fundacja Nauka dla Środowiska we współpracy z lokalnymi samorządami zaprasza do kolejnej edycji  Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu gmin: Będzino, Biały Bór, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie, Miasto Koszalin. Termin składania wniosków to 6 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się na www.

 

GRANTY OD POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ
Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” przyznaje dofinansowanie podmiotom posiadającym osobowość prawna, które prowadzą działania zgodne z jej celami statutowymi:

1.      podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2.       rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;

3.      wspieranie działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;

4.      wspieranie działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności.

5.      wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Wnioski powinny być składane za pomocą interaktywnego formularza wnioskowego umieszczonego na stronie internetowej http://www.pfn.org.pl– zakładka „złóż wniosek”.

 

KONKURS OFERT W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.:„Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie".

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa. Źródło - portal ngo.pl

 

PROGRAM NA DOBRY POCZĄTEK FUNDACJI BGK
Fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego mogą wziąć udział w programie grantowym ,,Na doby początek" skierowanym do dzieci w wieku 2-9 lat. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca. Szczegółowe informację znajdą Państwo na stronie www.

 

INKUBATOR IDEI I KONKURS GRANTOWY – CiVIC EUROPE IDEA CHALLENGE 
Civic Europe Idea Challenge to inkubator idei i konkurs grantowy. Zgłoszenia  do I etapu trwają do 27 maja 2020 r. Projekty mają przyczyniać się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i porozumienia, a także być realizowane w społecznościach, w których inicjatyw obywatelskich brakuje. Wybrane projekty przejdą do II etapu, w którym jury zadecyduje o przyznaniu do 15 grantów, w wysokości do 50 tys. euro. Źródło i szczegółowe informacje znajdują się na portalu ngo.
 

OSTATNIA SZANSA – KOŃCZY SIĘ NABÓR

 

KONKURS GRANTOWY - DZIECI KAPITANA NEMO 
W ramach konkursu można zdobyć granty na projekty mające przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Projekty powinny: być przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 12 do 18 lat uczących się w gminach do 100.000 mieszkańców. Nabór do 15 maja br. Szczegóły na stronie Fundacji BGK.

FUNDACJA ORLEN – KONKURS GRANTOWY CZUWAMY! PAMIĘTAMY! 
Do 18 maja 2020 roku organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie rewitalizacji bądź stworzenia Miejsca Pamięci. Wszelkie informacje, w tym regulamin znajdują się na stronie www

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

 

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

 

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

 

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

ŚRODEK. ŚRÓDMIEJSKI PUNKT SĄSIEDZKI

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 31 14 920
mpieczynska@wzp.pl
 

 


SPOŁECZNIK – RUSZA REALIZACJA KOLEJNYCH PROJEKTÓW

Podmioty, które uzyskały dofinansowanie wraz z jesiennym naborem Programu Społecznik na lata 2019-2021 podpisują umowy. Od 1 lutego zaczyna się realizacja projektów. Tym, którzy chcą spróbować swoich sił, i tym którym się nie udało przypominamy, że nabory  kolejne I filarze – Mikrodotacje oraz w II filarze – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie (zasięg powiatowy i regionalny) rozpoczynają się 1 kwietnia br. (i potrwają do 22 kwietnia). Wszelkie aktualne informacje na bieżąco pojawiają się na nowej stronie Programu http://spolecznik.karrsa.eu/ oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego.

 

KONKURS MARSZAŁKA  ,,SAMORZĄDOWY LIDER WSPÓŁPRACY Z NGO 2020”

Serdecznie zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego naszego województwa oraz organizacje pozarządowe do przygotowania zgłoszenia swojego samorządu do Konkursu Marszałka ,,Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020”. Zgłoszenia (podpisane przez obie strony – samorząd i organizację pozarządową) będą przyjmowane do dnia 2 marca 2020 r. w trzech kategoriach:

- powiaty i miasta na prawach powiatu;

- gminy liczące powyżej 15 tys. mieszkańców;

- gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców.

Na zwycięskie samorządy czekają okolicznościowe statuetki i nagrody finansowe w wysokości po 5.000 zł, które mogą być przeznaczone na działania wzmacniające trzeci sektor. Laureaci  zeszłorocznej edycji Gmina Miasto Szczecin wykorzystała otrzymaną nagrodę m.in. na współorganizację Konkursu Pozarządowy Szczecin, Gmina Sianów zorganizowała Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych, a Gmina Pyrzyce dofinansowała zakup sprzętu dla organizacji sportowych działających w dziedzinie sportu. 

Wszelkie informacje nt. zasad aplikowania znajdują się na stronie www.

 

1% PODATKU ZOSTAW W SWOIM REGIONIE!

Ruszyła kolejna, 17. edycja akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego z terenu Pomorza Zachodniego. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podejmuje na nowo akcję informacyjną, która zachęca podatników do wsparcia organizacji pożytku publicznego z naszego regionu. Celem akcji jest upowszechnienie wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego wiedzy na temat możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz zachodniopomorskich OPP i tym samym zwiększenie szans na to, aby jak najwięcej środków pochodzących z 1 % zatrzymać w naszym województwie. Zachęcamy do udostępnienia apelu oraz publikacji informacji na Państwa stronie oraz w mediach społecznościowych. Apel znajduje się w załączniku oraz na stronie www.

STOWARZYSZENIE POLITES ZAPRASZA NA WARSZTATY FERYJNE

Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat na zajęcia kulturowe, językowe, kreatywne i naszym zdaniem najlepsze w Europie, bo prowadzone przez wolontariuszy i wolontariuszki Programu Europejski Korpus Solidarności z Gruzji, Ukrainy, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Grecji. Warsztaty zimowe CULTURE SHAKE 2020 to mix gier, warsztatów kreatywnych, poznawania nowych krajów i kultur – wszystko po angielsku. Na I TURNUS organizatorzy zapraszają młodych w wieku 9-12 lat, na II TURNUS – młodych w wieku 13-16 lat.

Terminy: I TURNUS odbędzie się w dniach 10.02.2020 – 14.02.2020, II TURNUS odbędzie się w dniach 17.02.2020 – 21.02.2020. Opłata – 120 zł za turnus (w tym poczęstunek, materiały, ubezpieczenie).

W razie pytań należy się kontaktować pod nr 91 450 11 46 lub pod adresem e-mail biuro@polites.org.pl Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: http://www.polites.org.pl/culture-shake-2020-warsztaty-zimowe/

PRZYPOMINAMY! RUSZA NOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INICJATYW OBYWATELSKICH: AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY

Rusza od dawna wyczekiwany program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG). Program o budżecie 30 milionów euro  wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie. Aktualnie odbywają się regionalne spotkania konsultacyjne – najbliższe w naszym regionie odbędzie się w dn. 13 lutego w Koszalinie.  Ponadto zachęcamy do udziału w bezpłatnym webinarium informacyjnym Programu, które odbędzie się 12 lutego ok. godz. 16.50. Zapisy przyjmowane są do 10 lutego.

Wszelkie informacje nt. wnioskowania, podręcznik wnioskodawcy, terminy znajdują się na specjalnie dedykowanej stronie: http://aktywniobywatele.org.pl/

 

NGO? ZRÓB TO SAM! WEBINARY DO OBEJRZENIA W DOMU

W ramach projektu partnerskiego powstał cykl webinarów edukacyjnych, które można obejrzeć na stronie https://www.facebook.com/ngozrobtosam/ Więcej informacji o projekcie tutaj. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Stacja Muranów w partnerstwie z organizacjami z całej Polski, w tym Pomorze Zachodnie poprzez współpracę z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego IV Kadencji.

ŚWIĘTA W LUTYM

27 lutego jest okazją do świętowania dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, jak również klubów sportowych czy ochotniczych straży pożarnych. Tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Społecznych. Wg danych portalu ngo.pl w Polsce istnieje około 143 tysięcy organizacji społecznych, które budzą (wciąż rosnące!) zaufanie 54% Polaków. Jest to wskaźnik wyższy aniżeli zaufanie społeczeństwa do różnego rodzaju instytucji czy podmiotów. Z tej okazji zachęcamy Państwa do zapoznania się i udostępniania materiałów w ramach Kampanii Organizacje Społeczne – To działa! , która skupia wiele organizacji społecznych o różnorakim charakterze. Więcej informacji  http://www.todziala.org/ Warto obejrzeć krótki film.

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU IV KADENCJI

Informacje nt. IV kadencji znajdują się tutaj. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się w dniach 31 stycznia-1 lutego, w marcu planowane jest kolejne. Rada zaprasza chętne osoby do współpracy.

 PORTAL NGO.PL

Przypominamy, że portal ngo.pl zaprasza do korzystania z zasobów wiedzy, które na bieżąco są aktualizowane. Poradnik znajduje się tutaj.

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

 DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA - KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH

 Warto zaglądać tutaj

(jednocześnie są to źródła informacji, z których korzystamy):

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

 KONKURSY GRANTOWE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Uprzejmie przypominamy, że aktualnie trwają nabory wniosków w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Informacje o naborach znajdą Państwo w BIP Urzędu, a także w generatorze Witkac.pl . Aktualnie trwa nabór w:

- otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu równego traktowania na rok 2020 - termin składania 11 lutego br. (szczegóły tutaj),

- otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020 - termin składania 14 lutego br. (szczegóły tutaj),

- otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport w 2020 roku – termin składania 24 lutego br. (szczegóły tutaj),

- 10 lutego br. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego (szczegóły tutaj).

Przypominamy, że w ramach każdego z konkursów przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać sowich kandydatów do komisji konkursowych.

Kolejne nabory będą uruchamiane przez wydziały w ramach priorytetów zaplanowanych w Programie współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 – tutaj).

 NIEBAWEM RUSZĄ GRANTY SOŁECKIE

Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Nabór elektroniczny wniosków do konkursu poprzez generator wniosków Witkac planuje się przeprowadzić od 14 lutego do 13 marca 2020 roku. Warunkiem udziału w konkursie będzie – oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa. Więcej informacji na stronie UMWZ.

KONKURS GRANTOWY BOSMAN DLA REGIONU

Marka Bosman zaprasza lokalne organizacje i instytucje użyteczności publicznej do udziału w nowym konkursie grantowym. Do 17 lutego br. poprzez stronę internetową można składać wnioski o grant na realizację projektów, które wspierają rozwój województwa zachodniopomorskiego. W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury i sportu, ochotnicze straże pożarne, ośrodki pomocy społecznej oraz samorządowe jednostki organizacyjne ze Szczecina, Świnoujścia i powiatów polickiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, starogardzkiego, goleniowskiego, kamieńskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego, drawskiego, świdwińskiego, białogardzkiego i kołobrzeskiego. Do zdobycia jest 15 grantów o wartości 25 000 i 50 000 zł. Wnioskować można także o inne kwoty, które nie przekroczą 50 000 zł.

Źródło informacji – niezastąpione SCWOP Sektor3.

FUNDUSZ SEKTOR 3.0.

Portal ngo.pl informuje, że rusza rekrutacja do Funduszu Sektora 3.0, w ramach którego powstaną nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby i problemy społeczne i wspierające działania organizacji. Nabór zgłoszeń potrwa do 28 lutego. Fundusz Sektora 3.0 to program wspierający tworzenie nowych narzędzi, aplikacji i produktów, które wpisują się w ideę „Tech for good”. Jeśli dostrzegasz w Twoim najbliższym lub dalszym otoczeniu jakiś problem i wiesz jak go rozwiązać, lub masz pomysł na narzędzie, które ułatwi komuś życie, to nie możesz przegapić tej szansy! Każdy Twój pomysł na ulepszenie świata przy pomocy technologii może okazać się niezwykle cenny! Aplikuj dziś i ubiegaj się o udział w warsztatach przygotowujących do stworzenia produktu cyfrowego i zdobądź finansowanie dla Twego pomysłu. Więcej informacji tutaj

 

MIKROGRANTY DLA SZCZECIŃSKICH ORGANIZACJI

Szczecińskie organizacje - dobra informacja! 20 lutego rusza kolejna edycja mikrograntów #mikrogranty2020 dla szczecińskich organizacji pozarządowych. Mikrogranty są organizowane przez Szczecińskie Centrum Organizacji Pozarządowych Sektor3 – szczegóły znajdą Państwo niebawem na www.

 

MIĘDZYNARODOWE GRANTY NA DZIAŁANIA PARTNERSKIE W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków w pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów (IWP) na lata 2020-2022.  Warunkiem ubiegania się o środki z IWP jest udział w projekcie minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów z państw członkowskich RPMB. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 65 tys. euro. Priorytetem IWP w 2020 jest wsparcie projektów stworzonych przez lub adresowanych do młodych ludzi w regionie Morza Bałtyckiego. Wnioskodawcami mogą być m.in.:

- działające od co najmniej dwóch lat organizacje młodzieżowe, organizacje współpracujące lub mające zamiar podjąć współpracę z młodzieżą,

- instytucje edukacyjne,

- władze centralne, regionalne lub lokalne.

Grupa docelowa tegorocznej edycji Instrumentu obejmuje młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat, od uczniów szkół średnich do młodych profesjonalistów. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wysokości 90% kosztów projektu (powinien sam zabezpieczyć 10%, także w formie in-kind). Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów Regionu Morza Bałtyckiego.

W tym roku konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 15 lutego do 31 marca 2020 roku. Więcej informacji na temat warunków aplikowania znajduje się na stronie internetowej RPMB.

Źródło informacji – portal o funduszach europejskich.

PRZYPOMINAMY! DOTACJE FUNDACJI mBANKU

Fundacja mBank prowadzi nabór projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe. Termin składania wniosków to 20 lutego, 26 marca 2020 r. Więcej informacji  na stronie www.         

 

PRZYPOMINAMY! PROGRAM ,,EUROPA DLA OBYWATELI”

Program „Europa dla obywateli” przyznaje dotacje dla polskich instytucji i organizacji pozarządowych na organizację projektów międzynarodowych. 3 marca mija termin składania wniosków w priorytecie sieci miast. Informacje o programie znajdą Państwo na stronie: https://europadlaobywateli.pl/

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

 

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

Prosimy o informację, jeśli ktoś z Państwa nie chce lub nie ma potrzeby otrzymywać e-maili w tej sprawie.

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego

PRZYPOMINAMY! RUSZA NOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INICJATYW OBYWATELSKICH: AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY

Rusza od dawna wyczekiwany program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG). Program o budżecie 30 milionów euro  wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie. Aktualnie odbywają się regionalne spotkania konsultacyjne – najbliższe w naszym regionie odbędzie się w dn. 13 lutego w Koszalinie.  Ponadto zachęcamy do udziału w bezpłatnym webinarium informacyjnym Programu, które odbędzie się 12 lutego ok. godz. 16.50. Zapisy przyjmowane są do 10 lutego.

Wszelkie informacje nt. wnioskowania, podręcznik wnioskodawcy, terminy znajdują się na specjalnie dedykowanej stronie: http://aktywniobywatele.org.pl/

NGO? ZRÓB TO SAM! WEBINARY DO OBEJRZENIA W DOMU

W ramach projektu partnerskiego powstał cykl webinarów edukacyjnych, które można obejrzeć na stronie https://www.facebook.com/ngozrobtosam/ Więcej informacji o projekcie tutaj. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Stacja Muranów w partnerstwie z organizacjami z całej Polski, w tym Pomorze Zachodnie poprzez współpracę z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego IV Kadencji.

ŚWIĘTA W LUTYM

27 lutego jest okazją do świętowania dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, jak również klubów sportowych czy ochotniczych straży pożarnych. Tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Społecznych. Wg danych portalu ngo.pl w Polsce istnieje około 143 tysięcy organizacji społecznych, które budzą (wciąż rosnące!) zaufanie 54% Polaków. Jest to wskaźnik wyższy aniżeli zaufanie społeczeństwa do różnego rodzaju instytucji czy podmiotów. Z tej okazji zachęcamy Państwa do zapoznania się i udostępniania materiałów w ramach Kampanii Organizacje Społeczne – To działa! , która skupia wiele organizacji społecznych o różnorakim charakterze. Więcej informacji  http://www.todziala.org/ Warto obejrzeć krótki film.

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU IV KADENCJI

Informacje nt. IV kadencji znajdują się tutaj. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się w dniach 31 stycznia-1 lutego, w marcu planowane jest kolejne. Rada zaprasza chętne osoby do współpracy.

PORTAL NGO.PL

Przypominamy, że portal ngo.pl zaprasza do korzystania z zasobów wiedzy, które na bieżąco są aktualizowane. Poradnik znajduje się tutaj.

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA - KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH

Warto zaglądać tutaj

(jednocześnie są to źródła informacji, z których korzystamy):

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

KONKURSY GRANTOWE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Uprzejmie przypominamy, że aktualnie trwają nabory wniosków w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Informacje o naborach znajdą Państwo w BIP Urzędu, a także w generatorze Witkac.pl . Aktualnie trwa nabór w:

- otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu równego traktowania na rok 2020 - termin składania 11 lutego br. (szczegóły tutaj),

- otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020 - termin składania 14 lutego br. (szczegóły tutaj),

- otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport w 2020 roku – termin składania 24 lutego br. (szczegóły tutaj),

- 10 lutego br. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego (szczegóły tutaj).

Przypominamy, że w ramach każdego z konkursów przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać sowich kandydatów do komisji konkursowych.

Kolejne nabory będą uruchamiane przez wydziały w ramach priorytetów zaplanowanych w Programie współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 – tutaj).

NIEBAWEM RUSZĄ GRANTY SOŁECKIE

Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Nabór elektroniczny wniosków do konkursu poprzez generator wniosków Witkac planuje się przeprowadzić od 14 lutego do 13 marca 2020 roku. Warunkiem udziału w konkursie będzie – oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa. Więcej informacji na stronie UMWZ.

KONKURS GRANTOWY BOSMAN DLA REGIONU

Marka Bosman zaprasza lokalne organizacje i instytucje użyteczności publicznej do udziału w nowym konkursie grantowym. Do 17 lutego br. poprzez stronę internetową można składać wnioski o grant na realizację projektów, które wspierają rozwój województwa zachodniopomorskiego. W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury i sportu, ochotnicze straże pożarne, ośrodki pomocy społecznej oraz samorządowe jednostki organizacyjne ze Szczecina, Świnoujścia i powiatów polickiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, starogardzkiego, goleniowskiego, kamieńskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego, drawskiego, świdwińskiego, białogardzkiego i kołobrzeskiego. Do zdobycia jest 15 grantów o wartości 25 000 i 50 000 zł. Wnioskować można także o inne kwoty, które nie przekroczą 50 000 zł.

Źródło informacji – niezastąpione SCWOP Sektor3.

FUNDUSZ SEKTOR 3.0.

Portal ngo.pl informuje, że rusza rekrutacja do Funduszu Sektora 3.0, w ramach którego powstaną nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby i problemy społeczne i wspierające działania organizacji. Nabór zgłoszeń potrwa do 28 lutego. Fundusz Sektora 3.0 to program wspierający tworzenie nowych narzędzi, aplikacji i produktów, które wpisują się w ideę „Tech for good”. Jeśli dostrzegasz w Twoim najbliższym lub dalszym otoczeniu jakiś problem i wiesz jak go rozwiązać, lub masz pomysł na narzędzie, które ułatwi komuś życie, to nie możesz przegapić tej szansy! Każdy Twój pomysł na ulepszenie świata przy pomocy technologii może okazać się niezwykle cenny! Aplikuj dziś i ubiegaj się o udział w warsztatach przygotowujących do stworzenia produktu cyfrowego i zdobądź finansowanie dla Twego pomysłu. Więcej informacji tutaj

MIKROGRANTY DLA SZCZECIŃSKICH ORGANIZACJI

Szczecińskie organizacje - dobra informacja! 20 lutego rusza kolejna edycja mikrograntów #mikrogranty2020 dla szczecińskich organizacji pozarządowych. Mikrogranty są organizowane przez Szczecińskie Centrum Organizacji Pozarządowych Sektor3 – szczegóły znajdą Państwo niebawem na www.

MIĘDZYNARODOWE GRANTY NA DZIAŁANIA PARTNERSKIE W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków w pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów (IWP) na lata 2020-2022.  Warunkiem ubiegania się o środki z IWP jest udział w projekcie minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów z państw członkowskich RPMB. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 65 tys. euro. Priorytetem IWP w 2020 jest wsparcie projektów stworzonych przez lub adresowanych do młodych ludzi w regionie Morza Bałtyckiego. Wnioskodawcami mogą być m.in.:

- działające od co najmniej dwóch lat organizacje młodzieżowe, organizacje współpracujące lub mające zamiar podjąć współpracę z młodzieżą,

- instytucje edukacyjne,

- władze centralne, regionalne lub lokalne.

Grupa docelowa tegorocznej edycji Instrumentu obejmuje młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat, od uczniów szkół średnich do młodych profesjonalistów. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wysokości 90% kosztów projektu (powinien sam zabezpieczyć 10%, także w formie in-kind). Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów Regionu Morza Bałtyckiego.

W tym roku konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 15 lutego do 31 marca 2020 roku. Więcej informacji na temat warunków aplikowania znajduje się na stronie internetowej RPMB.

Źródło informacji – portal o funduszach europejskich.

PRZYPOMINAMY! DOTACJE FUNDACJI mBANKU

Fundacja mBank prowadzi nabór projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe. Termin składania wniosków to 20 lutego, 26 marca 2020 r. Więcej informacji  na stronie www.        

PRZYPOMINAMY! PROGRAM ,,EUROPA DLA OBYWATELI”

Program „Europa dla obywateli” przyznaje dotacje dla polskich instytucji i organizacji pozarządowych na organizację projektów międzynarodowych. 3 marca mija termin składania wniosków w priorytecie sieci miast. Informacje o programie znajdą Państwo na stronie: https://europadlaobywateli.pl/

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego


Myślibórz, dnia 28 stycznia 2020 roku

SPOŁECZNIK – ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES PODPISYWANIA UMÓW

Wraz z ogłoszneiem wyników jesiennego naboru rozpoczął się proces podpisywania umów na inicjatywy realizowane od 1 lutego do 31 lipca br. Animatorzy Programu będą się sukcesywnie kontaktować z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w celu podpisania umów. Niezmiennie zapraszamy na strony www  http://spolecznik.karrsa.eu/ oraz stronę Urzędu Marszałkowskiego.

OTWARTE KONKURSY OFERT W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

Uprzejmie przypominamy, że aktualnie trwają nabory wniosków w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Informacje o naborach znajdą Państwo w BIP Urzędu, a także w generatorze Witkac.pl . Aktualnie trwa nabór w:

- otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze ochrony zdrowia polegającej na zapobieganiu zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS - termin składania 31 stycznia br. (szczegóły tutaj),

- otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –termin składania 31 stycznia br. (szczegóły tutaj),

- otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - termin składania 31 stycznia br. (szczegóły tutaj),

- otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu równego traktowania na rok 2020 - termin składania 11 lutego br. (szczegóły tutaj),

- otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020 - termin składania 14 lutego br. (szczegóły tutaj),

- otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport w 2020 roku – termin składania 24 lutego br. (szczegóły tutaj),

Kolejne nabory będą uruchamiane przez wydziały w ramach priorytetów zaplanowanych w Programie współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 – tutaj).

NABÓR DO RADY MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi rekrutację Kandydatek i Kandydatów, którzy w 2020 roku będą reprezentowali młodzież z całego regionu w Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Swoich reprezentantów mogą zgłaszać podmioty takie jak:

- młodzieżowe rady gmin i miast,

- organizacje młodzieżowe i działające na rzecz młodzieży mające siedzibę i prowadzące projekty / akcje na terenie województwa zachodniopomorskiego,

- młodzieżowe organizacje akademickie,

- szkoły średnie z terenu województwa zachodniopomorskiego, reprezentujące obszar (gmina/powiat), na którym nie funkcjonuje młodzieżowa rada pełniąca funkcję konsultacyjną.

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do dn. 31 stycznia 2020 r. Szczegóły na stronie www.

!!!TRWAJĄ KONSULTACJE W SPRAWIE WZORÓW OFERT I RAMOWYCH WZORÓW UMÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Informujemy o kolejnej turze konsultacji projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Przedmiotowy projekt jest dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny – link tutaj oraz na stronie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – www.pozytek.gov.pl w zakładce Konsultacje publiczne – link tutaj  Uwagi przesyłać można na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl  (w tym również w wersji edytowalnej) najpóźniej do dnia 5 lutego 2020 r.

!!!UDZIAŁ W WAŻNYM SONDAŻU DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Do 27 stycznia mogą Państwo w sondażu „Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych” prowadzonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Uniwersytetem SWPS, portalem NGO.pl i Fundacją Stabilo. Państwa odpowiedzi pomogą w zdiagnozowaniu najważniejszych problemów, z którymi boryka się sektor pozarządowy. Link do sondażu znajduje się na stronie https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ankieta-nt-wyzwan-i-zagrozen-pracy-w-ngo Raport z badania zostanie przestawiony podczas konferencji „Kryzys psychiczny u osób działających w organizacjach pozarządowych oraz ruchach nieformalnych” w Biurze RPO oraz opublikowany w połowie lutego na stronach: www.rpo.gov.pl , www.ngo.pl , http://stabilo.org.pl/

GENERATOR DOSTĘPNOŚCI - GRANTY

"Generator Dostępności" podejmuje wyzwanie poprawy warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczeniami percepcji lub mobilności. Rozwijane inicjatywy w różnych wymiarach są związane z dostępnością: od kwestii przestrzeni fizycznej i komunikacyjnej, przez przestrzeń cyfrową, integrację społeczną i zawodową, aż po usługi i produkty. Innowatorami mogą być zarówno pojedyncze osoby fizyczne, grupy nieformalne, jak i podmioty prawne, w tym organizacje pozarządowe, firmy czy instytucje publiczne. Granty o średniej wartości 35 tys. zł pozwalają na opracowanie szczegółowych rozwiązań, przetestowanie ich i udostępnienie materiałów kolejnym zainteresowanym wybraną tematyką. Projekty można realizować na terenie całego kraju, w swoich lokalnych społecznościach. Obecnie rozpoczął się pierwszy nabór do Inkubatora. Potrwa on do 14 lutego 2020 r. Na tym etapie nie trzeba mieć gotowego rozwiązania. Liczy się przede wszystkim dobre rozpoznanie problemu i istniejących rozwiązań razem z ich niedoskonałościami. Swoje koncepcje oraz robocze wersje zgłoszeń można konsultować z kadrą Inkubatora, która pomaga również na kolejnych etapach rozwijania projektów. Szczegóły na stronie https://innowacje.spoldzielnie.org

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY 2020

Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r.  a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).Projekt ma być prowadzony ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich). Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin składania diagnoz w I etapie konkursu to 16 marca godz.12.00. Więcej informacji tutaj.

PRZYPOMINAMY! TRWA NABÓR W PROGRAMIE ASOS – DZIAŁANIA DLA SENIORÓW

ASOS to Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Do 31 stycznia (do godz. 16:00) można składać wnioski w kolejnym naborze. Program adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych i daje możliwość otrzymania dofinansowania na projekty w ramach 4 priorytetów. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

PRZYPOMINAMY! GRANTY FUNDACJI DOZ

DOZ Fundacja zaprasza organizacje pozarządowe do składania lokalnych projektów, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2020 . Więcej info tutaj.


  Myślibórz, dn. 13 stycznia 2020 roku

SPOŁECZNIK – OGŁOSZENIE WYNIKÓW JESIENNEGO NABORU

Wraz z nowym rokiem nadchodzą wieści, na które wiele grup nieformalnych i organizacji pozarządowych bardzo czeka. Przedstawiamy Państwu wyniki jesiennego naboru w Programie Społecznik na lata 2019 -2021 w I filarze – Mikrodotacje oraz w II filarze – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie (zasięg powiatowy i regionalny). Dofinansowane projekty będą realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za pomyślną realizację projektów! Wszelkie aktualne informacje na bieżąco pojawiają się na nowej stronie Programu http://spolecznik.karrsa.eu/ oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego.

 

MATERIAŁY Z PROJEKTU DEPRESJA BEZ TAJEMNIC

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z projektu ,,Depresja bez tajemnic”, który był realizowany przez Fundację Open Minded Group na terenie powiatu polickiego oraz miasta Szczecin w ramach zadania finansowanego ze środków Samorządu Województwa. W zajęciach prowadzonych przez specjalistów w listopadzie i grudniu 2019 r. wzięło udział 1200 uczniów. Dodatkowo opracowano ciekawe i pożyteczne materiały – zachęcamy do zapoznania i korzystania! Materiały znajdują się na stronie www, a także stronie realizatora.

RAPORT I REKOMENDACJE W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Zachęcamy do zapoznania z raportem i rekomendacjami przygotowanymi w ramach projektu ,,Społeczne uwarunkowania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wynikające z funkcjonowania w środowisku: rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym na terenie województwa zachodniopomorskiego" przez Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne. Raport znajdą Państwo na stronie.

RAPORT NT. PRZEMOCY WOBEC OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Raport powstał w 2019 roku i został opracowany przez Fundację bioAutyzm - "Przemoc wobec osób ze spektrum autyzmu, identyfikacja skali, przejawów i skutków przemocy wobec osób z zaburzeniami autystycznymi w perspektywie planowania efektywnych mechanizmów przeciwdziałania przemocy". Można się z nim zapoznać na stronie.

RUSZA NOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INICJATYW OBYWATELSKICH: AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY

Rusza od dawna wyczekiwany program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG). Program o budżecie 30 milionów euro  wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie. Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. W Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca program –można obejrzeć transmisję z tego wydarzenia - klik. Planowane terminy naborów:

·         Projekty tematyczne

I konkurs

luty 2020 (wnioski wstępne)

czerwiec 2020 (wnioski pełne)

II konkurs

listopad 2020 (wnioski wstępne)

marzec 2021 (wnioski pełne)

·         Projekty sektorowe

kwiecień 2020 (wnioski wstępne)

lipiec 2020 (wnioski pełne)

Wszelkie informacje nt. wnioskowania, podręcznik wnioskodawcy, terminy znajdują się na specjalnie dedykowanej stronie: http://aktywniobywatele.org.pl/

NGO? ZRÓB TO SAM! PROJEKT PARTNERSKI I WIEDZA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Przypominamy, że nie wychodząc z domu także można zdobywać wiedzę – pozarządową wiedzęJ W ramach projektu NGO? Zrób to sam przygotowano cykl webinarów, podczas których eksperci dzielą się swoją wiedzą, np. na temat zakładania organizacji, pozyskiwania funduszy, angażowania społeczności lokalnych. Webinary można obejrzeć na stronie https://www.facebook.com/ngozrobtosam/ Więcej informacji o projekcie tutaj. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Stacja Muranów w partnerstwie z organizacjami z całej Polski, w tym Pomorze Zachodnie poprzez współpracę z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego IV Kadencji.

MATERIAŁY INFORMACYJNE, O KTÓRYCH KAŻDY RODZIC /OPIEKUN WIEDZIEĆ POWINIEN

Fundacja Dajemy Dzieciom siłę opracowała kilka lat temu – nadal aktualną i potrzebną kampanię Kampania społeczną zatytułowaną „GADKI”, która ma na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci. Akronim GADKI jest systemem wskazówek, których zastosowanie wesprze proces edukowania dzieci na temat problemu wykorzystywania seksualnego. Zachęcamy do wykorzystywania materiałów zarówno w przedszkolu, w szkole, jak i w domu. Więcej na www.

ŚWIĘTA W STYCZNIU

26 stycznia obchodzony jest ogólnopolski Dzień Transplantacji. Obchodzimy go w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Był to 621. taki zabieg na świecie.

27 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. To święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, aby uczcić pamięć ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego. Na stronie Muzeum POLIN - wirtualnie - można obejrzeć rzeczowe pamiątki związane z tą tematyką.

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU IV KADENCJI

Informacje nt. IV kadencji znajdują się tutaj. Ostatnie posiedzenie odbyło się 9 grudnia, na koniec stycznia planowane jest kolejne. Rada zaprasza chętne osoby do współpracy.

ZMIANA STAWKI MINIMALNEJ WYNAGRODZENIA

Organizacjom pozarządowym korzystającym z możliwości współpracy na umowę zlecenie przypominamy o zmianie wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2020 roku. Aktualna stawka godzinowa to 17,00 zł brutto. Więcej informacji tutaj.

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ

Tzw. ekspres kawowy to nagrania przygotowane przez ekspertkę dotyczące fundraisingu i crowdfundingu. Zachęcamy do odwiedzenia bloga i skorzystania z udostępnionej wiedzy.  Link do strony nagrań z pożytecznymi tematami.

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na www

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA - KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH

Warto zaglądać tutaj

(jednocześnie są to źródła informacji, z których korzystamy):

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

KOLEJNE OTWARTE KONKURSY OFERT O ZASIĘGU REGIONALNYM

Zachęcamy do śledzenia zakładki Dotacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz informacji w generatorze Witkac nt. aktualnych ogłoszonych konkursów ofert. W Biuletynie Informacji Publicznej znajdą Państwo wszelkie informacje nt. aplikowania oraz ogłoszenia konkursowe w Urzędzie Marszałkowski Woj.Zachodniopomorskiego.

DOTACJE FUNDACJI mBANKU

Fundacja mBank prowadzi nabór projektów dotyczących dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe. Termin składania wniosków to: 23 stycznia, 20 lutego, 26 marca 2020 r. Więcej informacji  na stronie www.   

SENIORZY! NABÓR ASOS RUSZYŁ

ASOS to Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Do 31 stycznia (do godz. 16:00) można składać wnioski w kolejnym naborze. Program adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych i daje możliwość otrzymania dofinansowania na projekty w ramach 4 priorytetów:

I. Edukacja osób starszych

II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową

III. Partycypacja społeczna osób starszych

IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne).

Działania powinny być skierowane do osóB w wieku 60 lat i więcej. Udział młodszych beneficjentów ostatecznych jest dopuszczalny w ramach Priorytetu II i IV wynosi maksymalnie 50% ogólnej liczby osób objętych działaniami. Link do ogłoszenia i regulaminu.

 

OSTATNIA SZANSA - PROGRAM ETNOPOLSKA 2020

Narodowe Centrum Kultury prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2020. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Uprawnione do składania wniosków w programie są m.in. organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich. Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2020 roku.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2020

 

PRZYPOMINAMY! TRWA KONKURS DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

Do 17 stycznia można składać wnioski w konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021. Więcej informacji i szczegółów dotyczących ogłoszonego konkursu znajdziecie Państwo na stronie www oraz na stronie

 PRZYPOMINAMY! GRANTY FUNDACJI DOZ

DOZ Fundacja zaprasza organizacje pozarządowe do składania lokalnych projektów, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2020 . Więcej info tutaj.

PRZYPOMINAMY! PROGRAM ,,EUROPA DLA OBYWATELI”

Program „Europa dla obywateli” przyznaje dotacje dla polskich instytucji i organizacji pozarządowych na organizację projektów międzynarodowych w następujących komponentach:

1. Pamięć o przeszłości Europy (projekty dot. najnowszej historii oraz działań o celu budowania dialogu międzykulturowego);

2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (współpraca samorządów: partnerstwo miast lub sieci miast oraz projekty społeczeństwa obywatelskiego i instytucji edukacyjnych)

Terminy naborów upływają 4 lutego (partnerstwo miast oraz pamięć o przeszłości Europy) i 3 marca (sieć miast). Informacje o programie znajdą Państwo na stronie: https://europadlaobywateli.pl/

PROGRAM EDUKACYJNY ERASMUS+

5 lutego br. mija termin składania wniosków w edukacyjnym programie Erasmus+ na lata 2014-2020.

Termin składania obowiązuje w poniższych akcjach:

Akcja 1 - Mobilność osób w dziedzinie młodzieży.

Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży.

Akcja 3 - Projekty w zakresie dialogu  z młodzieżą.

W dniach 14, 21, 23 stycznia 2020 zespół mobilności kadry Edukacji szkolnej zaprasza na dni otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji konkursu w ramach Akcji 1.

Więcej informacji nt. Programu znajduje się tutaj.

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

 

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 223

 


 Myślibórz, dnia 24 grudnia 2019 roku

WYNIKI NABORÓW W PROGRAMIE SPOŁECZNIK

Uprzejmie przypominamy, że wyniki jesiennego naboru wniosków w I filarze-Mikrodotacje oraz II filarze – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie poznamy 10 stycznia 2020 roku. Zachęcamy Państwa do odwiedzania nowej strony Programu , strony w mediach społecznościowych oraz zakładki na stronie urzędu.

RUSZAJĄ KONKURSY GRANTOWE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

Serdecznie zachęcamy Państwa do śledzenia zakładki dotacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego. Sukcesywnie pojawiają się tam informacje nt. otwartych konkursów ofert na rok 2020. Serdecznie zachęcamy organizacje do składania wniosków w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którym oferty (w ramach 5-ciu zadań) można składać do 7 stycznia 2020 r. – link

Ponadto ogłoszono już otwarte konkursy ofert z zakresu wspierania kultury fizycznej - link oraz otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym wśród dzieci, młodzieży i osób starszych  - link.

Wstępny harmonogram naborów i planowane priorytety znajdą Państwo w załączniku do Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 - link.

 

OWES W SZCZECINIE SZUKA PRACOWNIKÓW

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES w związku z rozwojem działalności poszukuje osób na stanowiska:

- Animator (nr ref. A) – link;

- Doradca Podstawowy (nr ref. DP) – link;

-  Doradca Kluczowy (nr ref. DK) – link;

-  Kluczowy Doradca Biznesowy (nr ref. KDB) – link.

Zachęcamy do aplikowania!

 

NOWY KONKURS GRANTOWY

W styczniu rusza pierwsza edycja konkursu grantowego, którego organizatorem jest marka Bosman. Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe i instytucje użyteczności publicznej z województwa zachodniopomorskiego, w tym ze: Szczecina, Świnoujścia oraz powiatów polickiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, starogardzkiego, goleniowskiego, kamieńskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego, drawskiego, świdwińskiego, białogardzkiego i kołobrzeskiego. Do wygrania jest 15 grantów o łącznej wartości 550 000 zł. Celem programu jest wsparcie inicjatyw ekologicznych, społecznych i infrastrukturalnych, podnoszących komfort życia mieszkańców regionu oraz stymulujących integrację lokalnej społeczności. Informacji udziela: Jagoda Jastrzębska, Kierownik ds. rozwoju odpowiedzialnego biznesu, tel. 601 899 805, e-mail: Jagoda.Jastrzebska@carlsberg.pl

 

PRZYPOMINAMY! TRWA KONKURS DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłosił konkurs nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Więcej informacji i szczegółów dotyczących ogłoszonego konkursu znajdziecie Państwo na stronie www oraz na stronie Ostateczny termin składania wniosków o wybór operacji do Jednostki Regionalnej KSOW  to 17 stycznia 2020 roku.

 

POLSKO-LITEWSKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

Przypominamy, że Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży dofinansowuje najciekawsze projekty młodzieżowe, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni. W roku 2020 priorytety Funduszu to:

?propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.

?promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.

?krzewienie wiedzy o wspólnej historii.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Uwaga – w naborze na 2020 rok wprowadzono ważne zmiany formalne. Szczegóły znajdują się na stronie.

 

PROGRAM ,,EUROPA DLA OBYWATELI” – SZANSA NA DOFINANSOWANIE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ MIAST

Program „Europa dla obywateli” przyznaje dotacje dla polskich instytucji i organizacji pozarządowych na organizację projektów międzynarodowych w następujących komponentach:

1. Pamięć o przeszłości Europy (projekty dot. najnowszej historii oraz działań o celu budowania dialogu międzykulturowego);

2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (współpraca samorządów: partnerstwo miast lub sieci miast oraz projekty społeczeństwa obywatelskiego i instytucji edukacyjnych)

Terminy naborów upływają 4 lutego (partnerstwo miast oraz pamięć) i 3 marca (sieć miast). Informacje o programie znajdą Państwo na stronie: https://europadlaobywateli.pl/

 

PROGRAM ETNOPOLSKA 2020

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2020. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach. Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Uprawnione do składania wniosków w programie są m.in. organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich. Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2020 roku.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2020

 

GRANTY FUNDACJI DOZ

DOZ Fundacja zaprasza organizacje pozarządowe do składania lokalnych projektów, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2020 . Więcej info tutaj.

 

Pozdrawiamy świątecznie!

Zespół Biura ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego


Myślibórz, dnia 27 listopada 2019 roku

Informujemy iż Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze województwa zachodniopomorskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczącym aktualnego konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 10:30 w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4, w Sali Rycerskiej (sala nr 3).

Orientacyjny czas trwania spotkania wynosi ok. 2 godziny.

Podczas spotkania przedstawiciel Narodowego Instytutu  Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprezentuje:

  • założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie ogłoszonym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020,
  • założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, w szczególności priorytety 2-4.

Szczegółowe informacje o ogłoszonym konkursie FIO, edycja 2020 (Priorytety: 2,3 i 4) znajdują się pod adresem: https://www.niw.gov.pl/rusza-konkurs-fio-edycja-2020/ (Termin składania ofert w konkursie: do 23.12.2019 r.)

Spotkanie będzie miało charakter otwarty – zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli trzeciego sektora.

 


  Myślibórz, dnia 13 listopada 2019 roku

SZKOLENIA DLA NGO’SÓW

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Powiatem Pyrzyckim, Powiatem Goleniowskim, Powiatem Gryfińskim, Powiatem Łobeskim i Powiatem Choszczeńskim organizuje dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych kolejny cykl szkoleń „Co słychać w III sektorze?” edycja jesienna. Więcej na www Szkolenie poprowadzi Paweł Szczyrski – samorządowiec, twórca pionierskich rozwiązań dot. współpracy samorządu  i organizacji pozarządowych (od lat zajmuje się teorią i praktyką tej współpracy), nieprzerwanie od 1996 roku pracuje w Urzędzie Miasta Szczecin. Ekspert współpracy międzysektorowej, wykładowca akademicki, doświadczony trener, autor licznych publikacji.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscowościach:

1) 19 listopada 2019 –  (wtorek) Gryfino –Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 – 14:30 – 17:00 - zgłoszenia do 17.11.2019
2) 23 listopada 2019 – (sobota) Łobez – Klub łobeskiego Seniora, ul. ul. Niepodległości 54– 11:00 – 14:00 - zgłoszenia do 21.11.2019
3) 25 listopada 2019 – (poniedziałek) Pyrzyce – sala posiedzeń 12 parter Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4 – 16:00 – 19:00 – zgłoszenia do 22.11.2019;
4) 26 listopada 2019 (wtorek) – Goleniów – Starostwo Powiatowe w Goleniowie ul. Dworcowa 1 – 16:00 – 19:00 - zgłoszenia do 22.11.2019;
5) 3 grudnia 2019 (wtorek) Choszczno – Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Bol. Chrobrego 27 (internat Zespołu Szkół Nr 1) – 16 :00– 19:00 - zgłoszenia do 29.11.2019

UWAGA! Zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu Pomorza Zachodniego mogą wziąć udział w szkoleniu w wybranym przez siebie terminie i miejscu.

BARWY WOLONTARIATU – PODZIĘKUJ WOLONTARIUSZOM

Konkurs skierowany jest do organizacji i instytucji z terenu województwa zachodniopomorskiego, które współpracują z wolontariuszami. Jest to szansa, by w sposób szczególny docenić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność, pokazywać różnorodność działań wolontariackich. Zgłoszeń kandydatów dokonywać mogą organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami oraz osoby prywatne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej potwierdzić wolontariat). Zgłoszenia są przyjmowane do 15 listopada, do godziny 12:00. Wszystkie informacje zamieszczone są w regulaminie.

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Organizatorem - Regionalnym Centrum Wolontariatu pod nr telefonu 91 450 11 46 lub przez e-mail: biuro@polites.org.pl

Regulamin dostępny tutaj

POKAZ FILMU ,,SIŁACZKI” W PYRZYCACH I CZAPLINKU

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych seansach fabularyzowanego dokumentu o polskich sufrażystkach pt. "Siłaczki". W rolach głównych występują m.in. Maria Seweryn Klara Bielawka Marta Ojrzynska. 22 listopada 2019 r. o godz. 17:00 pokaz odbędzie się w Pyrzycach (Pyrzycki Domu Kultury, ul. Plac Wolności 3), a 29 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w Czaplinku (Czaplinecki Dom Kultury, ul. Pławieńska 1a). W spotkaniach weźmie udział Iwona Lech – Kamińska, jedna z aktorek biorących udział w filmie. Zwiastun filmu obejrzą Państwo tutaj.

AKADEMIA NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU – ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

To już ósma edycja Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Do 13 listopada organizatorzy szukają wolontariuszy, którzy zechcą poprowadzić zajęcia w szkołach i pomóc uczestnikom w przygotowaniu autorskiego projektu społecznego. Wróć do swojego liceum i poprowadź zajęcia! Więcej szczegółów znajduje się na FB.

KONFERENCJA ,,SPOTKANIE Z INNYM”

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na 3. edycję konferencji „Spotkanie z Innym”, która w tym roku odbędzie się pod hasłem „Ostatni dzwonek na zmiany!” w dniach 23-24 listopada 2019 (sobota-niedziela) w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27. Konferencja jak co roku, kierowana jest do nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą i odbywa się w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Wstęp wolny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy (d.obalek@muzeum.szczecin.pl, tel. 797 400 438). Więcej informacji tutaj.

 

GOTOWI DO LOTU - POZNAJEMY MIASTO ŚWINOUJŚCIE

To zajęcia edukacyjne z mini dronami dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach Miasta Świnoujście. Prowadzi je Fundacja Kamienica1 ze Szczecina, która w szkołach podstawowych uczy bezpieczeństwa, prowadzi warsztaty plastyczne, pomaga w nauce pilotażu modelem latającym oraz pokazuje dzieciom stworzony przez nich własnoręcznie świat (w formie przestrzennych makiet) z perspektywy mini drona, a to wszystko w ramach jednych zajęć! Nabór do projektu nadal trwa (do 30.11.2019 r.), a informacje o projekcie i sposobie zgłoszenia grupy lub klasy na zajęcia można znaleźć na stronie Fundacji

 

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Kierowniczka

Biura ds. organizacji pozarządowych 
 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224
fax. 91 44 16 231
mpieczynska@wzp.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

 


  Myślibórz, dnia 28 października 2019 roku

Zachęcamy do lektury kolejnego jesiennego wydania pozarządowego Newslettera.

 SPOŁECZNIK – TRWAJĄ NABORY

Do 4 listopada, do północy trwa nabór w Programie Społecznik na lata 2019 -2021 na realizację projektów w przysżłym roku (1.02.-31.07.). Warto się zainteresować zmianami w regulaminach, które zostały ogłoszone. Są to m.in.: zdefiniowanie zaangażowania społecznego, uszczegółowienie zapisów dotyczących kosztów osobowych, zaktualizowanie minimalnej ilości głosów w ramach II filaru - Regionalne Inicjatywy Obywatelskie. Niezmiennnie zachęcamy do kontaktu z Animatorami lokalnymi – kontakt tutaj. Wszelkie aktualne informacje na bieżąco pojawiają się na stronie Operatora KARR S.A. oraz strony Urzędu.

ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO – KONKURS MARSZAŁKA

17 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskie pn. ,,Zachodniopomorski Lider NGO”. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 23 listopada w Koszalinie. Uczestnicy Konkursu niebawem otrzymają szczegółowe informacje od Organizatora.

NGO? ZRÓB TO SAM! PROJEKT PARTNERSKI I WIEDZA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Właśnie ruszył projekt, który ma na celu zapewnienie pozarządowej wiedzy dla osób, które SA aktywne i mają za soba pierwsze pozarządowe działania. Projekt zakłada przygotowanie 10 webinarów, które będzie można oglądać na żywo, a także po ich wyemitowaniu  -wystarczy dostęp do Internetu i wygodne miejsce. Pierwszy już się odbył i można go obejrzeć: Część 1: Na fali entuzjazmu - po co i czy rejestrować organizację pozarządową.

 

 

 ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE NT. EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI

Narodowa Agencja Programu Europejski Korpus Solidarności we współpracy z Kooperatywą Łaźnia oraz Zachodniopomorską Federacją Pozarządową organizuje 20 listopada 2019 roku w Szczecinie spotkanie informacyjne dotyczące tego, jak skorzystać z programu Europejski Korpus Solidarności (www.eks.org.pl). Miejsce: Kooperatywa Łaźnia, Szczecin, ul. Koński Kierat 14/15. Dzięki Programowi mogą Państwo zapraszać wolontariuszy zagranicznych do swoich organizacji i instytucji na projekty wolontariatu europejskiego, a także staże. Rejestracja na spotkanie Informacji w sprawie spotkania udziela Wojciech Spychała, tel. 503 807 004,
e-mail: wspychala@gmail.com

WAŻNA KAMPANIA INFORMACYJNA I KONKURS DLA UCZNIÓW

Urząd Transportu Kolejowego serdecznie zaprasza uczniów klas III-VI szkół podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie na najlepszą grafikę prezentującą zasady bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Spośród wszystkich nadesłanych prac wybierzemy najlepszą – przy współpracy jej autorów i znanych artystów muralowców trafi ona na ścianę budynku przy Placu Zawiszy w centrum Warszawy jako wielkoformatowy mural. Szczegóły tutaj Konkurs jest częścią kampanii informacyjnej Kolejowe ABC, w ramach której opracowano ciekawe materiały edukacyjne –klik

MATERIAŁY INFORMACYJNE, O KTÓRYCH KAŻDY RODZIC /OPIEKUN WIEDZIEĆ POWINIEN

Fundacja Dajemy Dzieciom siłę opracowała kilka lat temu – nadal aktualną i potrzebną kampanię Kampania społeczną zatytułowaną „GADKI”, która ma na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci. Akronim GADKI jest systemem wskazówek, których zastosowanie wesprze proces edukowania dzieci na temat problemu wykorzystywania seksualnego. Zachęcamy do wykorzystywania materiałów zarówno w przedszkolu, w szkole, jak i w domu. Więcej na www.

 KALKULATOR DLA FILANTROPÓW

Kalkulator filantropów to dostępne dla każdego, bezpłatne narzędzie finansowe online, które wylicza wysokość kwoty darowizny, którą możemy zaplanować na pomaganie, aby otrzymać maksymalną ulgę podatkową. W kalkulatorze można w prosty sposób – po podaniu szacowanego rocznego dochodu oraz wyborze rodzaju podatku – wyliczyć maksymalną kwotę, którą można odliczyć w zeznaniu podatkowym. Tutaj można przetestować kalkulator: https://CEEimpact.org/pl/kalkulator/.

 KONKURS ,,ODKRYJ SWÓJ SKARB”

Jeśli mieszkasz w małej miejscowości, zorganizowałeś/aś i przeprowadziłeś/aś akcję lub projekt dotyczący lokalnej historii, budynku, drzewa bądź zwyczaju, działasz lokalnie na rzecz edukacji i kultury - zgłoś inicjatywę na konkurs „Odkryj Swój Skarb”. Konkurs ma za zadanie wypromować inicjatywy edukacyjno-kulturalne ukazujące „skarby” małych i średnich miejscowości w Polsce (do 30 000 mieszkańców). Konkurs przeznaczony jest do każdego/ej, komu nie jest obojętne kulturowe dziedzictwo lokalne, a przeprowadzone przez niego/nią działania mają na celu rozbudzenie zainteresowania miejscem zamieszkania – zarówno samych jego mieszkańców jak i osób odwiedzających. Termin zgłoszeń: 4 listopada 2019 r. Więcej na www

PROJEKT DLA GMIN - PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI

Biorąc udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji 2” gminy mogą przeprowadzić konsultacje, które zapewniają, że mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku. Takie działanie umożliwia dużo lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, może przyspieszyć procedury i obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów. Aktualnie trwa rekrutacja gmin do projektu. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

ŚWIĘTA W PAŹDZIERNIKU

25 października to Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej. Obywatele Unii mają szansę dowiedzieć się, jak działają unijne sądy, jak korzystać z ich usług i co można dzięki nim osiągnąć. Obchody Dnia to również okazja do poznania przepisów i zasad działania systemów wymiaru sprawiedliwości w innych krajach UE. Ta wiedza przydaje się np. przy podejmowaniu pracy, zawieraniu małżeństw czy kupowaniu towarów i usług za granicą. Więcej

Tego dnia obchodzimy również Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, a także Dzień Kundelka. Przypominamy zatem wybrane organizacje zajmujące się zwierzętami:

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Szczecin,

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA – jak postępować ze zwierzętami

Stowarzyszenie Po to Jestem ze Szczecina zajmujące się dogoterapią

Fundacja na Pomocy Zwierzakom z Tereską

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU IV KADENCJI

Informacje nt. IV kadencji znajdują się tutaj. Rada nieustanie zaprasza do współpracy. W październiku Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu NGO?Zrób to sam!, o którym piszemy powyżej Więcej informacji

JAK WYPEŁNIĆ CIT-8 W PAŹDZIERNIKU?

Kolejny odcinek porad portalu ngo, czyli wskazówki jak wypełnić CIT-8 w październiku. Kliknij tutaj

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj, w tym tzw. małe granty tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA - KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH

 

Warto zaglądać tutaj

(jednocześnie są to źródła informacji, z których korzystamy):

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

POMOC TO MOC – WSPARCIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Program umożliwia sfinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dofinansowaniu podlega zakup sprzętu służącego do ratownictwa technicznego, urządzeń do  udzielania pierwszej pomocy, sprzętu do walki ze skutkami anomalii pogodowych a także, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innego sprzętu specjalistycznego zgodnego z potrzebami wynikającymi ze specyfiki działań danej jednostki. Nabór wniosków do 20 dnia każdego miesiąca. Więcej na www

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W SZCZECIŃSKICH MIKRODOTACJACH

Do 29  października 2019 r. trwa nabór uzupełniający w konkursie na mikrodotacje finansowanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin. Operatorem środków jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin. Więcej na www

PROGRAM DLA SZKÓŁ – DZIECIAKI DO RAKIET

„Dzieciaki do rakiet” to ogólnopolska akcja banku BNP Paribas promująca aktywność fizyczną wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. W ramach inicjatywy zachęcamy szkoły podstawowe z całej Polski do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest profesjonalny sprzęt tenisowy do nauki dzieci, a także specjalne szkolenia dla nauczycieli. Pierwszy etap to zgłoszenia do 28 października 2019 r. do godz. 23:59 (film lub zdjęcia) a potem głosowanie: www.dzieciakidorakiet.pl

DLA SZKÓŁ

Edukacyjne Turnusy Uśmiechu to połączenie aktywnego wypoczynku z nauką szkolną. Ich program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów i realizowany przez kadrę nauczycielską danej grupy. Masz pomysł na organizację turnusu edukacyjnego? Zgłoś go i weź udział w konkursie, w którym do wygrania jest 12-dniowy pobyt 50 osób w ośrodku naszej fundacji w Wiśle. W konkursie mogą brać udział m.in. szkoły, fundacje i stowarzyszenia. Zgłoszenia do 29 października. Więcej na www

DLA MŁODYCH - ENEA AKADEMIA TALENTÓW

Enea Akademia Talentów zachęca szkoły i organizacje z inicjatywą do tego, by zgłaszali swoje propozycje inicjatyw pomagających w rozwoju młodych talentów. Najciekawsze z nich otrzymają wsparcie w wysokości 10 000 zł. O granty mogą ubiegać się publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia), kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, które przedstawią autorskie programy edukacyjne dla młodych ludzi z terenu działania spółek z Grupy Enea – wykaz tutaj. Zgłoszenia do końca października. Więcej na www.

NABÓR DO PROGRAMÓW MKiDN NA 2020 ROK

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów Ministra na 2020 rok. Programy Ministra Programy MKiDN mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Osoby fizyczne nie są uprawnione do składania wniosków, poza jednym programem – Ochrona zabytków. Źródło informacji

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego

Pozdrawiam,
Magdalena Samul-Szerwińska

Inspektor

Biuro ds. organizacji pozarządowych 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 223
fax. 91 44 16 231
msamul@wzp.pl


 Myślibórz, dnia 7 października 2019 roku

Zachęcamy do lektury kolejnego, tym razem jesiennego już wydania pozarządowego Newslettera.

SPOŁECZNIK – OGŁOSZONO ZMIANY W REGULAMINIE

Jeśli szykują się Państwo do składania wniosków w nadchodzącym naborze Porgramu Społecznik na lata 2019 -2021, który rozpocznie się 14 października – warto się zainteresować zmianami w regulaminach, które zostały ogłoszone. Są to m.in.: zdefiniowanie zaangażowania społecznego, uszczegółowienie zapisów dotyczących kosztów osobowych, zaktualizowanie minimalnej ilości głosów w ramach II filaru - Regionalne Inicjatywy Obywatelskie. Niezmiennnie zachęcamy do kontaktu z Animatorami lokalnymi – kontakt tutaj. Wszelkie aktualne informacje na bieżąco pojawiają się na stronie Operatora KARR S.A. oraz strony Urzędu

SPOTKANIA SZKOLENIOWE SPOŁECZNIKA

Zachęcamy do udziału w szkoleniach dot. sprawozdawczości w projektahc Programu Społecznik. Przy oakzji można wyjaśnić wątpliwości i zadac pytania we wszystkich kwestiach animatorm. Najbliższe spotkanie odbędzie się w Gryfinie (8 X). Informacje o kolejnych pojawią się w wydarzeniach na profilu Społecznik.

ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO – KONKURS MARSZAŁKA

Jeszcze do najbliższego wtorku 8 października  można zgłaszać inicjatywy organizacji pozarządowych do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskie pn. ,,Zachodniopomorski Lider NGO” w trzech kategoriach:

·         Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018; kategoria główna,

·         Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018 przez organizację zarejestrowaną w latach 2017–2018; kategoria nr 2,

·         Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018 przez organizację, której budżet za rok 2018 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3.

Czekają nagrody pieniężne oraz wyjątkowe statuetki. Szczegóły na www i na stronie Organizatora.

PRZYPOMINAMY –TRWAJĄ KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA

Do 11 października trwają konsultacje projektu „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. Uwagi i opinie są zbierane za pomocą formularza. Szczegóły na www.

ZAPROSZENIE NA GALĘ TWÓJ BIZNES POD BANDERĄ SUKCESU

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz zaprasza na Finałową Galę II edycji Konkursu Gospodarczego „Twój biznes pod banderą sukcesu”. Na stronie uruchomiono kolejną pulę zaprószeń.  Zarejestruj się na wydarzenie:  https://biznes.wzp.pl/gala/

KONSULTACJE ROZPORZĄDZENIA NT.WZORÓW OFERT

Trwają konsultacje rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Szczegóły konsultacji mogą Państwo znaleźć na stronie www

WOLONTARIAT PRACOWNICZY – WEŹ UDZIAŁ W BADANIU

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, które współpracowały z firmami w ramach wolontariatu pracowniczego, do udziału w III Ogólnopolskim Badaniu Wolontariatu Pracowniczego. Powiedźcie, co myślicie o tego rodzaju zaangażowaniu społecznym biznesu! Badanie trwa do 11 października. Więcej na www

POZARZĄDOWY SZCZECIN – EDYCJA 2019

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ze Szczecina  mogą wziąć udział w Konkursie „Pozarządowy Szczecin”. W konkursie chodzi o zgłaszanie zadań publicznych realizowanych w sferze pozarządowej (projekty, wydarzenia, inicjatywy społeczne, zadania), o charakterze społecznym, bez względu na sferę pożytku publicznego, której dotyczą, zrealizowanych w roku 2018 i 2019, na terenie Miasta Szczecin. W edycji 2019 można zgłaszać inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 stycznia 2018 do 30 września 2019 roku. Szczegóły i dokumenty konkursowe znajdą Państwo na stronie.

SZLACHETNA PACZKA – MOŻESZ ZGŁOSIĆ RODZINĘ

Pomóż dotrzeć nam do rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Może to Twój sąsiad, znajomy, ktoś bliski...Rozejrzyj się wokoło. Wstępny formularz zgody pobierzesz na stronie. Organizatorzy czekają szczególnie na zgłoszenia rodzin z terenów gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Banie. Odwiedź profil SzP Zachodniopomorskie.

ZACHIODNIOPOMORSKIE PTTK ROZSZERZA DZIAŁALNOŚĆ

Oddział Zachodniopomorski PTTK zaprasza do współpracy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, fundacje w zakresie działań statutowych: szeroko pojętej promocji turystyki kwalifikowanej w tym jako element profilaktyki przeciwdziałania przemocy, aktywne (zależnie od możliwości) zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej. Od maja 2019 r. Oddział włączył się do aktywnych działań wpierających m.in. program pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Specjalnie do tego celu został wydzielony pokój dyżurny do całodobowego użycia. Koordynatorem programowym ds. przeciwdziałania patologiom społecznym - Ryszard Radke, tel. 606 990 960, e-mail: ryszardradke@wp.pl  Dyżury i adres: Oddział Zachodniopomorski PTTK 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 6, www.pttk.szczecin.pl - zakładka Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie 

KAJAKOWY EKO PATROL – DOŁĄCZ DO AKCJI

Kajakowy Eko Patrol, czyli pierwsza w Szczecinie społeczna akcja czyszczenia akwenów wodnych z pływających w niej śmieci, nie zwalnia tempa! Podczas trzech pierwszych akcji, kajakarzom udało się wyłowić z Odry i okolicznych wysp kilkaset kilogramów śmieci! Dołącz do akcji Stowarzyszenia Wywrotka 06.10.2019 (niedziela) – Wyspa Dębina, start: 10:00 z ul. Grobla FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz 13.10.2019 (niedziela) – Rzeka Płonia i Jezioro Dąbie, start: 10:00 z Centrum Żeglarskiego, ul. Przestrzenna - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI – PROJEKT DLA GMIN

Biorąc udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji 2” gminy mogą przeprowadzić konsultacje, które zapewniają, że mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku. Takie działanie umożliwia dużo lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, może przyspieszyć procedury i obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów. Aktualnie trwa rekrutacja gmin do projektu. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

SZKOLENIA Z FUNDRAISINGU DLA ORGANIZACJI

Polski Instytut Filantropii zaprasza na Szkolenia nt. fundarisingu. Jedno z nich odbędzie się w Szczecinie w terminie 24-25 października. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości jest ono bezpłatne. Szczegóły tutaj

ŚWIĘTA  W PAŻDZIERNIKU

Światowy i Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci przypada 10 października. Zostało ono ustanowione w 2003 roku przez światową koalicję organizacji pozarządowych. Cztery lata później inicjatywę tę poparły państwa należące do Rady Europy, ogłaszając Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci. Co roku 10 października powstaje ogólnoświatowe lobby, domagające się zaprzestania wykonywania wyroków śmierci. Źródło

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich przypada na 15 października. Ogłosiło je Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji z grudnia 2007 r. podkreślając szczególną rolę kobiet na całym świecie. Ciekawe infografiki w jęz.angielskich nt. kobiet i dziewcząt na terenach wiejskich.  Cele zrównoważonego rozwoju. Więcej na www.

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU IV KADENCJI

23 września odbyła się uroczysta inauguracja IV kadencji Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Informacje nt. IV kadencji znajdują się tutaj. Rada nieustanie zaprasza do współpracy.

DZIAŁALNOŚC EKONOMICZNA W NGO

Jak rozpocząć działalność odpłatną pożytku publicznego? Czy organizacja może sprzedawać swoje produkty? Tego dowiesz się z nagrania portalu ngo.pl, które znajduje się tutaj.

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj, w tym tzw. małe granty tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA - KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH 

Warto zaglądać tutaj:

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESKIM

DOTACJE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Na stronie http://www.bip.wzp.pl/ - zakładka Dotacje znajdą Państwo aktualne ogłoszenia nt:

Wolnych środków w trybie tzw. małych grantów na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu realizacja zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej – profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego. 

Warto też śledzić aktualne ogłoszenia na platformie Witkac.pl

OSTATNIA SZANSA W ,,RÓWNAĆ SZANSE”!

Przypominamy! Fundacja Nauka dla Środowiska z Koszalina jest regionalnym partnerem Regionalnego Konkursu Grantowego (RKG) Program "Równać Szanse", w którym można otrzymać dotację (w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Wnioski składamy do 8 października 2019 r., do godz. 12:00.  Więcej na www

ENEA AKADEMIA TALENTÓW

Enea Akademia Talentów zachęca szkoły i organizacje z inicjatywą do tego, by zgłaszali swoje propozycje inicjatyw pomagających w rozwoju młodych talentów. Najciekawsze z nich otrzymają wsparcie w wysokości 10 000 zł. O granty mogą ubiegać się publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia), kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, które przedstawią autorskie programy edukacyjne dla młodych ludzi z terenu działania spółek z Grupy Enea – wykaz tutaj. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca października. Więcej na www.

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA I ŚRODKI NA PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Składanie ofert do 14 października 2019 r. Więcej informacji na www

DOFINANSOWANIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza V nabór wniosków w 2019 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”. Nabór wniosków dotyczy przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie, adaptacji, remoncie, wyposażeniu i doposażeniu obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej,o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska. Wnioski można składać do 18.10.2019 r. lub do wyczerpania alokacji. Więcej na www.

PRZYPOMINAMY! TERMIN UCIEKA…

·         Przedłużono ostatni w tym roku nabór w Programie Erasmus+ , który trwa do 8 października 2019, godz. 12:00 czasu brukselskiego. Wnioski można składać w ramach 3 akcji: Akcja 1: Mobilność osób w dziedzinie młodzieży, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży, Akcja 3: Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą. Więcej informacji nt Programu.

·         Do 15 października  można składać wnioski w Programie „Przemiany w Regionie”, który wspiera demokratyczne i systemowe przemiany w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem. Więcej na www

·         Kierunek AKTYWNOŚĆ – konkurs PFRON, w ramach którego mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące m.in. wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy, wzrostu aktywności, czy poprawy otoczenia osób niepełnosprawnych. Oferty można składać do 10 października 2019 roku. Szczegóły na www

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

 

Magdalena Samul-Szerwińska

Inspektor

Biuro ds. organizacji pozarządowych 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 223
fax. 91 44 16 231
msamul@wzp.pl


Myślibórz, dnia 11 września 2019 roku

SPOŁECZNICY DZIAŁAJĄ

Po ogłoszeniu wyników naboru uzupełniającego wszyscy zabrali się do pracy i są w trakcie realizacji inicjatyw – jest ich mnóstwo. Bieżące zaproszenia można śledzić na profilu Społecznika. Tych, którzy dopiero planują skorzystać z dofinansowania Programu Społecznik na lata 2019 -2021 zachęcamy do kontaktu z Animatorami lokalnymi, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i rozwieją ewentualne wątpliwości – kontakt tutaj. Wszelkie aktualne informacje na bieżąco pojawiają się na stronie Operatora KARR S.A. oraz strony Urzędu.

INSPIRUJĄCE  SPOTKANIE Z SZYMONEM HOŁOWNIĄ

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie na spotkanie Aktywny. Odpowiedzialny. Obywatelskie Pomorze Zachodnie z  Szymonem Hołownią – pisarzem, społecznikiem, które odbyło się w dn. 29 sierpnia br. w Operze na Zamku. Na stronie wzp.pl znajdą Państwo fotorelację, a tych którzy nie byli zapewniamy, że warto wspierać działania obywatelskie, a także zapoznać się z działalnością dwóch fundacji prowadzonych przez gościa: Fundacja Dobra Praktyka oraz Fundacja Kasisi.

ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO – KONKURS MARSZAŁKA – RUSZAJĄ ZGŁOSZENIA

Rusza Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskie pn. ,,Zachodniopomorski Lider NGO”, który zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa do składania zgłoszeń w trzech kategoriach:

·         Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018; kategoria główna,

·         Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018 przez organizację zarejestrowaną w latach 2017–2018; kategoria nr 2,

·         Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018 przez organizację, której budżet za rok 2018 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie 11 września – 8 października br. Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw realizowanych przez zachodniopomorskie organizacje pozarządowe.

Zachęcamy do składania zgłoszeń! Szczegóły na www i na stronie Organizatora.

ZAPROSZENIE NA GALĘ

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz zaprasza na Finałową Galę II edycji Konkursu Gospodarczego „Twój biznes pod banderą sukcesu”. Przyjdź i poznaj najlepszych przedsiębiorców Pomorza Zachodniego. Kiedy? 14 października 2019 r. o godz. 18.00 (Netto Arena w Szczecinie). W czasie Gali Finałowej zostaną ogłoszeni i nagrodzeni zwycięzcy – trzy najlepsze i najbardziej innowacyjne firmy II edycji Konkursu. Gwiazdą muzyczną wieczoru będzie Ania Dąbrowska, a wśród zaproszonych gości będą też znani influencerzy. Zarejestruj się na wydarzenie:  https://biznes.wzp.pl/gala/

LOKALNIE DOŁĄCZCIE DO AKCJI MASZ GŁOS

90% uczestników dotychczasowych edycji Masz Głos zrealizowało ważny lokalnie projekt: wdrożyło budżet obywatelski, wyremontowało plac zabaw, założyło radę młodzieżową czy radę seniorów. Aby zacząć działać, należy do końca września zarejestrować się na stronie http://www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji.

W Szczecinie odbędzie się spotkanie lokalne . Szczegóły także tutaj

WOLOCAMP CZEKA NA ZGŁOSZENIA

POMORZE POMOŻE?! #Wypróbuj wolontariat – wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego  to działanie, które odbywa się przy ścisłej współpracy Stowarzyszenia POLITES w Szczecinie i Samorządu Województwa. W ramach projektu w terminie 20-22.09.2019 odbędzie się WOLOCAMP, na który swoje zgłoszenia mogą słać organizacje pozarządowe, wolontariusze, SKW. Informacje tutaj Zachęcamy też do odwiedzenia strony Pomorze Pomoże.

WSPARCIE W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Informacja znana, ale nie zaszkodzi przypomnieć, że jeśli szukają Państwo wsparcia w zakresie korzystania z funduszy europejskich, czy też interesuje Państwa ta tematyka - warto nawiązać współpracę z Głównym Puntem Informacyjnym o Funduszach Europejskich - informacje na stronie http://www.rpo.wzp.pl/ i w mediach społecznościowych FB czy LinkedIn.

NOWE MIEJSCE – CENTRUM INFORMACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

W Szczecinie z inicjatywy Prezydenta Miasta powstało Centrum Informacji dla Cudzoziemców. Obcokrajowcy znajdą w punkcie przy placu Hołdu Pruskiego 8 wsparcie w zakresie legalizacji pobytu i pracy, ale też pomoc w codziennych sprawach, nie tylko urzędowych. Warto zajrzeć na stronę www.

FESTIWAL SENIOR MOVIE

W dniach 12-14 września odbędzie się w Szczecinie II edycja Festiwalu Senior Movie, który jest współorganizowany przez wielu partnerów. Oprócz części konkursowej (a warto wiedzieć, że nadesłano ponad 130 filmów) odbędzie się tez część otwarta dla osób w każdym wieku: wystawy, debaty, pokazy. Więcej informacji.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Prezydent Miasta Szczecin zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Szczegóły na www.

KONKURSY

1.       Ogólnopolski Konkurs Społecznik Roku. Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do jedenastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r. Więcej na www

2.       Konkurs ,,Twój biznes pod banderą sukcesu” wkroczył w fazę głosowania w formie dostępnej dla wszystkich grywalizacji. Uczestnicy inwestują na „Giełdzie Biznesu” gdzie za fikcyjną walutę kupują akcje firm-laureatów, typując w ten sposób swoich kandydatów na zwycięzców. Wygrają te 3 firmy, których akcje będą najwyżej notowane na „Giełdzie Biznesu”. A biorący w grze mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają szansę na wygranie tabletów Apple iPad 128GB Wi-Fi. Więcej na www

POLECAMY LEKTURZE

·         Budżety obywatelskie pod lupą: Podsumowanie danych nt. budżetów obywatelskich w Polsce po kontroli NIK.

·         Nowy poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich opracowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

·         Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności prowadzi portal MojeStypendium.pl, w którym znajduje się baza ofert stypendialnych, konkursów i staży.

ŚWIĘTA WE WRZEŚNIU

9 września to Światowy Dzień FAS, zwany również Dniem Świadomości FASD (od ang. FAS: Fetal Alcohol Syndrome). Jego głównym celem jest uwrażliwienie na konsekwencje związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży, które mają negatywny wpływ na rozwój płodu i przyszłe zdrowie oraz funkcjonowanie dziecka. Pamiętajmy - żadna dawka alkoholu w ciąży nie jest bezpieczna. Więcej o zaburzeniu tutaj

10 września to Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na problem samobójstw, jak również uświadamianie społeczeństwa w przedmiotowej tematyce oraz wsparcie psychologiczne osób z myślami samobójczymi. WAŻNE! Przypominamy, że Wydział Współpracy Społecznej zaktualizował Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim.

21 września to Międzynarodowy Dzień Pokoju - święto zostało ustanowione w 2001 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem tego dnia jest uświadomienie ludzi o ważności pokoju, jego przestrzeganiu i sprzeciwianiu się wojnom. Każdy może włączyć się do symbolicznej akcji Pobierz banner do mediów społecznościowych – załącznik.    

 

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU IV KADENCJI

23 września odbędzie się uroczysta inauguracja IV kadencji Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W skład Rady IV kadencji na lata 2019-2021 wejdzie łącznie 20 osób, w tym 11 osób z ramienia organizacji pozarządowych, 4 osoby z Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, 1 przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego oraz 4 osoby reprezentujące Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Informacje nt. pełnego składu znajdują się na www. Rada zaprasza do współpracy.

NOWE WZORY OFERT PRZY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Jak zwykle niezwykle praktyczne  porady w bardzo aktualnym temacie – jak wypełniać nowe wzory ofert przy realizacji zadań publicznych przez organizacje. Kliknij www

ORGANIZACJE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Działając w organizacji (i nie tylko) warto być na bieżąco z mediami społecznościowymi. Można zapytać młodzież, albo też skorzystać materiałów webinaru portalu ngo nt. korzystania z portalu Instagram, a dokładnie Instagram stories, które znajdują się tutaj. Zachęcamy też do skorzystania ze świetnego zestawienia Fundacji Sektor 3.0., która subiektywnie poleca ciekawe kanały na YouTube.

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj, w tym tzw. małe granty tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

KONSULTACJE

KONKURS GRANTOWY DLA GMIN – POGŁĘBIONE KONSULTACJE

Trwa II nabór konkursu grantowego ,, LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, którego Operatorem jest Fundacja Promocji Gmin Polskich jest Operatorem. Gmina może otrzymać grant w wysokości 50 000 zł. Przyznane środki będą przeznaczone na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Projekt zakłada 100% dofinansowania. Liczy się kolejność zgłoszeń – nabór ciągły. Więcej na www.

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA - KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH 

 

Warto zaglądać tutaj:

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY ,,RÓWNAĆ SZANSE”

Fundacja Nauka dla Środowiska z Koszalina jest regionalnym partnerem Regionalnego Konkursu Grantowego (RKG) Program "Równać Szanse", w którym można otrzymać dotację (w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową),
z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Wnioski składamy do 7 października 2019 r. Więcej na www

PROGRAM ERASMUS+ OSTATNI NABÓR W TYM ROKU

1 października 2019 kończy się ostatni nabór wniosków w tym roku w ramach programu Erasmus+. Wnioski można składać w ramach 3 akcji: Akcja 1: Mobilność osób w dziedzinie młodzieży, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży, Akcja 3: Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą.

Więcej informacji nt Programu. Regionalnym Punktem Informacyjnym w zakresie Erasmus+ w woj. zachodniopomorskim jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

ENEA AKADEMIA TALENTÓW

Enea Akademia Talentów zachęca szkoły i organizacje z inicjatywą do tego, by zgłaszali swoje propozycje inicjatyw pomagających w rozwoju młodych talentów. Najciekawsze z nich otrzymają wsparcie w wysokości 10 000 zł. O granty mogą ubiegać się publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia), kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, które przedstawią autorskie programy edukacyjne dla młodych ludzi z terenu działania spółek z Grupy Enea. Zgłoszenia będą przyjmowane od początku października. Więcej na www.

WSPIERANIE PRZEMIAN DEMOKRATYCZNYCH – KONKURS GRANTOWY

Program „Przemiany w Regionie” wspiera demokratyczne i systemowe przemiany w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem. Dofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje współpracujące z krajami (programu: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan). Wnioski są przyjmowane do 15 października. Więcej na www

PRZYPOMINAMY! TERMIN UCIEKA…

1.       1. Do 15 września można składać wnioski w I naborze w Programie Edukacja (z funduszy EOG). O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia. Więcej na www

2.       2. Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Termin składania ofert do 16 września 2019 r. Więcej na www

3.       3. Narodowy Instytut Wolności zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie na operatorów regrantingu. Termin składania ofert upływa 16 września 2019 r. Więcej na stronie NIW

4.       4. Lekcja:Enter. Fundacja Orange uruchomiła konkurs grantowy na szkolenia wspierające rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli z całej Polski. Wnioski do 23 września mogą składać organizacje pozarządowe / jednostki samorządu terytorialnego / szkoły wyższe w partnerstwie z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Szczegółowe informacje zostaną  na www.

5.       5. Do 26 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu „Bezpiecznie z DHL” finansującego projekty działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Więcej na www.

6.       6. ,,Rozmowa mimo różnic" to konkurs dotacyjny, który wspiera dwa rodzaje inicjatyw – te, które proponują zupełnie nowe rozwiązania (ścieżka 1.) lub takie, których skuteczność została sprawdzona i warto byłoby zwiększyć skalę ich oddziaływania (ścieżka 2.). Poszukiwane są inicjatywy, które dążą do budowania w Polsce kultury dialogu i stwarzając sposobności do słuchania. Termin składania - 26 września 2019 r. do godz. 14:00. Więcej na www.

7.       7. Do 30 września można składać wnioski w konkursie ,,PZU po lekcjach”. Dofinansowanie otrzymają projekty zorganizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców uwzględniające edukację rówieśniczą, a także zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego. Więcej na www

WAŻNE DLA GMIN I POWIATÓW - SAMORZĄDOWY PROGRAM POŻYCZKOWY

Fundacja EFRWP prowadzi nabór wniosków do XXIV edycji konkursu wniosków Samorządowego Programu Pożyczkowego. Wnioski można składać w terminie do 23 września 2019 roku. Pożyczki dla samorządów udzielane w ramach SPP wyróżniają się m.in. bardzo niskim, wynoszącym tylko 2,5% oprocentowaniem, brakiem jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich - prowizji, marży, itp., a także możliwością zaciągnięcia ich bez konieczności stosowania procedury przetargowej. Więcej informacji na stronie www.

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 223
fax. 91 44 16 231
msamul@wzp.pl


Myślibórz, dnia 19 sierpnia 2019 roku

Do 21 sierpnia, godz. 23:59 można głosować na wybrane projekty powiatowe i regionalne w Programie Społecznik za pomocą platformy internetowej https://pomorzezachodnie.wybiera.pl i tym samym wskazać projekty, na których realizacji nam zależy. Każda osoba, która ukończyła 16 lat może wziąć udział w głosowaniu oddając swój głos na 3 inicjatywy o zasięgu wojewódzkim oraz 1 głos na inicjatywę o zasięgu powiatowym (wg miejsca zamieszkania – wybrane powiaty).

Aby głos był ważny należy głosować podając swój adres e-mail oraz datę urodzenia i wyrazić niezbędne zgody, a następnie WAŻNE - kliknąć w link potwierdzający podany w wiadomości e-mail.

Serdecznie zachęcam Państwa:

Jak pokazały statystyki udostępnione w dniu wczorajszym, wielu projektom brakuje jeszcze sporo głosów, by zdobyć wymarzone dofinansowanie: http://www.wws.wzp.pl/program-spolecznik/czastkowe-statystyki-glosowania-mieszkancow

Minimalna ilość głosów niezbędna do otrzymania dofinansowania przez poszczególne projekty wskazana jest tutaj: https://pomorzezachodnie.wybiera.pl/Budzet/s/47/zasady_glosowania_mieszkancow

Myślibórz, dnia 7 sierpnia 2019 roku

POMORZE ZACHODNIE WYBIERA – GŁOSOWANIE NA INICJATYWY REGIONALNE SPOŁECZNIKA

Od dziś, tzn. 7 sierpnia można głosować na wybrane projekty powiatowe i regionalne w Programie Społecznik
za pomocą platformy internetowej https://pomorzezachodnie.wybiera.pl i tym samym wskazać projekty,
na których realizacji nam zależy. Każda osoba, która ukończyła 16 lat może wziąć udział w głosowaniu oddając swój głos na 3 inicjatywy o zasięgu wojewódzkim oraz 1 głos na inicjatywę o zasięgu powiatowym (wg miejsca zamieszkania – wybrane powiaty). Aby głos był ważny należy głosować podając swój adres e-mail oraz datę urodzenia i wyrazić niezbędne zgody, a następnie WAŻNE - kliknąć w link potwierdzający podany w wiadomości e-mail.

 

 AKTUALIZACJA BAZY INSTYTUCJI POMOCOWYCYH W WOJEWÓDZTWIE

Na stronie Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego pojawiła się zaktualizowana baza teleadresowa instytucji pomocowych w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy – link.

 

BIEGACZE – TRWAJĄ ZAPISY NA II KRWIOOBIEG

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

zaprasza do  udziału w II Krwioobiegu organizowanym w dniu 1 września 2019 r. przy Jasnych Błoniach przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Dystanse: dorośli biegi: 5 i 10 km, Nordic walking 5 km, dzieci : biegi 300 i 600 m. Dla  najmłodszych wiele bezpłatnych atrakcji. Na miejscu stoiska Klubów HDK promujące krwiodawstwo oraz  możliwość oddania krwi w krwiobusie.

Zapisy poprzez stronę  http://www.protiming24.pl

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZAPRASZA NA WYJĄTKOWE SPOTKANIE

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz oraz Dyrektor Opery na Zamku
w Szczecinie Pan Jacek Jekiel zapraszają  na spotkanie Aktywny. Odpowiedzialny. Obywatelskie Pomorze Zachodnie z  Szymonem Hołownią – dziennikarzem, publicystą i pisarzem, które odbędzie się 29 sierpnia br. o godz. 17.00 w Operze na Zamku w Szczecinie. Bezpłatne wejściówki na spotkanie będzie można odbierać od dn. 14 sierpnia od wtorku do piątku, w godz.12:00-18:00, w Kasie Opery na Zamku w Szczecinie, przy ul. Korsarzy 34, wejście A.

 

SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI

Według szacunków Banków Żywności, wejście w życie Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności pozwoli na uratowanie nawet 100 tys. ton żywności więcej niż dotychczas. Sklepy mogą zawierać umowy z dowolną organizacją pomocową, która ma możliwość dystrybucji artykułów spożywczych swoim podopiecznym. Ustawa jest bardzo istotna przede wszystkim ze względów społecznych. Według najnowszych danych GUS za 2018 roku, już 2 mln Polaków to osoby doświadczające skrajnej biedy. Ustawę czeka jeszcze zatwierdzenie przez Senat i Prezydenta. Więcej na stronie Banku Żywności.

 

KOKURS FOTOGRAFICZNY – PROMUJ POWIAT GRYFIŃSKI

Nie ważne ile masz lat – jeśli odwiedziłeś/aś kiedykolwiek powiat gryfiński (lub odwiedzisz) i fotografujesz amatorsko – zgłoś swoje zdjęcie do udziału w konkursie. Nagrody czekają! Szczegóły tutaj.

 

INICJATYWA LOKALNA W SZCZECINIE

Biuro Dialogu Obywatelskiego UM Szczecin informuje, że z dniem 26 lipca 2019 r. weszło w życie NOWE Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Regulaminu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – Inicjatywa lokalna znajdą Państwo nowe zasady oraz nowe wzory dokumentów.

 

KONSKUR FOTOGRAFICZNY DLA OSP

Fundacja Orlen Dar Serca zaprasza czwórki strażackie najpierw do wzięcia udziału w konkursie fotograficznych, a następnie – dla autorów najlepszych prac – zaproszenie na X jubileuszowe, Maltańsko – Strażackie Manewry Ratownicze. Więcej na www.

CHCECIE WSPÓŁPRACOWAĆ  Z WOLONTARIUSZAMI EUROPEJSKIMI?

Cenicie współpracę z wolontariuszami lokalnymi? Szukając nowych możliwości warto przyjrzeć się możliwościom współpracy z wolontariuszami zagranicznymi, którzy działają w ramach projektów Europejskiego Korpusu Solidarności. O szczegółach programu można dowiedzieć się na stronie Programu, a o potencjale jaki drzemie w tej współpracy na stronie Pomorze Pomoże. Warto także wziąć udział w webinarach dot. tej tematyki – klik.

 

HASZTAGI # JAK UŻYWAĆ?

O tajemniczych hasztagach słyszał prawie każdy, ale nie każdy wie jak ich używać. I czy w ogóle używać? Tak! Warto umieszczać je w psotach na Facebooku, Instagramie i w artykułach. Z pomocą i wyjaśnieniem przychodzi niezawodna w kwestiach technologicznych Fundacja Sektor 3.0. Zachęcamy – kliknij na www

WAŻNY DZIEŃ W SIERPNIU

19 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, która ma za zadanie jednoczenie świata niosąc pomoc ludziom, których los okazał się tragiczny. Dzień ten jest okazją do wyrażenia uznania ciężkiej pracy pracowników humanitarnych. Jak możesz uczcić ten dzień? Podpisz petycję do światowych przywódców domagającą się działań na rzecz ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych – wejdź na: https://worldhumanitarianday.org/ Zrób zdjęcie z planszą #NotATarget i opublikuj je na swoim profilu na Facebooku Pomóż udostępniając posty i filmiki kampanii #NotATarget  Więcej na www.

PAMIĘTAJMY O POWSTAŃCACH

1 sierpnia obchodziliśmy 75.rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tego powodu zachęcamy do włączenia się w akcję BohaterON, m.in. poprzez wysłanie kartki pocztowej, albo też zgłoszenia kandydatów do Nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich. Zgłoszeń może dokonać każdy do dn. 30 sierpnia. Kandydat może się również zgłosić samodzielnie. Więcej informacji na www

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

PORADNIK NGO

Być może wakacje to dobry czas, żeby poczytać. Przypominamy, ze na portalu www.ngo.pl znajdą Państwo zakładkę ,,Poradnik”, a w niej wiele pożytecznych informacji nt. funkcjonowania organizacji (np. jak napisać statut, jak przygotować umowę, do kiedy przygotować sprawozdanie). Więcej na www

 

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj, w tym tzw. małe granty tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH I KONKURSY WARTE UWAGI

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESKIM

REGION_DOTACJE

Na stronie http://www.bip.wzp.pl/ - zakładka Dotacje znajdą Państwo aktualne ogłoszenia nt:

·         Wolnych środków w trybie tzw. małych grantów na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działalności regionalnych ośrodków i centrów działających na rzecz organizacji pozarządowych.

PROGRAM SKAUT

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Programu „Skaut” w 2019 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych). Program adresowany jest do podmiotów posiadających osobowość prawną, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu ogólnopolskim. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 16 sierpnia 2019 r. Więcej informacji na www.

PRZYPOMINAMY! Do 30 sierpnia trwa Konkurs dotacyjny „Fundacja PZU z Kulturą” przeznaczony dla organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz zwiększenia dostępu do kultury dla młodych osób w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców. Więcej informacji na www

PRZYPOMINAMY! FUNDUSZE DLA SENIORÓW

Adamed dla Seniora to konkurs dla organizacji działających na rzecz aktywizacji Seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku. W ramach konkursu mogą zgłosić swoje projekty dotyczące promocji aktywnego spędzania czasu przez Seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2019 r. Więcej na www.

PRZYPOMINAMY! NOWE MOŻLIWOŚCI – PROGRAM EDUKACJA

Do 15 września można składać wnioski w I naborze w Programie Edukacja (dofinansowanego z funduszy EOG). O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Działania możliwe do realizacji, to m.in. krótkie wyjazdy szkoleniowe, szkolenia organizowane w Polsce, wymiany akademickie mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce. Więcej na www

PRZYPOMINAMY! FIO 2020 PRIORYTET 1 – KONKURS NA OPERATORÓW

Narodowy Instytut Wolności zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie na operatorów regrantingu. W ramach konkursu FIO 2020 Priorytet 1 planujemy wybranych zostanie minimum 16 operatorów wojewódzkich oraz 5 operatorów regrantingu tematycznego i regionalnego. Termin składania ofert upływa 16 września 2019 r. Więcej na stronie NIW

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu –

z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

Newsletter w formacie PDF jest do pobrania na naszej stronie pod linkiem KLIK.

 

Pozdrawiam,


Magdalena Samul-Szerwińska

Inspektor

Biuro ds. organizacji pozarządowych 

 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 223

fax. 91 44 16 231
msamul@wzp.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

Myślibórz, dnia 8 lipca 2019 roku

Co słychać w III Sektorze - Newsletter Pozarządowy (do pobrania)

 Myślibórz, dnia 21 czerwca 2019 roku

WYNIKI NABORU W PROGRAMIE SPOŁECZNIK

Za nami wyniki I naboru w Programie Społecznik na lata 2019-2021. Wnioskodawcy pierwsze projekty lokalne zaczną realizować już 1 lipca. W ramach I filaru – mikrodotacje 506 wniosków otrzymało dotację na łączna kwotę 1 991 572,68 zł. II filar – regionalne inicjatywy obywatelskie to dofinansowanych 46 inicjatyw, w tym 20 inicjatyw o charakterze powiatowym oraz 26 inicjatyw o charakterze regionalnym na łączną kwotę 459 000 zł. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami na stronie Operatora, a także śledzenia strony na portalu społecznościowym.
UWAGA! Będzie dodatkowy nabór w ramach regionalnych inicjatyw, szczegóły wkrótce.

Banner_spolecznik.jpg

TRWA GŁOSOWANIE NA CZŁONKÓW ZACHODNIOPOMORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Do 26 czerwca (czyli jeszcze tylko przez kilka dni!) przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą wziąć udział w głosowaniu na kandydatki/kandydatów na przedstawicielki/przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2019-2022.

Więcej informacji na stronie.

rada.jpg

 

KAMPANIA ,,ZWOLNIJ – WYPOCZYWAJ BEZPIECZNIE”

Wraz z początkiem wakacji ruszyła kampania ,,Zwolnij – wypoczywaj bezpiecznie”, za którą jest odpowiedzialny m.in. Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Jej celem jest uwrażliwienie turystów za bezpieczne zachowania podczas wakacji, tak, aby beztroski wypoczynek nie zakończył się tragicznie. Więcej informacji na stronie www.

WYpoczywaj bezpiecznie.jpg

30 CZERWCA – WAŻNA DATA DLA NGO

Koniec czerwca to ważna data dla organizacji pozarządowych ze względu na obowiązki sprawozdawcze. Do 30 czerwca organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej muszą przyjąć uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego i do 10 dni po jej przyjęciu wysłać sprawozdanie wraz z uchwałą do Urzędu Skarbowego. Organizacje, które prowadzą działalność także do 30 czerwca muszą przyjąć uchwałę, ale na wysłanie sprawozdania mają do 15 dni od przyjęcia uchwały. Pomocą infografikę w tym temacie przygotował portal ngo – kliknij

SZKOLENIE W FRDL

Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym - szkolenie w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie odbędzie sie 4 lipca. Trwają zapisy

WSPIERAMY

Do końca czerwca można wesprzeć w krótkim głosowaniu regionalny projekt DOBRE WSPARCIE, który zyskał nominację do ważnego wyróżnienia w skali Europy – Regio Stars Awards. Tytuł projektu w języku angielskim to GOOD SUPPORT i należy go szukać w kategorii 3 - Combatting inequalities and pover. Link do strony głosowania

regio stars.png

INTERNETOWA AKADEMIA RODZINY

Portal Internetowa Akademia Rodziny to witryna, na której udostępniane są usługi, baza instytucji i baza wiedzy z obszaru wsparcia rodziny. Odwiedzający mogą zapoznać się z artykułami i publikacjami oraz wyszukać informacje o instytucjach wspierających rodziny i system pieczy zastępczej, a pracujący w instytucjach pomocowych korzystać z forum wymiany doświadczeń. Jeżeli są Państwo zainteresowani umieszczeniem swojej instytucji w bazach portalu należy się skontaktować na adres kursnarodzine@wzp.pl lub samodzielnie dodać miejsce poprzez mapę.