Jak załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu  w czasie stanu epidemicznego? We wszystkich lokalizacjach starostwa przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa obywateli bez konieczności wcześniejszego umawiania...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

Opis projektu

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”

 

            Ogólne informacje na temat projektu

Wniosek o dofinansowanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013, priorytet IX, działanie 9.3- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

W wyniku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej zostało przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. W dniu 16.08.2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Aby zmniejszyć finansowy wkład własny Powiatu Myśliborskiego w grudniu 2011r. złożono wniosek o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W dniu 21.12.2012 r. podpisano aneks do w/w umowy o dofinansowanie. W wyniku podpisanego aneksu wydłużony został okres realizacji projektu do 31.12.2014 r., zwiększono również poziom dofinansowania z 43,34% do 85%.

Aktualnie trwają prace związane z termomodernizacją budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek.

            Cel projektu

Celem realizacji projektu jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Myśliborskim.  Realizacja  projektu  przyczyni  się  do  zmniejszenia  zanieczyszczenia  powietrza  poprzez ograniczenie  emisji  szkodliwych  gazów  i  pyłów  do  atmosfery  oraz  zwiększenie  efektywności energetycznej.

Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na warunki prowadzenia zajęć szkolnych i przedszkolnych w obiektach będących przedmiotem projektu, a także warunków pracy dla nauczycieli oraz nauki uczniów i przedszkolaków. 

Oprócz  bezpośrednich  efektów,  do  jakich  można  zaliczyć  eliminację  zjawiska  znacznego

obniżania się temperatury wewnątrz budynków na skutek niskich temperatur powietrza oraz zmniejszenie ubytków  ciepła,  realizacja  projektu  przyniesie  korzyści  w  postaci  zmniejszenia  zapotrzebowania  na surowce  energetyczne  ,  a  co  za  tym  idzie  obniżenie  kosztów  utrzymania  obiektów.  Pozwoli  to  na przeznaczenie  zaoszczędzonych  środków  na  inne  cele  służące  poprawie  warunków  nauczania  i doposażenia  w  wymienionych  obiektach.  Ponadto  poprawi  się  stan  środowiska  naturalnego  poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, ograniczenie emisji innych szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. 

W obiektach objętych termomodernizacją zastosowano następujące usprawnienia :

 • wymiana stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej),
 • wymiana luksferów,
 • ocieplenie stropów,
 • ocieplenie ścian,
 • ocieplenie podłogi,
 • wymiana instalacji c. o.,
 • wymiana instalacji c. w. u.

 

Wspólna realizacja projektu

Projekt realizowany jest w Powiecie Myśliborskim w ramach porozumienia podpisanego w dniu 26.06.2008 r. pomiędzy liderem- Powiatem Myśliborskim a partnerami (podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych), którymi są:

 • Gmina Myślibórz,
 • Gmina Barlinek,
 • Gmina Dębno,
 • Gmina Nowogródek Pomorski,
 • Gmina Boleszkowice.

Wspólna realizacja inwestycji, polegającej na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (głownie szkół i przedszkoli oraz budynków administracji) przez Powiat i Gminy jest rozwiązaniem optymalnym. Wszystkie zadania stanowią spójną terytorialnie całość, rozwiązującą dane kwestie na całym obszarze objętym wnioskiem.

            Przebieg inwestycji

Do chwili obecnej w ramach w/w projektu Powiat Myśliborski (Wnioskodawca) oraz podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych- tzn. Gmina Myślibórz, Gmina Dębno, Gmina Barlinek, Gmina Nowogródek Pomorski, Gmina Boleszkowice zrealizowały zadania polegające na termomodernizacji następujących obiektów:

         1)  Budynki Powiatu Myśliborskiego:

- termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie,
- termomodernizacja budynku „A” i „B”  Szpitala w Dębnie Sp. z o.o.,
- termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu,
- termomodernizacja sali gimnastycznej z częścią dydaktyczno-administracyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,                       - termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek.

        2)  Budynki Gminy Barlinek:

           - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku,

           - termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Barlinku;

3) Budynek Gminy Boleszkowice:

- termomodernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Boleszkowicach;

4) Budynki Gminy Dębno:

- termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Dębnie,

- termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Dębnie,

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Różańsku,

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie

5) Budynki Gminy Myślibórz:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Myśliborzu,

- termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 12,

- termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 15,

6) Budynki Gminy Nowogródek Pomorski:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Karsku,

- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowogródku Pomorskim,

- termomodernizacja Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim.

            Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Całkowita  wartość  projektu  (koszty  związane  z opracowaniem  audytów  energetycznych,  dokumentacji technicznych, wykonanie robót budowlanych wszystkich obiektów objętych projektem, koszt  zatrudnienia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  promocja  projektu): 15.425.315,20zł, w  tym wartość  wydatków  kwalifikowanych: 12.165.638,31zł, wartość  dofinansowania  ze  środków  Funduszu Spójności: 10.340.792,56 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: 384.187,71 zł. Wkład własny: 4.679.934,30zł.

            Montaż finansowy

Zadania polegające na termomodernizacji:

 • budynku warsztatów szkolnych ZSP nr 1 w Barlinku,
 • budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczno – administracyjną ZSP nr 1 w Barlinku,
 • budynku „A” Szpitala Powiatowego w Dębnie,
 • budynku sali gimnastycznej ZSP nr 3 w Myśliborzu

 finansowane są ze środków Funduszu Spójności (85 % wartości wydatków kwalifikowanych) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (15% wartości wydatków kwalifikowanych).

Termomodernizacja pozostałych budynków finansowana jest ze środków Funduszu Spójności (85 % wartości wydatków kwalifikowanych) i środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, do którego obiekty należą (15 % wartości wydatków kwalifikowanych). Koszty niekwalifikowane ponoszone są przez jednostkę, do której należy dany obiekt.

GALERIA

 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Październik 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia