Z uwagi na kwarantannę pracowników Wydziału Komunikacji w Myśliborzu, wszelkie podania/wnioski należy wrzucać do przygotowanej urny, która znajduje się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej...

kontakt

Miasto i Gmina Barlinek

barlinek ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 746 55 40

umig@barlinek.pl

Gmina Boleszkowice

boleszkowice ul. Świerczewskiego 24
74-407 Boleszkowice
tel. 95 760 61 24

boleszkowice@boleszkowice.pl

Miasto i Gmina Myślibórz

mysliborz Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61

mysliborz@mysliborz.pl

Miasto i Gmina Dębno

debno ul. J.Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel. 95 760 30 02

umig@debno.pl

Gmina Nowogródek Pomorski

nowogrdek pomorski ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 17 60

sekretariat.gm @nowogrodekpomorski.pl

Sieć dróg powiatowych z S3

 

„Drogi publiczne w naszym powiecie”.

 

Całość zagadnienia reguluje ustawa o drogach publicznych zgodnie z jej zapisami drogi w naszym kraju podzielone są na cztery podstawowe kategorie, do których zaliczamy: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. W związku z przedstawionym podziałem, który obowiązuje od roku 1999 powstały zarządy dróg odpowiedzialne za całoroczne utrzymanie, remonty, przebudowy i budowy dróg. W tym miejscu należy przytoczyć definicję drogi, która stanowi budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno użytkową, przeznaczaną do prowadzenia ruchu drogowego w pasie drogowym, upraszczając są to wszystkie elementy takie jak jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, most, przepust, miejsca postojowe, zatoki autobusowe znaki oraz pozostałe urządzenia drogowe obsługujące użytkowników ruchu. Każdy z nas korzysta, na co dzień z dróg miejskich i pozamiejskich, ale nie każdy rozróżnia ich kategorie, a w wielu przypadkach może to być bardzo przydatne. Trzeba wiedzieć, że każda kategoria drogi posiada swoje parametry techniczne oraz prędkość projektową, a w przypadku dróg powiatowych i gminnych są one niskie, co powoduje, że należy zachować na nich większą ostrożność, także budżety poszczególnych zarządców dróg różnią się od siebie, co niestety można zauważyć poruszając się po poszczególnych kategoriach dróg. Na co dzień mieszkańcy naszego powiatu korzystają głównie z dróg leżących w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów, szkół, zakładów pracy.

Z uwagi na to chcielibyśmy Państwu przybliżyć poszczególne kategorie dróg w naszym powiecie ze wskazaniem ich zarządców.

Drogi krajowe na terenie Powiatu Myśliborskiego występują na długości 85,8 km

Do dróg krajowych należą:

- DK S-3 Świnoujście – Jakuszyce, (Szczecin – Gorzów Wlkp.)

- DK nr 23 ciąg Myślibórz (ul. Piłsudskiego)- Dębno (ul. Myśliborska, Mickiewicza, Armii Krajowej i Kostrzyńska) - Sarbinowo,

- DK 26 ciąg Renice – Myślibórz (ul. Lipowa, Bohaterów Warszawy, 1 Maja i Królewiecka) – Golenice - Krajnik Dolny,

- DK nr 31 ciąg Szczecin – Boleszkowice (ul. Lipowa, Poznańska i Warszawska) – Sarbinowo – Słubice,

Zarządcą dróg krajowych jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie mieszcząca się pod adresem ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin,

tel.: 091 43 25 314, fax.: 091 484 39 97 strona internetowa www.szczecin.gddkia.gov.pl,

e-mail: drogi@szczecin.gddkia.gov.pl,

W terenie nad całością czuwa Rejon w Lipianach mieszczący się pod adresem

ul. Jedności Narodowej tel.:091 564 14 89, fax.: 091 564 14 39,

e-mail: lipiany@sczecin.gddkia.gov.pl.

 

Drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Myśliborskiego występują na długości 114,2 km.

Do dróg wojewódzkich należą:

- DW nr 127 ciąg Gr. Państwa - Porzecze – Namyślin – Chwarszczany – Dębno

(ul. Dargomyślska),

- DW nr 126 ciąg Osinów Dolny – Mieszkowie – Smolnica – Dębno (ul. Kosynierów, Chojeńska od ronda, Plac Konstytucji 3-go Maja),

- DW nr 129 ciąg Sarbinowo – Dąbroszyn,

- DW nr 130 ciąg Barnówko – Tarnów – Baczyna,

- DW nr 128 ciąg Rów - Kierzków - Otanów - Myślibórz (ul. Celna, Ogrodowa, Łużycka, Gorzowska), – Ławy – DK 3

- DW nr 121 ciąg Pniewo – Banie – Rów,

- DW 151 ciąg Świdwin – Barlinek (ul. Pełczycka, 1-go Maja, Niepodległości, Gorzowska) – Łubianka – Gorzów Wlkp.,

- DW 156 ciąg Lipiany – Barlinek (ul. Strzelecka, 31-go Stycznia, Szosa do Lipian)

Zarządcą dróg wojewódzkich jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie mieszczący się pod adresem 75-122 Koszalin,

ul. Szczecińska 31 tel.: 094 342 78 31, 342 56 93, fax. 094 342 43 28,

strona internetowa: www.zzdw.koszalin.pl,e-mail: zzdw.koszalin@icemax.com.pl.

W terenie nad całością czuwa Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach zarządzający drogami DW nr 128, nr 121, nr 151 i nr 156, dane teleadresowe: ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce tel. ; 091 570 38 39, fax. 091 570 17 33, e-mail: rdw.pyrzyce@zzdw.koszalin.pl oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie zarządzający drogami DW nr 126, nr 127, nr 129, nr 130 dane teleadresowe: ul. Polna 2, 75-500 Chojna tel./fax.: 091 414 16 57,

e-mail: rdw.pyrzyce@zzdw.koszalin.pl

 

 

Drogi powiatowe na terenie Powiatu Myśliborskiego występują na długości 431,5 km ogółem samodzielnych ciągów drogowych jest 66, do których należą:

- Droga Powiatowa nr 1565Z /Mielęcin/ granica pow.- Sitno – Kierzków,

- DP nr 1556Z ciąg /Derczewko/ gr. pow. – Derczewo - Sitno,

- DP nr 2102Z ciąg Derczewo - gr. pow. /Lipiny/,

- DP nr 2103Z ciąg Sitno – Otanów,

- DP nr 1375Z ciąg /Swobnica/ gr. pow. – Rów,

- DP nr 2104Z ciąg Niesłusz – Kierzków,

- DP nr 2105Z ciąg Myślibórz – Zgoda,

- DP nr 2106Z ciąg Kierzków – Golenie,

- DP nr 2107Z ciąg Tarnowo – Sobienice,

- DP nr 2108Z ciąg Sulimierz - Rokitno – Giżyn,

- DP nr 2109Z ciąg Sulimierz - Giżyn - Nowogródek Pom. (ul. Lipiańska),

- DP nr 2110Z ciąg Czółnów - Głazów – PKP,

- DP nr 2111Z ciąg Ławy - Nowogródek Pom. (ul. Mickiewicza, Plac Św. Floriana, Gorzowska, Krótka, Barlinecka) – Barlinek (ul. Myśliborski),

- DP nr 1408Z Rów - gr. pow. /Dobropole,

- DP nr 2112Z Głazów - Nowogródek Pom. (ul. Pomorska),

- DP nr 2113Z Nowogródek Pom. (ul. Gorzowska) – Karsko (Mieszka I, ul. Gorzowska) – Łubianka,

- DP nr 2114Z Głazów – Renice,

- DP nr 2115Z Golenice – Czerników,

- DP nr 2116Z Staw - Karsko (ul. Mieszka I)– Płonno,

- DP nr 2117Z Myślibórz (ul. Łużycka od DW 128) - Staw – Wysoka,

- DP nr 2118Z Nowogródek Pom. -Świątki – Trzcinna,

- DP nr 2119Z Czerników - Rościn – Pszczelnik,

- DP nr 2120Z Czerników - Nawrocko – Rościn,

- DP nr 2121Z Wierzbnica - Zarzecze – Myśliborzyce,

- DP nr 2122Z Wierzbnica – Pniew - gr. pow. -/Piaseczno/,

- DP nr 2123Z PKP Świątki – Świątki,

- DP nr 2124Z Ławy - Trzcinna – Sołacz,

- DP nr 2125Z Dalsze - Mystki - PKP Ściechów,

- DP nr 2126Z Chłopowo – Różańsko,

- DP nr 2127Z Barnówko - Dolsk – Staw,

- DP nr 1384Z /Trzcińsko/-gr. pow. – Warnice – Smolnica,

- DP nr 2128Z PKP Barnówko - Więcław – Mostno,

- DP nr 1409Z /St. Łysogórki/ - gr.pow. – Warnice,

- DP nr 2129Z Krężelin - Dyszno – Ostrowiec,

- DP nr 2130Z Dyszno – Różańsko,

- DP nr 1418Z /Troszyn/ - gr. pow. – Grzymiradz – Dębno (ul. Zielona),

- DP nr 2131Z Wyszyna – Wysoka,

- DP nr 2132Z Dębno– Mostno,

- DP nr 2133Z /Sitno/ - gr. pow. – Boleszkowice (ul. Osadników),

- DP nr 2134Z Dębno (ul. Gorzowska) - Mosina – Witnica,

- DP nr 2135Z Dębno (ul. Sportowa) - Cychry (ul. Spacerowa i Ogrodowa) – Dąbroszyn,

- DP nr 2136Z Boleszkowice (ul. Świerczewskiego i Wojska Polskiego) – Dębno

(ul. Chojeńska do ronda),

-DP nr 2137Z Krępno – Boleszkowice (ul. Leśna),

- DP nr 2138Z /Kłosów/ - gr. pow. - Krępno – Namyślin,

- DP nr 2139Z Dargomyśl – Cychry (ul. Spokojna, Jana Pawła II) - Kamień Mały,

- DP nr 2140Z Sarbinowo-Kamień Wielki – Mościczki,

- DP nr 2141Z Chlewice – Namyślin,

- DP nr 2142Z Namyślin - Kaleńsko – Kostrzyn,

- DP nr 2143Z Karlin – Sumiak,

- DP nr 2144Z Reczyce – Gudzisz,

- DP nr 2145Z Kinice – Karsko,

- DP nr 2146Z Warnice - Różańsko – Dolsk,

- DP nr 2147Z m. Głazów,

- DP nr 2148Z Jarząbki - Strąpie – Dzikowi,

- DP nr 1575Z /Jesionowo/gr. pow. - Mostkowo – Sulimierz,

- DP nr 1576Z /Jesionowo/ gr. pow. – Barlinek (ul. Szosowa),

- DP nr 2151Z /Laskowo/gr. pow. – Barlinek,

- DP nr 2152Z Strąpie - Ożar – Barlinek (ul. Okrętowa),

- DP nr 2153Z Laskówko – Żydowo,

- DP nr 1586Z Dobrzysław - gr. pow. - Jagów – Pełczyce,

- DP nr 2155Z Chropawo - gr. pow. – Żydowo – Barlinek (ul. Św. Bonifacego),

- DP nr 2156Z Dzikowo – Rychnów,

- DP nr 2157Z Krzynka - Moczydła – Lubocierz,

- DP nr 2158Z Płonno – Sarnik – Niesporowice – Krzynki,

- DP nr 2159Z Płonno – Niesporowice,

- DP nr 2160Z Jarząbki - Żelice – Dziedzice

Zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu Myśliborskiego, a całością zagadnienia od strony technicznej zajmuje się Wydział Dróg. Urząd znajduje się przy ul. Spokojnej 13,
74-300 Myślibórz tel.: 095 747 03 02 strona internetowa www.powiatmysliborski.pl, e-mail: drogi@powiatmysliborski.pl wydział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1600 w poniedziałki i w godzinach od 700 do 1500 w pozostałe dni tygodnia.

 

Przy drogach powiatowych chciałbym zatrzymać się dłużej. Jak łatwo można zauważyć z pośród dotychczas wymienionych kategorii dróg publicznych dróg powiatowych jest zdecydowanie najwięcej. Objazd całości i dotarcie do wszystkich zakątków nie jest łatwe i wymaga wiele czasu oraz środków, dlatego w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu nasz urząd czeka na informacje o wszelkich nieprawidłowościach znajdujących się w państwa otoczeniu, a dotyczących dróg powiatowych, a w razie potrzeby dróg innych kategorii, spróbujemy wtedy doradzić i właściwie pokierować. Ostatnią z kategorii dróg publicznych są drogi gminne, których długość na terenie naszego powiatu można oszacować tylko w przybliżeniu 360 km Zarządcą Dróg Gminnych jest Burmistrz lub Wójt. Należy nadmienić, że w granicach administracyjnych miast wszystkie ulice niewymienione w powyższej informacji należą do kategorii dróg gminnych. Jako zarządcy dróg powiatowych dobrze rozróżniamy drogi gminne jednak nie posiadamy szczegółowych danych na ich temat z wszystkich gmin i dlatego chcąc udzielić rzetelnej informacji na ich temat jesteśmy zmuszeni odesłać państwa do poszczególnych urzędów gmin i ich wydziałów zajmujących się drogami. Sprawę może ułatwić fakt, że wszystkie drogi wymienione powyżej posiadają swoją kategorię, natomiast wszystkie pozostałe drogi są w zarządzie poszczególnych gmin. Mamy nadzieję, że przedstawiona prezentacja kategorii dróg w naszym powiecie przybliży Państwu złożone zagadnienie, jakimi są drogi publiczne i w razie potrzeby umożliwi kontakt z właściwymi służbami odpowiedzialnymi za ich stan i utrzymanie.

 

Adam Trzciński

 

eURZĄD

75 lat Pomorza Zachodniego

bip

eboi

elektroniczny samorząd

Internetowy System Umawiania Wizyt w Wydziale Komunikacji

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

RSO

dzienniki ustaw

monitor polski

dla nieslyszacych

Nieruchomosci

Kalendarz imprez

  Listopad 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

 

ISO
ISO 9001

LAUREAT

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia