Konsultacje społeczne

Zdjęcie 10 gru 2020

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2023

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju...