Złoty Żagiel

statuetkaZarząd Powiatu Myśliborskiego ustanowił wyróżnienie ZŁOTY ŻAGIEL na podstawie uchwały Nr 123/226/2005  z dnia 31 października 2005 r. w celu wyróżnienia osób, instytucji i firm przyczyniających się w sposób szczególny do promocji i rozwoju Powiatu Myśliborskiego. Wyróżnienie promocyjne ZŁOTY ŻAGIEL ustanowiono celem pobudzenia aktywności mieszkańców Powiatu Myśliborskiego.

Wyróżnienie mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na terenie Powiatu Myśliborskiego, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji i rozwoju powiatu.

„Złoty Żagiel” to wyróżnienie promocyjne przyznawane w postaci pamiątkowej statuetki przedstawiającej formę stylizowanego żagla na postumencie. Bryła żagla odlana z mosiądzu o wymiarach 230x115x43mm  osadzona jest  na czarnym granitowym cokole o wymiarach 100x120x65 mm. Na cokole naniesione są: graficzna forma Herbu Powiatu i okolicznościowy tekst. Do statuetki dołączany jest list gratulacyjny w formie kartonowej okładki o wymiarach 105x290 mm. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 303/1060/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku zmieniającą uchwałę Zarządu Powiatu w Myśliborzu nr 123/226/2005 z dnia 31 października 2005 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia promocyjnego ZŁOTY ŻAGIEL i uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia przyznaje się w następujących kategoriach:

  • gospodarczej – rozumianej jako zaangażowanie w problematykę życia gospodarczego i społecznego Powiatu Myśliborskiego, w tym podejmowanie i realizacja inicjatyw gospodarczych i społecznych, stosowania nowoczesnych technologii, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwoju eksportu;
  • kulturalno-sportowo-oświatowej – rozumianej jako osiąganie znaczących sukcesów i wyników w sferze kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty w Powiecie Myśliborskim;
  • produkt turystyczny – rozumiany jako wydarzenia o zasięgu ponadregionalnym promującym Powiat Myśliborski, jego walory turystyczne, dziedzictwo kulturowe;
  • osobowość Powiatu Myśliborskiego – rozumiana jako wyróżnienie dla osoby fizycznej lub instytucji życia społecznego działającej w sferze życia społeczno-gospodarczo-kulturalnego Powiatu Myśliborskiego, która osiągnęła znaczący dorobek w dziedzinie swojej działalności;

Linki:

  1. Uchwała Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 303/1060/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku zmieniającą uchwałę Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 123/226/2005 z dnia 31 października 2005 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia promocyjnego ZŁOTY ŻAGIEL i uchwalenia regulaminu przyznawania
  2. Uchwała Zarządu Powiatu Myśliborskiego Nr 123/226/2005 z dnia 31 października 2005 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia promocyjnego ZŁOTY ŻAGIEL i uchwalenia regulaminu przyznawania

Druki do pobrania:

  1. Regulamin przyznawania wyróżnienia promocyjnego
  2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia promocyjnego – Złoty Żagiel
  3. Lista poparcia wniosku grupy mieszkańców o przyznanie wyróżnienia promocyjnego „Złoty Żagiel”