Złoty Żagiel

Zarząd Powiatu Myśliborskiego ustanowił wyróżnienie ZŁOTY ŻAGIEL na podstawie uchwały z dnia 31 października 2005 roku w celu wyróżnienia osób, instytucji i firm przyczyniających się w sposób szczególny do promocji i rozwoju Powiatu Myśliborskiego.

Wyróżnienie promocyjne ZŁOTY ŻAGIEL ustanowiono celem  pobudzenia aktywności mieszkańców Powiatu Myśliborskiego.

Mogą je otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na terenie Powiatu Myśliborskiego i poza nim.

Wyróżnienie przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w następujących kategoriach:

 • gospodarczej,
 • kulturalno – sportowo – oświatowej,
 • produkt turystyczny,
 • Osobowość Powiatu Myśliborskiego,
 • Przyjaciel Powiatu Myśliborskiego.

Regulamin wyróżnienia promocyjnego ZŁOTY ŻAGIEL

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA PROMOCYJNEGO ZŁOTY ŻAGIEL

 1. Wyróżnieni w 2006 roku
 2. Wyróżnieni w 2007 roku
 3. Wyróżnieni w 2008 roku
 4. Wyróżnieni w 2009 roku
 5. Wyróżnieni w 2010 roku
 6. Wyróżnieni w 2011 roku
 7. Wyróżnieni w 2012 roku