Utylizacja azbestu

Często zadawanym pytaniem na forach internetowych oraz w rozmowach ze specjalistami jest: kto może zdjąć eternit z dachu. Najczęstszą, i oczywiście prawidłową odpowiedzią jest stwierdzenie że może tego dokonać jedynie odpowiednia firma demontażowa, posiadająca odpowiedni sprzęt i kombinezony zabezpieczające przed szkodliwym działaniem eternitu.

Samodzielny demontaż wyrobów azbestowych jest prawnie zabroniony. W związku z ryzykiem utraty zdrowia jakie niesie ze sobą samodzielny demontaż wyrobów azbestowych na własnej nieruchomości, zdecydowanie odradzamy tego typu  działania. Pracownicy profesjonalnych firm, zajmujący się demontażem azbestu na co dzień, są narażeni na szkodliwe działanie pyłu azbestowego 1000 razy bardziej niż zwykli użytkownicy wyrobów azbestowych. Brak wiedzy i odpowiednich zabezpieczeń, a co więcej doświadczenia w demontażu azbestu może skutkować utratą zdrowia.

Pracownicy takich firm przechodzą rokrocznie specjalistyczne szkolenia w zakresie demontażu ,transportu i składowania niebezpiecznych odpadów, dzięki czemu pracownik wyposażony w odpowiednią wiedzę i specjalistyczny sprzęt do usuwania rakotwórczych materiałów i płyt eternitowych to jedyny, kto może zdjąć eternit z dachu.

Pod żadnym pozorem nie można robić tego samodzielnie, a dodatkowo bez kombinezonu i odpowiedniego sprzętu, gdyż może to grozić wystąpieniem problemów z oddychaniem, wystąpieniem długotrwałych duszności jak i nieodwracalnych zmian zachodzących w organizmie. Eksperci budowlani i same firmy przestrzegają przed takimi działaniami. Osoby, które zdecydują się na rozbiórkę azbestowych pokryć dachowych, nie zatrudniając przy tym specjalistycznych firm, oraz ci, którzy składują materiały zawierające azbest, mogą być ukarani przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mandatem. Burmistrz może skierować do sądu wniosek o ukaranie osoby, która zdejmuje samowolnie pokrycie dachowe. Sąd może ukarać taka osoba grzywną.

 

Zagadnienie jak pozbyć się eternitu jest ważnym aspektem rozpatrywanym przez budowniczych, architektów i mieszkańców domów, w których dachy zrobione są z materiałów azbestowo-cementowych.

Jak pozbyć się eternitu najczęściej pytają mieszkańcy i posiadacze domów jednorodzinnych, gdyż stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla rodziny w momencie uszkodzenia powierzchni ceramicznej eternitu, które może być niezwykle szkodliwe dla wszystkich jej członków. Eternit był stosowany w latach wcześniejszych ze względu na swoją łatwą dostępność, cenę i wytrzymałość wykonanych z niego elementów budowlanych.

Niedawno środowiska medyczne udowodniły szkodliwość eternitu i jego silne właściwości rakotwórcze i chorobotwórcze. Azbestoza i inne choroby wywołane włóknami azbestu na dzień dzisiejszy są chorobami nieuleczalnymi – włókna azbestu są o tyle niebezpieczne ponieważ tworzą mikroskopijne igiełki, które w organizmie się kumulują i bark możliwości usunięcia nawet chirurgicznego powoduje duże zagrożenie dla życia.

Jak pozbyć się eternitu radzą sami budowlańcy – należy wymienić powierzchnię dachową na jedną z poniższych:

  • płyta obornicka
  • blachodachówka
  • dachówka ceramiczna
  • materiały bitumiczne

Płyty warstwowe z rdzeniem wykonanym z poliuretanu, styropianu czy wełny mineralnej, które nie wykazują żadnych szkodliwych właściwości i są stosowane w większości budynków. Przegląd techniczny przeprowadzony przez eksperta z branży nadzoru budowlanego pozwoli stwierdzić czy konieczna jest wymiana i czy dach zawiera szkodliwe elementy.

Zgodnie z ustawą o odpadach, podmiot który podejmie się demontażu m.in. wyrobów azbestowych, staje się wytwórcą odpadu i jest odpowiedzialny za jego odpowiednią utylizację. W związku z tym firma demontująca azbest jest zobowiązana jest do jego wywiezienia na specjalne składowisko odpadów niebezpiecznych.

W przypadku chęci pozostawienia zdemontowanego azbestu na danej nieruchomości i wywiezienia odpadu w późniejszym terminie, (np. w celu rozłożenia kosztów), niezbędny byłby odpowiedni zapis w umowie, który przerzucałby zakres odpowiedzialności prawnej za wytworzony odpad na określonego zleceniodawcę. Z reguły jednak, takie praktyki są rzadko stosowane, a zdemontowane wyroby azbestowe, po właściwie zabezpieczonym transporcie przez profesjonalną firmę, są składowane i zakopywane na specjalnie wyselekcjonowanych składowiskach odpadów niebezpiecznych.