Drogi publiczne w Powiecie Myśliborskim

„Drogi publiczne w naszym powiecie”

Sieć dróg w Powiecie Myślibórz

Całość zagadnienia reguluje ustawa o drogach publicznych zgodnie z jej zapisami drogi w naszym kraju podzielone są na cztery podstawowe kategorie, do których zaliczamy: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. W związku z przedstawionym podziałem, który obowiązuje od roku 1999 powstały zarządy dróg odpowiedzialne za całoroczne utrzymanie, remonty, przebudowy i budowy dróg. W tym miejscu należy przytoczyć definicję drogi, która stanowi budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno użytkową, przeznaczaną do prowadzenia ruchu drogowego w pasie drogowym, upraszczając są to wszystkie elementy takie jak jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, most, przepust, miejsca postojowe, zatoki autobusowe znaki oraz pozostałe urządzenia drogowe obsługujące użytkowników ruchu. Każdy z nas korzysta, na co dzień z dróg miejskich i pozamiejskich, ale nie każdy rozróżnia ich kategorie, a w wielu przypadkach może to być bardzo przydatne. Trzeba wiedzieć, że każda kategoria drogi posiada swoje parametry techniczne oraz prędkość projektową, a w przypadku dróg powiatowych i gminnych są one niskie, co powoduje, że należy zachować na nich większą ostrożność, także budżety poszczególnych zarządców dróg różnią się od siebie, co niestety można zauważyć poruszając się po poszczególnych kategoriach dróg. Na co dzień mieszkańcy naszego powiatu korzystają głównie z dróg leżących w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów, szkół, zakładów pracy.

Z uwagi na to chcielibyśmy Państwu przybliżyć poszczególne kategorie dróg w naszym powiecie ze wskazaniem ich zarządców.

Drogi krajowe na terenie Powiatu Myśliborskiego występują na długości 97,3 km

Do dróg krajowych należą:

- DK S-3 Świnoujście – Jakuszyce, (Szczecin – Gorzów Wlkp.) – 26,4 km

- DK 23 ciąg Myślibórz (ul. Piłsudskiego)- Dębno (ul. Myśliborska, Mickiewicza, Armii Krajowej i Kostrzyńska) – Sarbinowo – 32,8 km

- DK 26 ciąg Renice – Myślibórz (ul. Lipowa, Bohaterów Warszawy, 1 Maja i Królewiecka) – Golenice - Krajnik Dolny – 20,3 km

- DK 31 ciąg Szczecin – Boleszkowice (ul. Lipowa, Poznańska i Warszawska) – Sarbinowo – Słubice – 17,8 km

Zarządcą dróg krajowych jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie mieszcząca się pod adresem ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin,

tel.: 91 432 53 00, fax.: 91 484 39 97

strona internetowa www.gddkia.gov.pl/pl/704/gddkia-szczecin

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

W terenie nad całością czuwa Rejon w Lipianach mieszczący się pod adresem:

ul. Jedności Narodowej 7, 74-240 Lipiany tel.: 91 564 15 09, fax.: 91 564 14 39,

e-mail: rejon.lipiany@gddkia.gov.pl

Drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Myśliborskiego występują na długości 90,899 km.

Do dróg wojewódzkich należą:

- DW 119 Szczecin – Pyrzyce – Lipiany – Smolary – 14,689 km

- DW 126 ciąg Osinów Dolny – Mieszkowie – Smolnica – Dębno (ul. Kosynierów, Chojeńska od ronda, Plac Konstytucji 3-go Maja) – 9,764 km

- DW 127 ciąg Gr. Państwa - Porzecze – Namyślin – Chwarszczany – Dębno

(ul. Dargomyska) – 20,084 km

- DW 129 ciąg Sarbinowo – Dąbroszyn – 2,019 km

- DW 130 ciąg Barnówko – Tarnów – Baczyna – 5,692 km

- DW 151 ciąg Świdwin – Barlinek (ul. Pełczycka, 1-go Maja, Niepodległości, Gorzowska) – Łubianka – Gorzów Wlkp. – 19,939 km

- DW 156 ciąg Lipiany – Barlinek (ul. Strzelecka, 31-go Stycznia, Szosa do Lipian) – 18,442 km

Zarządcą dróg wojewódzkich jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie mieszczący się pod adresem,

ul. Szczecińska 31

75-122 Koszalin

tel.: 94 342 78 31, 94 342 56 93, fax. 94 342 43 28,

e-mail: zzdw.koszalin@icemax.com.pl

strona internetowa: www.zzdw.koszalin.pl

W terenie nad całością czuwa Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach zarządzający drogami DW 119, DW 151 i DW 156, dane teleadresowe: ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce tel. ; 91 570 38 39, fax 91 570 11 33, e-mail: rdw.pyrzyce@zzdw.koszalin.pl

oraz

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie zarządzający drogami DW 126, DW 127, DW 129, DW 130 dane teleadresowe: ul. Polna 2, 74-500 Chojna tel./fax.: 91 414 16 57, e-mail: rdw.chojna@zzdw.koszalin.pl

Drogi powiatowe na terenie Powiatu Myśliborskiego występują na długości 465,5 km ogółem samodzielnych ciągów drogowych jest 69, do których należą:

1

1565Z

/Mielęcin/ granica powiatu -Sitno-Kierzków

8,542

2

1556Z

/Derczewko/ gr. pow.-Derczewo-Sitno

4,589

3

2102Z

Derczewo - gr.pow. /Lipiany/

3,103

4

2103Z

Sitno - Otanów

4,916

5

1375Z

/Swobnica/ gr.pow. - Rów

1,335

6

2104Z

Niesłusz - Kierzków

5,577

7

2105Z

Myślibórz - Zgoda

0,839

8

2106Z

Kierzków - Golenice

4,657

9

2107Z

Tarnowo - Sobienice

7,512

10

2108Z

Sulimierz - Rokitno - Giżyn

8,099

11

2109Z

Sulimierz - Giżyn - Nowogródek Pom.

9,197

12

2110Z

Czółnów - Głazów - PKP

5,171

13

2111Z

Ławy - Nowogródek Pom. - Barlinek

20,245

14

1408Z

Rów - gr.pow. /Dobropole/

1,536

15

2112Z

Głazów - Nowogródek Pom.

7,033

16

2113Z

Nowogródek Pom. - Karsko - Łubianka

12,100

17

2114Z

Głazów - Renice

3,075

18

2115Z

Golenice - Czerników

3,945

19

2116Z

Staw - Karsko - Płonno

27,656

20

2117Z

Myślibórz - Staw - Wysoka

4,474

21

2118Z

Nowogródek Pom. -Świątki - Trzcinna

2,458

22

2119Z

Czerników - Rościn - Pszczelnik

10,730

23

2120Z

Czerników - Nawrocko - Rościn

7,650

24

2121Z

Wierzbnica - Zarzecze - Myśliborzyce

9,438

25

2122Z

Wierzbnica - Pniów - gr.pow.-/Piaseczno/

10,988

26

2123Z

PKP Świątki - Świątki

0,710

27

2124Z

Ławy - Trzcinna - Sołacz

8,801

28

2125Z

Dalsze - Mystki - PKP Ściechów

6,390

29

2126Z

Chłopowo - Różańsko

6,390

30

2127Z

 Barnówko - Dolsk - Staw

9,936

31

1384Z

 /Trzcińsko/ - gr.pow. - Warnice - Smolnica

6,626

32

2128Z

PKP Barnówko - Więcław - Mostno

3,659

33

1409Z

 /St.Łysogórki/ - gr.pow. - Warnice

2,000

34

2129Z

Krężelin - Dyszno - Ostrowiec

8,895

35

2130Z

Dyszno - Różańsko

7,828

36

1415Z

/Zielin/ gr. powiatu - gr. powiatu /Czelin/

0,182

37

1418Z

 /Troszyn/ - gr.pow.- Grzymiradz - Dębno

10,593

38

2131Z

Wyszyna - Wysoka

3,424

39

2132Z

Dębno - Mostno

4,810

40

2133Z

/Sitno/ - gr.pow. - Boleszkowice

2,048

41

2134Z

Dębno - Mosina - Witnica

5,972

42

2135Z

Dębno - Cychry - Dąbroszyn

12,498

43

2136Z

 Boleszkowice - Dębno

10,008

44

2137Z

Krępno - Boleszkowice

4,349

45

2138Z

/Kłosów/ - gr.pow. - Krępno - Namyślin

5,585

46

2139Z

 Dargomyśl - Cychry - Kamień Mały

10,255

47

2140Z

 Sarbinowo- Kamień Wielki - Mościczki

5,170

48

2141Z

  Chlewice - Namyślin

3,141

49

2142Z

  Namyślin - Kaleńsko - Kostrzyn

6,096

50

2143Z

 Karlin - Sumiak

2,271

51

2144Z

  Reczyce - Gudzisz

2,596

52

2145Z

  Kinice - Karsko

4,113

53

2146Z

  Warnice - Różańsko - Dolsk

12,350

54

2147Z

  m.Głazów

2,748

55

2148Z

  Jarząbki - Strąpie - Dzikowo

11,547

56

1575Z

  /Jesionowo/ gr.pow. - Mostkowo - Sulimierz

10,460

57

1576Z

 /Jesionowo/ gr.pow. - Barlinek

6,435

58

2151Z

  /Laskowo/gr.pow. - Barlinek

7,629

59

2152Z

 Strąpie - Ożar - Barlinek

6,019

60

2153Z

 Laskówko - Żydowo

6,530

61

1586Z

 /Wołdowo/ -granica powiatu- Laskówko - granica powiatu /Jagów - Pełczyce/

2,600

62

2155Z

 Stawin - Chrapowo -gr.pow.-Żydowo - Barlinek

4,484

63

2156Z

  Dzikowo - Rychnów

2,986

64

2157Z

  Krzynka - Moczydła - Lubocierz

11,565

65

2158Z

 Płonno -Sarnik - Niesporowice - Krzynki

1,493

66

2159Z

 Płonno - Niesporowice

1,504

67

2160Z

 Jarząbki - Żelice - Dziedzice

4,404

68

2161Z

Rów - Myślibórz - Ławy

28,100

69

1549Z

Banie - gr. Pow. - Rów

5,424

Razem

465,489

 

Zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu Myśliborskiego, a całością zagadnienia od strony technicznej zajmuje się Wydział Dróg. Urząd znajduje się przy ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz tel.: 95 747 03 02 strona internetowa www.powiatmysliborski.pl, e-mail: drogi@powiatmysliborski.pl wydział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1600 w Pn, w godzinach od 700 do 1500 we Wt – Czw i w godzinach od 700 do 1400 - Pt

Przy drogach powiatowych chciałbym zatrzymać się dłużej. Jak łatwo można zauważyć z pośród dotychczas wymienionych kategorii dróg publicznych dróg powiatowych jest zdecydowanie najwięcej. Objazd całości i dotarcie do wszystkich zakątków nie jest łatwe i wymaga wiele czasu oraz środków, dlatego w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu nasz urząd czeka na informacje o wszelkich nieprawidłowościach znajdujących się w państwa otoczeniu, a dotyczących dróg powiatowych, a w razie potrzeby dróg innych kategorii, spróbujemy wtedy doradzić i właściwie pokierować. Ostatnią z kategorii dróg publicznych są drogi gminne, których długość na terenie naszego powiatu można oszacować tylko w przybliżeniu 754,434 km Zarządcą Dróg Gminnych jest Burmistrz lub Wójt. Należy nadmienić, że w granicach administracyjnych miast wszystkie uli