Aktualności - Aktualnosci-ngo

Zdjęcie 31 maj 2021

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w...

Zdjęcie 24 maj 2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu w Myśliborzu otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w...

Zdjęcie 18 maj 2021

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z...

Zdjęcie 18 maj 2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej...