Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Logotypy

 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, EDYCJA DRUGA.

Wniosek pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice”.

Krótki opis projektu:

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano m.in.:

 • Przebudowę drogi nr 1418Z Dębno- Grzymiradz- etap I,
 • Modernizację drogi nr 2122Z Chłopowo- Pniów- Nawrocko- etap I,
 • Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2137Z w m. Boleszkowice.

Wartość dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.400.000,00 zł

Przewidywany termin realizacji: 2023 r.

Logotyp Rządowy Fundusz Polski Ład

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH,

EDYCJA DRUGA.

Wniosek pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek i Dębno”.

Krótki opis projektu:

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano m.in.:

 • Termomodernizację budynku zlokalizowanego przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu,
 • Termomodernizację budynku byłego internatu ZSiPO w Barlinku, zlokalizowanego przy ul. Szosowej 2 w Barlinku,
 • Termomodernizację budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 30 b w Dębnie.

Wartość dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  5.599.800,00 zł

Przewidywany termin realizacji: 2023 r.

 

Logotyp Polski Ład, Flaga Polski

 

 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

EDYCJA DRUGA.

Wniosek pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”.

Krótki opis projektu:

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano m.in.:

 • Modernizację drogi nr 2152Z i 2148Z Ożar- Strąpie- Dziedzice- etap I,
 • Przebudowę drogi powiatowej nr 2142Z Kaleńsko- granica powiatu (Szumiłowo)- etap I,
 • Modernizację drogi nr 2115Z Golenice- Czerników- etap I.

Wartość dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  5.600.000,00 zł

Przewidywany termin realizacji: 2023 r.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację w/w projektów w ramach drugiej edycji stanowi kwotę: 15.599.800,00 zł.   

Zdjęcie z otrzymania przez Powiat Myśliborski środków z Polskiego Ładu Podpisanie umowy  

 

Baner z informacjami: o funduszu, programie, przyznanej kwocie

 

Logotypy

 

 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, EDYCJA TRZECIA.

Wniosek pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski”.

Krótki opis projektu:

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano m.in.:

 • Modernizację drogi powiatowej nr 2155Z na odcinku Barlinek- Żydowo.
 • Modernizację chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów- etap I,
 • Przebudowę drogi nr 1418Z Dębno- Grzymiradz- etap II,
 • Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2116Z w m. Karsko.

Wartość dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  4.900.000,00 zł  

Przewidywany termin realizacji: 2023 r.

                         

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego