Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Logotypy

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, EDYCJA DRUGA.

1) Wniosek pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice”.

Zakres wniosku:

 • Przebudowa drogi nr 1418Z Dębno - Grzymiradz- etap I,
 • Modernizacja drogi nr 2122Z Chłopowo - Pniów- Nawrocko - etap I,
 • Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2137Z w m. Boleszkowice.

Całkowita wartość wydatków: 5.844.521,86 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych (roboty budowlane): 5.791.393,01 zł. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.400.000,00zł, wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 1.444.521,86 zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: 15.11.2023 r.

2) Wniosek pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek i Dębno”.

Zakres wniosku:

 • Termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu (wartość robót budowlanych: 1.330.543,61 zł),
 • Termomodernizacja budynku byłego internatu ZSiPO w Barlinku, zlokalizowanego przy
  ul. Szosowej 2 w Barlinku (wartość robót budowlanych: 3.921.699,49 zł),
 • Termomodernizacja budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 30 b w Dębnie (wartość robót budowlanych: 2.899.000,00 zł).

Wartość wydatków kwalifikowanych (roboty budowlane): 8.151.243,10 zł, w tym wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  5.599.800,00 zł, wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 2.551.443,10 zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: 15.11.2023 r.

3) Wniosek pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”.

Zakres wniosku:

 • Modernizacja drogi nr 2152Z i 2148Z Ożar- Strąpie- Dziedzice- etap I,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z Kaleńsko- granica powiatu (Szumiłowo)- etap I,
 • Modernizacja drogi nr 2115Z Golenice- Czerników- etap I.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  5.600.000,00 zł

Przewidywany termin realizacji: 2023 r.

 

Zdjęcie z otrzymania przez Powiat Myśliborski środków z Polskiego Ładu Podpisanie umowy  

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja III. 

4) Wniosek pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski”.

 

Zakres wniosku:

 • Modernizacja drogi powiatowej nr 2155Z na odcinku Barlinek- Żydowo.
 • Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów- etap I,
 • Przebudowa drogi nr 1418Z Dębno- Grzymiradz- etap II,
 • Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2116Z w m. Karsko.

 

Całkowita wartość zadania: 7.451.887,16 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych (roboty budowlane): 7.384.828,69 zł. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  4.900.000,00 zł, wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 2.551.887,16 zł.  

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: 15.11.2023 r.

 

 

 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja VIII. 

5) Wniosek pn.: „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim”.

 

Zakres wniosku:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z Dębno- Grzymiradz (III etap),
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2161Z w m. Ławy (II etap),
 • Modernizacja drogi powiatowej nr 2122Z Pniów- Chłopowo (II etap),
 • Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2151Z Lutówko- Barlinek (I etap)- zakres robót: budowa ścieżki pieszo- rowerowej pomiędzy wioskami Jaromierki i Lutówko.  

Całkowita szacunkowa wartość zadania: 8.013.236,84 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych (roboty budowlane): 7.384.828,69 zł. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7.500.000,00 zł, wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 513.236,84 zł.  

Przewidywany termin realizacji inwestycji: 2024- 2025 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego