Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Logotypy

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, EDYCJA II.

1) Wniosek pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice”.

Zakres wniosku:

 • Przebudowa drogi nr 1418Z Dębno - Grzymiradz- etap I,
 • Modernizacja drogi nr 2122Z Chłopowo - Pniów- Nawrocko - etap I,
 • Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2137Z w m. Boleszkowice.

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (roboty budowlane): 5.791.393,01 zł.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.400.000,00 zł.

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 1.391.393,01 zł.

Zadanie zakończone: 05.12.2023 r.

  

 

  

Droga powiatowa nr 2122Z Chłopowo – Pniów – Nawrocko.

 

Droga powiatowa nr 1418Z Dębno – Grzymiradz.

 

Chodnik w pasie drogi powiatowej nr 2137Z w m. Boleszkowice.

2) Wniosek pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek i Dębno”.

Zakres wniosku:

 • Termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu (wartość robót budowlanych: 1.330.543,61 zł),
 • Termomodernizacja budynku byłego internatu ZSiPO w Barlinku, zlokalizowanego przy
  ul. Szosowej 2 w Barlinku (wartość robót budowlanych: 3.921.699,49 zł),
 • Termomodernizacja budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w  Dębnie, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 30 b w Dębnie (wartość robót budowlanych: 2.899.000,00  zł).

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (roboty budowlane): 8.151.243,10 zł.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  5.599.800,00  zł.

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 2.551.443,10 zł.

Zadanie zakończone: 04.03.2024 r.

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku.

 

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapełtyczna w Dębnie.

Budynek Starostwa Powiatu Myśliborskiego przy ul. Spokojnej 13.

3) Wniosek pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”.

Zakres wniosku:

 • Modernizacja drogi nr 2152Z i 2148Z Ożar- Strąpie- Dziedzice- etap I,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z Kaleńsko- granica powiatu (Szumiłowo)- etap I,
 • Modernizacja drogi nr 2115Z Golenice- Czerników- etap I.

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (roboty budowlane): 7.293.929,41 zł.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  5.600.000,00 zł.

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 1.693.929,41 zł.

Zadanie zakończone: 26.10.2023 r.

 

  

 

 

Droga powiatowa nr 2142Z Kaleńsko - granica powiatu (Szumiłowo).

Droga powiatu nr 2152Z Ożar - Strąpie – Dziedzice.

 

 

 RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, EDYCJA III.


 

Wniosek pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i  modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski”.

 

Zakres wniosku:

 • Modernizacja drogi powiatowej nr 2155Z na odcinku Barlinek- Żydowo,
 • Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów- etap I,
 • Przebudowa drogi nr 1418Z Dębno- Grzymiradz- etap II,
 • Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2116Z w m. Karsko.

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (roboty budowlane): 7.554.394,71 zł.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  4.900.000,00  zł.

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 2.654.394,71 zł.  

 

Zadanie zakończone: 01.12.2023 r.

 

;

Droga powiatowa nr 2155Z na odcinku Barlinek – Żydowo.

Droga powiatowa nr 1418 Dębno – Grzymiradz.

Chodnik w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów.

 

  

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, EDYCJA VIII.

 

Wniosek pn.: „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim”.

Zakres wniosku:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z Dębno- Grzymiradz (III etap),
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2161Z w m. Ławy (II etap),
 • Modernizacja drogi powiatowej nr 2122Z Pniów- Chłopowo (II etap),
 • Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2151Z Lutówko- Barlinek (I etap)- zakres robót: budowa ścieżki pieszo- rowerowej pomiędzy wioskami Jaromierki i  Lutówko.  

 

Całkowita szacunkowa wartość zadania: 8.013.236,84 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych (roboty budowlane): 7.384.828,69 zł.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7.500.000,00 zł.

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 513.236,84  zł.

Przewidywany termin realizacji inwestycji: 2024- 2025 r.

 

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego