Najstarszymi zabytkami w powiecie są budowle późnoromańskie i gotyckie. Można je podzielić ze względu na materiał budowlany na: granitowe i ceglane. Budowle granitowe to najczęściej kościoły w mniejszych miejscowościach. Do ich budowy wykorzystywano głazy narzutowe przyniesione w te okolice przez lądolód.

Część z nich została przebudowana, zostały dobudowane wieże i zmienione wejścia. Do najciekawszych budowli tego typu zaliczyć można kościoły w: Cychrach, Czernikowie, Derczewie, Dziedzicach, Dzikowie, Karsku, Nowogródku Pomorskim, Rościnie, Rychnowie, Smolnicy, Wysokiej. Gotyckie budownictwo ceglane występuje w powiecie myśliborskim jedynie w Myśliborzu (Kościół św. Jana Chrzciciela, Klasztor Dominikanów, bramy Nowogródzka i Pyrzycka, baszta Prochowa, kaplice św. Gertrudy i św. Ducha) i Chwarszczanach (kościół Tempelariuszy).

Wiek XVI i XVII były bardzo niespokojne. W tym czasie toczono na tych terenach wiele wojen. Sytuacja nie pozwalała na budowanie obiektów zarówno gospodarczych jak i sakralnych.

Dopiero wiek XVIII, a szczególnie jego druga połowa przyniósł dla tych ziem ożywienie gospodarcze i budowlane. W tym czasie powstaje wiele barokowych i rokokowych budowli sakralnych, są to kościoły w: Golenicach, Dolsku, Nawrocku, Renicach, Rościnie, Różańsku, Sulimierzu. Budowane są także pałace i dwory.

W wieku XVIII i na początku wieku XIX powstaje ich na terenie powiatu bardzo wiele. Można je podzielić, ze względu na sposób budowania na: ceglane i konstrukcji ryglowej (drewniany szkielet wypełniony cegłami lub gliną). Niestety do dnia dzisiejszego pozostało ich niewiele. Pałace ceglane zachowały się w: Czernikowie, Karsku, Rościnie. Jedyny pałac konstrukcji ryglowej zachował się w Niepołcku (obecnie w bardzo złym stanie). W XVIII wieku powstaje także późnobarokowy ratusz w Myśliborzu, kuźnia konstrukcji ryglowej w Dolsku oraz neogotycji pałac w Dolsku (ruina).

W wieku XIX i na początku wieku XX powstaje wiele kościołów neogotyckich: Głazów, Gudzisz, Ławy, Kierzków, Mostkowo, Myślibórz, Namyślin, Trzcinna. W tym samym czasie powstaje wiele domów, dworków i zabudowań gospodarczych zarówno konstrukcji ryglowej jak i ceglanych z wykorzystaniem ciosów granitowych. Można je oglądać na terenie całego powiatu myśliborskiego. Na rzece Myśli wybudowano kilka elektrowni wodnych (zabytki techniki).

Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych  w powiatach.