Nowa siedziba Starostwa

Stan przed podjęciem prac

Decyzja o przeniesieniu wydziałów oraz części jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu spowodowana została niewygodną dla klientów urzędu sytuacją wynikającą z faktu ulokowania wydziałów jak i części jednostek w trzech różnych punktach. Wybór budynku przy ul. Północnej 15 podyktowany został nie tylko świetną lokalizacją, ale również obszerną kubaturą gwarantującą swobodne rozlokowanie przestrzeni biurowej, stanowiącą przyjazną przestrzeń dla mieszkańców powiatu korzystających z usług świadczonych przez urząd i jego jednostki.

Na decyzję o podjęciu prac remontowych miała również wpływ postępująca degradacja pomieszczeń jak i elewacji.

Decyzja zarządu powiatu

I ETAP - WYDZIAŁ KOMUNIKACJI , SALA POSIEDZEŃ

Pierwszy etap obejmował część B i C budynku z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji i salę konferencyjną. Wartość zadania  niespełna 2,1 mln. zł brutto.

II ETAP - TERMOMODERNIZACJA

Koszt zadania wyniósł ponad 230 tys. zł brutto.

W 2010 r. wykonano następujące prace:

  • ocieplenie stropodachu na budynku B i C,
  • wymiana stolarki okiennej na budynku B i C,
  • wykonano częściowe ocieplenie  ścian na budynku B i C,
  • wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku B i C,
  • rozpoczęto roboty budowlane polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym.

KOLEJNE ETAPY PRAC

Kolejny etap obejmował całość branży elektrycznej, sanitarnej, teleinformatycznej oraz częściowo budowlanej w części A. Termin realizacji - 2011 r.

OSTATNI ETAP TERMOMODERNIZACJI

W 2011 r. dokończono prace związane z ociepleniem ścian i wykonaniem elewacji na budynku B i C, dokończono również prace związane z wymianą instalacji c. o. w budynku głównym.

Ponadto w 2011 r. wymieniono stolarkę okienną w budynku głównym, ocieplono stropodach w budynku głównym. W 2012 r. wykonano ocieplenie ścian i wykonano elewację na budynku głównym.

REMONT I PIĘTRA

28.01.2016 roku rozpoczęto prace remontowe na I piętrze. Wykonano przebudowę pomieszczeń w celu dostosowania ich na pomieszczenia biurowe. W pierwszym etapie prac wymieniono stolarkę okienną w całym budynku i przystąpiono do skuwania tynków oraz skuwania posadzek w celu zwiększenia wysokości pomieszczeń. Jednocześnie rozprowadzono sieć informatyczno - energetyczną. Wylano nowe posadzki, które pokryto specjalnym rodzajem wykładziny podłogowej. Wyremontowano łazienki dostosowując je pod względem płci. Nastąpiła całkowita wymiana stolarki drzwiowej, a na klatkach schodowych i na przejściach korytarzy zastosowano stolarkę ognioodporną. Remont zakończył się w październiku 2016 r. Koszt wykonanych prac remontowych wyniósł blisko 500.000,00 zł.

REMONT II PIĘTRA

01.06.2017 roku rozpoczęły się prace remontowe na II piętrze budynku. Zakres prac został przeprowadzony zgodnie z kolejnością, jak na I piętrze. Przygotowano specjalne pomieszczenia na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Prace remontowe zakończyły się w październiku 2017 r. Koszt wykonanych prac remontowych wyniósł ok. 780.000,00 zł.

REMONT III i IV PIĘTRA

Remont dwóch ostatnich pięter budynku tj. III i IV wykonywany był jednocześnie według dokładnie takiego samego zakresu prac jak w przypadku piętra I i II. Prace  rozpoczęły się 16.04.2018 r. Piętra zostały oddane do użytkowania 19.09.2018 r. Koszt wykonanych prac remontowych wyniósł ok. 1.053.000,00 zł.