Pomocna Dłoń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Pomocna Dłoń”.        

„Pomocna Dłoń” to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), realizowany na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatu Myśliborskiego a gminami: Dębno, Myślibórz, Boleszkowice oraz Nowogródek Pomorski.         

Lider projektu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z partnerami realizuje politykę społeczną, dążąc do pełnej integracji i partycypacji społeczności lokalnej, poprawy standardu życia, podnoszenia wartości kapitału ludzkiego.         

7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Warsztaty psychoedukacyjne w Pobierowie

          W dniach od 18 sierpnia 2014 do 23 sierpnia 2014 r.  grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami oraz pełnoletnich wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych, uczestniczyła w warsztatach psychoedukacyjnych i psychospołecznych, które odbywały się w nadmorskiej miejscowości Pobierowo. Wyjazd był zorganizowany dla uczestników projektu Pomocna Dłoń,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie/Poddziałanie:  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej  przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

          Podczas pobytu odbywały się warsztaty, których celem było zdobycie wiedzy z zakresu nauki komunikacji i perswazji, nauki zarządzania stresem oraz mogli pozyskać informacje z dziedziny nauki asertywności.

Podczas tygodniowego pobytu, uczestnicy warsztatów czynnie spędzali wolny czas. Organizowane były wycieczki po miejscowości i najbliższej okolicy. Uczestnicy zwiedzili między innymi ruiny kościoła w Trzęsaczu oraz skorzystali  atrakcji jaką jest Nadmorska Kolej Wąskotorowa kursująca do Pogorzelicy. Wieczory przeznaczone były na wspólną integrację, przygotowywanie planów na następny dzień oraz wspólne planowanie następnego dnia. Ten tygodniowy pobyt bardzo zintegrował grupę oraz dał szansę na wzajemne poznanie się.