Strefy ciszy na terenie Powiatu Myśliborskiego

Starosta Myśliborski informuje, że zgodnie z Uchwałą NR XXXV/318/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 kwietnia 2013 r. wprowadzono zakaz całorocznego używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach powierzchniowych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. WW uchwała nie dotyczy wód jeziora Myśliborskiego i jeziora Lipowo dla tych dwóch jezior w 2012 r. opracowano i wprowadzono w życie odpowiednie regulaminy korzystania z jezior.

Jednocześnie informuje, że ww. Uchwała dostępna jest w biuletynie informacji publicznej (BIP) Powiatu Myśliborskiego pod adresem strony - https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/uchwala-nr-xxxv-318-2013-w-sprawie-wprowadzenia-zakazu-lub-ograniczen-uzywania-jednostek-plywaj .