"MOGĘ WSZYSTKO” - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt „Mogę wszystko”, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie m. in. poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej/dotkniętej przemocą w rodzinie i obecnie przebywającej w pieczy zastępczej. Realizacja projektu będzie trwała do 30 listopada 2016 r. Dzieci i młodzież uczestniczącą w projekcie wyłonił zespół, w skład, którego weszli przedstawiciele instytucji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Myśliborskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, kuratorów sądowych, Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Barlinka, Dębna i Myśliborza

Projekt realizowany jest w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Jego realizacja możliwa jest dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz współfinansowaniu wkładu własnego wspólnie z Powiatem Myśliborskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przez Gminy, z których pochodzą uczestnicy projektu tj. Gminę Barlinek, Gminę Dębno i Gminę Myślibórz.

Całkowita wartość projektu - 43.307,00 złotych, w tym środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej – 27.000,00 złotych oraz wkład własny, na który składają się środki z Powiatu Myśliborskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Gminy Barlinek, Gminy Dębno oraz Gminy Myślibórz w łącznej wysokości 16.307,00 złotych.

Naszym uczestnikom zaoferowano:

  1. TERAPIĘ PODCZAS KOLONII LETNICH

W okresie 0d 25.07.2016 r. do 03.08.2016 r. 40 uczestników projektu ,,Mogę wszystko”, przebywało na koloniach z programem profilaktycznym w miejscowości Rzucewo, nad Zatoką Gdańską. Kolonie miały na celu naukę umiejętności kształtowania systemu wartości opartego na ogólnie przyjętych zasadach współżycia społecznego, rozwiązywania problemów i konfliktów osobistych i interpersonalnych. Kolonie były także, a może przede wszystkim okazja do nawiązywania nowych przyjaźni, świetnej zabawy i wspaniałej atmosfery.

Wypoczynek umożliwił również chwile wytchnienia i spojrzenie z dystansem na problemy swoich podopiecznych przez rodziców zastępczych, którzy, na co dzień zmierzają się z ogromnym bagażem doświadczeń swoich podopiecznych.

 II. WYJAZD DO KINA I CENTRUM ZABAW:

W dniu 26 sierpnia 2016 r. nastąpiła realizacja drugiego etapu projektu – wyjazd uczestników do Gorzowa Wielkopolskiego.

Starsi uczestnicy wraz z opiekunami obejrzeli film w kinie, młodsi zaś, pod opieką opiekunów, spędzili czas w rodzinnym centrum rozrywki yaba daba doo.

Następnie udaliśmy się na ,,łono natury” do mini zoo, gdzie dzieci i młodzież czekało moc atrakcji. Oglądaliśmy owce wrzosówki i kozy, osiołki i kucyki. Dzieci zachwycały się ich widokiem. Duże wrażenie robiły lamy, przedstawicielki południowoamerykańskiej egzotyki.

Na wielbicieli nieco bardziej skrzydlatych zwierząt czekały strusie, pawie oraz aż siedemdziesiąt sześć ras kur ozdobnych. Pobyt w mini zoo okazał niezapomnianym przeżyciem zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników.

III. PIKNIK RODZINNY:

Za nami piknik rodzinny. Na plaży miejskiej w Myśliborzu, w sobotę 10.09.2016 r. spotkali się uczestnicy projektu „Mogę wszystko” i ich rodziny. Miał to być czas spędzony w gronie rodzinnym, na wspólnych zabawach i rozgrywkach, przy wspólnym pieczeniu kiełbasek. Część sportowa była podzielona na dwie części zespołową – czyli turniej piłki plażowej o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu oraz indywidualną - w czasie której dzieci i młodzież, podzielona na 3 grupy wiekowe walczyła w konkurencjach sportowych o puchary burmistrzów gmin z których pochodzą uczestnicy projektu. Dzieci urodzone w latach 2000 - 2002 walczyły o Puchar Burmistrza Barlinka, urodzone w latach 2003 - 2005 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, a urodzone w latach 2006-2010 – o Puchar Burmistrza Dębna. Dodatkowo uczestnicy mogli wziąć udział w konkursie tańca nowoczesnego o Puchar Starosty Myśliborskiego oraz w konkursie plastycznym, w którym nagrody dla wszystkich uczestników ufundowało Nadleśnictwo Myślibórz. Nadleśnictwo było także organizatorem quizów i konkursów przyrodniczych przez cały czas trwania pikniku. Nie zabrakło też i innych atrakcji. Uczestnicy Projektu wraz z opiekunami odbyli rejs po Jeziorze Myśliborskim statkiem wycieczkowym INGA. Spotkanie zakończyło się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz uroczystym wręczeniem przez Burmistrzów, Starostę Myśliborskiego oraz Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślibórz pucharów oraz nagród.

 IV. SPOTKANIA TERAPEUTYCZNE

W dniach 08 października 2016 r. i 18 listopada 2016 r. uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach terapeutycznych. Poprowadzili je psycholog i pedagog. W czasie warsztatów dzieci i młodzież poprzez zabawy i gry psychologiczne uczyły się jak radzić sobie z emocjami, wyrażać swoje potrzeby bez agresji, zamieniać zachowania agresywne na konstruktywne społecznie.

V. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Ostatnią częścią naszego projektu było jego uroczyste podsumowanie, które odbyło się 19 listopada 2016 r. w Myśliborskim Ośrodku Kultury. Zaproszeni na nie zostali uczestnicy naszego projektu oraz ich rodziny, laureaci konkursu plastycznego, członkowie Zespołu ds. tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Myśliborskim, władze Powiatu oraz samorządów gminnych oraz osoby i instytucje wspierające projekt. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  Myśliborzu  przy  ogromnym  wsparciu  pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Kultury   w Myśliborzu przygotowali moc atrakcji. Przedstawiono również prezentację podsumowującą realizację całego projektu. Po niej wręczone zostały nagrody zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie plastycznym „Najważniejsze: szacunek”, który skierowany był do szkół na terenie Powiatu Myśliborskiego. Po części oficjalnej goście obejrzeli pouczającą bajkę terapeutyczną, pięknie opowiadającą o poszukiwaniu  tego,  co  w  życiu  najważniejsze,  w  której  zagrała  m.in.  młodzież z Gimnazjum Publicznego w Myśliborzu, dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, pracownicy Myśliborskiego Ośrodka Kultury. Ostatnią częścią spotkania były gry i zabawy przy muzyce, prowadzone przez Dobrą i Złą Wróżkę. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w rywalizacji, za co zostały nagrodzone.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w Projekcie!

PCPR