Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Skład „Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”:

 1. Starosta Myśliborski: Przewodniczący;
 2. Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu lub jego przedstawiciel;
 3. Komendant Powiatowy PSP w Myśliborzu lub jego przedstawiciel;
 4. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu;
 5. Naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu;
 6. Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu;
 7. Inspektor w Biurze ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - Sekretarz Powiatowej Rady BRD w Myśliborzu;
 8. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Rady Powiatu w Myśliborzu;
 9. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu;
 10. Burmistrz Barlinka,
 11. Burmistrz Myśliborza,
 12. Burmistrz Dębna
 13. Wójt Gminy Nowogródek Pomorski,
 14. Wójt Gminy Boleszkowice.

Regulamin Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu