Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Aby skorzystać z porady należy zapisać się:

lub

  • pod numerem telefonu 95 747 08 48 od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00; w piątek w godz. 7:00 – 14:00 

lub

   STAROSTA MYŚLIBORSKI
        Andrzej Potyra  
 

Harmonogram

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonują od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:

Siedziba Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5

Poniedziałek 14.00-18.00
Wtorek 14.00-18.00
Środa 14.00-18.00
Czwartek 14.00-18.00
Piątek 14.00-18.00

Siedziba Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15

Poniedziałek 13.00-17.00
Wtorek 13.00-17.00
Środa 13.00-17.00
Czwartek 13.00-17.00
Piątek 13.00-17.00

Siedziba Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Barlinku, ul. Lipowa 3

Poniedziałek 9.00-13.00
Wtorek 13.00-17.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 13.00-17.00
Piątek 13.00-17.00

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 95 747 08 48 lub elektronicznie: https://np.ms.gov.pl/

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

https://drive.google.com/file/d/15OmhL4vW9xPO4BdIXH1zohLI6APXo4ES/view?usp=sharing