Informacja dotycząca planowanych wygaszań decyzji o rejestracji pojazdów w CEPiK wydanych przed dniem 14 marca 2005 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rejestracje pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. nieposiadające ważnego badania technicznego i obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu przez ponad 10 lat wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. ( przepis nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych).

Celem zapisu ustawy jest usunięcie pojazdów, które faktycznie nie są już używane. 

Pojazdy te mogą podlegać powtórnej rejestracji po spełnieniu warunków dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)

Wykaz pojazdów w Powiecie Myśliborskim dla których planowane jest wygaszanie decyzji o rejestracji w CEPIK z dniem 10 czerwca br. znajduje się w wersji PDF (alfabetycznie po numerze rejestracyjnym) oraz excel.

Podstawa prawna:
art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U.2023 r. poz. 1394)

Zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji może odbywać się przez publiczne obwieszczenie.