159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Rok 2022 to 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji pod pamiątkową tablicą w hołdzie tym, którzy oddali życie w walce o wolną i niepodległą Polskę, znajdującą się przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, złożono kwiaty.

 pomnik -kamień z napisem nie można zniszczyć ducha narodu i jego pragnienia wolność z wieńcem

22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Bezpośrednią jego przyczyną był pobór do rosyjskiego wojska, przeprowadzony niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia. Powstanie Styczniowe było największym polskim zrywem niepodległościowym w XIX wieku. Złożyło się na nie około 1200 bitew i potyczek. W trwających do jesieni 1864 roku walkach wzięło udział ponad 200 tysięcy powstańców. Strzelby i kosy przeciwko armatom i karabinom.

Polacy odczuli dotkliwe skutki klęski Powstania. Po  jego zakończeniu w 1864 roku, Polaków dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje, a przede wszystkim aktywna rusyfikacja. Ponadto za udział w powstaniu skazano na śmierć wielu jego uczestników. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków zesłano też na Syberię.