„Cyfrowy Powiat”

Logo Funduszy Europejskich, Flaga PR, flaga UE

Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

 

Powiat Myśliborski zrealizował projekt w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat”, w skutek czego do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz podległych jednostek organizacyjnych trafił sprzęt i oprogramowanie o wartości 202.166,58 zł, w tym wartość przyznanego dofinansowania 196.119,00 zł, wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 6.047,58 zł.

W ramach grantu zakupiono:

1) Laptopy dla: Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie, Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie,

2) Komputery stacjonarne dla: Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Barlinku, Myśliborzu i w Dębnie, Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie,

3) Serwer z oprogramowaniem dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu,

4) Przełączniki sieciowe (switch) dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,

5) Wielofunkcyjne zapory sieciowe (UTM) dla: Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu,

6) Oprogramowanie do audytów bezpieczeństwa, kontroli legalności oprogramowania oraz szyfrowania danych zgodnego z KRI dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

7) Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w  Myśliborzu.

Zakupiony sprzęt umożliwi zdalną pracę urzędu i jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego. Realizacja grantu umożliwi zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej, a także cyfrowe wzmocnienie odporności na zagrożenia. Ponadto przyczyniła się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID- 19.

Zadanie zostało realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, oś priorytetowa V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat”. Link do strony projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

 

          

 

     

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Baner Cyfrowego Powiatu z informacją o przeznaczaniu ponad 63 mln na cyfryzację powiatów