Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga PR, flaga UE

Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Informujemy, że Powiat Myśliborski otrzymał grant w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat”. Do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz podległych jednostek organizacyjnych trafi sprzęt i oprogramowanie o wartości 196.119,00 zł, w tym wartość przyznanego dofinansowania 196.119,00 zł.

W ramach grantu planuje się m.in.:

  • zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej (UTM),
  • zakup laptopów,
  • zakup komputerów stacjonarnych,
  • zakup serwera,
  • zakup przełączników sieciowych (switch),
  • zakup oprogramowania do audytów bezpieczeństwa, kontroli legalności oprogramowania oraz szyfrowania danych,
  • przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

W ramach grantu planuje się zakup nowego sprzętu i oprogramowania nowej generacji, zwiększając tym samym bezpieczeństwo ochrony danych. Zakupiony sprzęt umożliwi zdalną pracę urzędu i jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego. Realizacja grantu umożliwi zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej, a także cyfrowe wzmocnienie odporności na zagrożenia. Ponadto przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID- 19.

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, oś priorytetowa V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat”.

Link do strony projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Baner Cyfrowego Powiatu z informacją o przeznaczaniu ponad 63 mln na cyfryzację powiatów