Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Mieszkańcy powiatu myśliborskiego mogą korzystać z nowych e-usług publicznych. Właśnie zakończyła się realizacja projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” .  Projekt  powstał w partnerstwie wszystkich powiatów, miast grodzkich oraz  samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Wdrożenie tego Projektu ułatwi i przyspieszy obsługę mieszkańców oraz firm w zakresie usług nowoczesnego e-urzędu w obszarach m. in. geodezji, nieruchomości i ochrony środowiska.
W praktyce każdy obywatel czy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z nieograniczonego dostępu do różnego rodzaju map województwa dotyczących m.in. uzbrojenia terenu, weryfikacji przeznaczenia działki, możliwości inwestycyjnych czy danych związanych ze środowiskiem i jego ochroną.

To jest znakomite narzędzie, z którego korzystać będą mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na naszym terenie - mówił Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, witając uczestników konferencji podsumowującej projekt – System zapewnia łatwy dostęp do ujednoliconych danych. Wcześniej było tak, że nawet jeśli funkcjonowały systemy informatyczne dotyczące informacji przestrzennej w powiatach, to były one różnorodne, niekompatybilne.

Obecni na konferencji, Pan Andrzej Potyra Starosta Myśliborski oraz Pani Alicja Prill Wicestarosta Myśliborski wraz z Panią Ewą Kucharską Geodetą Powiatowym, podkreślają,  że z tego systemu mogą korzystać nie tylko jednostki administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcy, geodeci, ale każdy obywatel, który na przykład chce złożyć wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapy, sieci, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów),nie wychodząc z domu.

Projekt realizowano w latach 2020-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Kosztował 58,7 mln zł, przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej  i krajowymi w wysokości ponad 55 mln zł. Wartość projektu dla Powiatu Myśliborskiego wyniosła - 1 258 901,32 zł, w tym wkład własny - 62 945,07 zł.

Więcej o Regionalnej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
w zakładce: https://powiatmysliborski.pl/katalog/regionalna-infrastruktura-informacji-przestrzennej

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego