Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno (gmina Dębno)

logo RFRD

Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno”. Obecnie wykonywane prace polegają na budowie nasypów ziemnych przy obiekcie mostowym w miejscowości Mostno oraz korytowaniu pod konstrukcję ścieżki pieszo-rowerowej.

Należy przypomnieć, że zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o długości 3,65 km pomiędzy miejscowościami Dębno i Mostno. Nawierzchnia ścieżki będzie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej, a jej średnia szerokość będzie wynosiła 2,5 m. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla rowerzystów, droga dla rowerów będzie oddzielona od drogi powiatowej pasem zieleni, na którym zostaną wykonane nasadzenia w postaci zieleni drogowej niskiej. Ponadto, ze względu na szerokość jezdni drogi powiatowej wynoszącej 4,0 m, dodatkowo zaprojektowano w sześciu lokalizacjach wykonanie zadruków z kostki kamiennej pomiędzy krawędzią jezdni, a krawędzią ścieżki w postaci mijanek o długości 25 m, w celu zapewnienia bezpiecznych miejsc dla wymijania się pojazdów.

Zadanie wykonuje firma Maldrobud Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Myśliborzu. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonego na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów.