Dotacja celowa w ramach umowy o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

Informacja

W dniu 11 marca 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego  Olgierda Kustosza, Starosty Myśliborskiego  Andrzeja Potyry i Wicestarosty Myśliborskiego Alicji Prill została podpisana umowa nr BG-I.052.27.4.2022  w sprawie udzielenia dotacji celowej przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach umowy o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu  „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego nr BG-I.052.8.2019 zawartej w dniu 21 sierpnia 2019r. Stanowi to pokrycie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy realizującego zadanie związane ze stworzeniem zaplecza informatycznego  oraz systemów informatycznych w Powiecie Myśliborskim ( serwery, oprogramowanie, macierz, szafy rockowe, ups).

Dotacja stanowi 94,9999999762%  (89,4736842085% środków unijnych (EFRR) i 10,5263157915% wkładu finansowanego z budżetu państwa) planowanych na 2022 rok wydatków.