Dystrybucja jodku potasu w Powiecie Myśliborskim

W związku z przygotowaniami do działań związanych z ewentualnością wystąpienia zdarzenia radiacyjnego zostały rozdysponowane w całej Polsce tabletki jodku potasu. Przygotowania do dystrybucji jodku potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Zgodnie z wytycznymi Powiat Myśliborski przygotował plan dystrybucji tabletek jodku potasu wśród mieszkańców.

W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki - MAPA - KLIKNIJ

Z systemem monitorowania sytuacji radiacyjnej i bieżącymi działaniami podejmowanymi przez PAA można zapoznać się na stronie internetowej Państowej Agencji Atomistyki - KLIKNIJ
 
W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego służby państwowe natychmiast powiadomią wszystkich mieszkańców wszystkimi dostępnymi kanałami, czyli m.in. za pomocą alertu RCB a mieszkańcy otrzymają preparat stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu.