III Edycja Mistrzostw Samorządowców i Administracji Powiatu Myśliborskiego w broni pneumatycznej

Po raz kolejny w  dniu 7 października 2023 roku  Strzelnica Gminna w Myśliborzu  gościła reprezentacje urzędów miejskich i gminnych, rad miejskich i gminnych oraz starostwa powiatowego na Mistrzostwach Samorządowców i Administracji  w strzelaniu z broni pneumatycznej. Imprezę tą zorganizował Zarząd Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju  w ramach zadania publicznego Powiatu Myśliborskiego pn. Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu w 2023 roku. Wsparcia organizatorom udzielili również Urząd Miejski Myślibórz, Nadleśnictwo Myślibórz oraz spółka Eko-myśl z grupy SIRECO z m. Dalsze.

Do strzeleckiej rywalizacji w trzech konkurencjach przystąpiły  zespoły z Myśliborza, Boleszkowic i Barlinka  oraz Starostwa  Powiatowego a także reprezentacje służb mundurowych - Komendy Powiatowej Policji, Nadleśnictwa Myślibórz i  KP PSP.

Celem turnieju była popularyzacja strzelectwa sportowego w środowisku   pracowników  Urzędów i  Samorządów Lokalnych powiatu   myśliborskiego, rozwijanie i doskonalenie umiejętności strzeleckich  a także integracja środowiska pracowników administracji oraz   samorządów powiatu poprzez   sportową rywalizację. Mistrzostwa obejmowały trzy konkurencje strzeleckie: karabin, pistolet oraz strzelanie do tarcz biatlonowych dla każdej zawodniczki i zawodnika. Suma wyników indywidualnych  każdej reprezentacji decydowała o klasyfikacji drużynowej.

 Po zapoznaniu  zawodników z przebiegiem turnieju oraz z warunkami bezpieczeństwa na strzelnicy    p, Andrzeja Olejarza - kierownika zawodów Burmistrz Myśliborza p. Piotr Sobolewski oficjalnie otworzył turniej, który prowadzili sędziowie liniowi: p. Andrzej Olejarz  oraz p. Zenon Kraszewski i Przemysław Bałuk

Zespołowi sędziowskiemu przewodniczył  p. Janusz Szyszko - sędzia strzelectwa sportowego. Dla usprawnienia  pracy  odczyt tarcz był wykonywany elektronicznie przy pomocy urządzenia DISAG w biurze obliczeń kierowanym przez p. Romana Czernielewskiego.  Kierownikiem zawodów był pan p. Andrzej Olejarz, na którym spoczywała sprawność organizacyjna przebiegu turnieju oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom strzeleckich zmagań, zaś  p. Andrzej Kowalski jako sekretarz zawodów dokumentował wyniki i  sporządzał komunikat końcowy.

Turniej przebiegał w bardzo przyjemnej atmosferze a ostra rywalizacja przebiegała do ostatniej konkurencji, tym bardziej, że na zwycięzców czekały okazałe puchary, medale oraz ciekawe  upominki. Po każdej konkurencji wywieszano bieżące wyniki ,co podgrzewało rywalizację.

 Zgodnie z regulaminem prowadzono klasyfikację indywidualną w kategorii kobiet i mężczyzn w trzech konkurencjach a także klasyfikację drużynową (trzech zawodników w drużynie).

Po zakończeniu rundy zasadniczej mistrzostw organizatorzy wprowadzili dodatkową konkurencję – mini pojedynek olimpijski. Spośród wszystkich zawodników wykonujących konkurencję –kpn-10 wytypowano pięcioro zawodników  z najlepszym wynikiem. Ta piątka wykonywała pojedyncze strzały do zmniejszonej tarczy strzeleckiej. W każdej rundzie odpadał z rywalizacji zawodnik z najsłabszym wynikiem. Po czterech kolejnych rundach wyłoniono mistrza w karabinie pn.

W oczekiwaniu na wyniki organizatorzy zapewnili strudzonym zawodnikom oraz obsłudze turnieju gorący posiłek a wszystkim chętnym możliwość indywidualnego treningu strzeleckiego.

Przed rozpoczęciem ogłaszania wyników mistrzostw, p. Marian Piątkowski i p. Alicja Prill dokonali wręczenia srebrnego i brązowego medalu „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” przyznawane przez Radę Krajową LOK działaczom LOK oraz osobom niezrzeszonym  za  długoletnią pracę społeczną z młodzieżą szkolną i dorosłymi. Tego zaszczytu dostąpili p. Roman Czernielewski – nauczyciel SP nr 2 w Myśliborzu i  p. Przemysław Bałuk członek ZP LOK Myślibórz

 Podsumowania wyników dokonał sędzia główny mistrzostw p. Janusz Szyszko a zdobyte trofea wręczali zaproszeni goście: wicestarosta powiatu myśliborskiego p. Alicja Prill, wiceprezes Regionalnej Organizacji LOK w Szczecinie – p. Marian Piątkowski oraz burmistrz Myśliborza – p. Piotr Sobolewski.

W klasyfikacji indywidualnej ( za trzy konkurencje) triumfowali :

- w kategorii pań: Marita Kozanecka (UM Myślibórz) przed   Dominiką Bułgajewską (St. Powiatowe) i  Anną Sykuła   (Nadleśnictwo Myślibórz).

- w kategorii panów: Jacek Wolanicki  (Nadleśnictwo Myślibórz) przed Piotrem Czyżewskim z

 KPP Myślibórz i Markiem Herbotem (UM Myślibórz)

  Na koniec (w celu podgrzania atmosfery) ujawniona została klasyfikacja drużynowa i wynik pojedynku olimpijskiego:

       -  Zwycięzcą całego turnieju została I-a  reprezentacja Starostwa Powiatowego w Myśliborzu  w

          składzie: Dominika Bułgajewska, Jarosław Jankowski i Bartosz Skwarna  przed reprezentacją   

          Komendy Powiatowej Policji Myślibórz i Nadleśnictwa Myślibórz.

      -  Zwycięstwo w mini pojedynku olimpijskim w strzelaniu z karabinka pn.  wywalczyła p. Dominika Bułgajewska (Starostwo Powiatowe) pokonując po zaciętej walce czwórkę równie wyśmienitych strzelców.

Na zakończenie zawodów zaproszeni goście podziękowali organizatorom za tak profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony turniej  zaś zawodnikom za osiągnięte wyniki i sportową postawę.

Wspólna pamiątkowa fotka uczestników mistrzostw zakończyła strzeleckie zmagania.

 

                                                            Tekst: Janusz Szyszko
                                                         Foto:  Anna Zadroga