INAUGURACYJNA SESJA VII KADENCJI RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Dnia 6 maja 2024 roku o godz. 11:00 odbyła się I Sesja VII Kadencji Rady Powiatu Myśliborskiego. Inauguracyjną Sesję w pierwszej części poprowadził radny senior Zygmunt Siarkiewicz. Po zaprzysiężeniu radnych dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Myśliborskiego. W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu został wybrany radny Nikodem Mazur. Po zmianie w porządku obrad radni dokonali wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Myśliborskiego. Na stanowiska te zostali wybrani radni Stanisław Smoła i Adrian Wesołowski. Kolejnym punktem porządku obrad inauguracyjnej Sesji Rady Powiatu Myśliborskiego był wybór Starosty Myśliborskiego. Na to stanowisko radni wybrali radnego Roberta Dudka. Po kolejnej zmianie porządku obrad radni dokonali wyboru Wicestarosty Myśliborskiego i członków Zarządu Powiatu Myśliborskiego. Na stanowisko Wicestarosty Myśliborskiego wybrano radną Wiolettę Drzewińską, a na członków Zarządu Powiatu Myśliborskiego wybrano radną Annę Wolańską, radnego Andrzeja Rudnickiego i radnego Dariusza Gaczyńskiego.

W trakcie uroczystości po wybraniu Starosty Myśliborskiego głos zabrał Burmistrz Myśliborza Pan Piotr Sobolewski przekazując w imieniu Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Myśliborskiego list gratulacyjny z tytułu wyboru radnego Roberta Dudka na funkcję Starosty Myśliborskiego deklarując tym samym pełne wsparcie na wspólnej samorządowej drodze w kadencji 2024-2029. W swojej wypowiedzi Burmistrz Myśliborza złożył najserdeczniejsze, szczególne gratulacje Panu Staroście Robertowi Dudkowi- ,,człowiekowi o osobowości otwartej, szczerej i koncyliacyjnej”, oczekując tym samym współpracy Powiatu Myśliborskiego z gminnymi samorządami wchodzącymi w skład Powiatu Myśliborskiego, na co liczą Wójtowie i Burmistrzowie gmin całego Powiatu.

Galeria zdjęć