Komunikat Starosty o zamknięciu budynku biurowego na ul. Północnej 15

Szanowni Mieszkańcy

W związku z narastającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Mieszkańców powiatu myśliborskiego oraz w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, wprowadzone zostają od dnia 29 października br. do odwołania, nadzwyczajne środki ostrożności, polegające na maksymalnym ograniczeniu obecności interesantów w Urzędzie. Wszystkie drzwi wejściowe do Urzędu pozostaną zamknięte.

Zwracam się do Mieszkańców z apelem, by w najbliższych dniach powstrzymali się od wizyt urzędowych, o ile to możliwe, natomiast w przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw, poprzedzali przyjście do urzędu kontaktem telefonicznym lub mailowym w celu umówienia spotkania.  Bez uprzedniego ustalenia terminu wizyty, żadne sprawy nie będą załatwiane. By usprawnić obsługę interesantów we wszystkich wydziałach dostępne są wskazane numery telefonów (wykaz poniżej), pod którymi dyżurować będą wyznaczeni pracownicy.

Utrzymane pozostają dotychczasowe formy składania spraw i wniosków za pośrednictwem urn wystawionych przed siedzibą Starostwa przy ul. Północnej 15 oraz ul. Spokojnej 13, a także przesyłania ich do urzędu za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Ze względu na niesłabnące zagrożenie epidemiczne, te formy komunikacji mieszkańców z urzędem pozostają preferowane.

Starosta Myśliborski

Andrzej Potyra

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Myśliborskim zostaje ograniczona do udzielania porad przez telefon oraz innych środków porozumiewania się na odległość. Informujemy że nieodpłatna pomoc prawna do odwołania udzielana będzie w formie telefonicznej lub mailowej w godzinach pracy Urzędu:

KONTAKT  poniedziałek – piątek w godz. od 7.00 do 14.00
TELEFON     95 747 08 48
E-MAIL   pomocprawna@powiatmysliborski.pl

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:

Biuro Obsługi Klienta
95 747 20 21,
95 747 20 22,
95 747 34 32
fax 95 747 31 53
e-mail: bok@powiatmysliborski.pl

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
- ewidencja gruntów i budynków:                              95 747 34 20 
- sprzedaż map, zasób, ZUDP:                                    95 747 34 51 
- Skarb Państwa, Naczelnik Wydziału:                       95 747 34 31 
e-mail: geopow.mysliborz@post.pl, gkn@powiatmysliborski.pl,

Wydział Komunikacji
- rejestracja pojazdów:   95 747 31 90,
- prawa jazdy:                 95 747 23 90,
e-mail:pojazd@powiatmysliborski.pl, prawojazdy@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału Komunikacji w Barlinku               
95 746 00 70
e-mail:pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału Komunikacji w Dębnie         
95 760 27 95
e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl

Wydział Dróg:
95 747 03 02,
e-mail: drogi@powiatmysliborski.pl

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska:
95 747 20 21, 95 747 20 22
e-mail: aab@powiatmysliborski.pl, osr@powiatmysliborski.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
95 747 90 69
e-mail: pzon@powiatmysliborski.pl

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych:
95 747 20 21, 95 747 20 22
e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl

Wydział Finansowy:
95 747 20 21, 95 747 20 22
e-mail: fn@powiatmysliborski.pl

Wydział Edukacji:
95 747 20 21, 95 747 20 22
e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl

Biuro Obsługi Rady i Zarządu:
95 747 20 21, 95 747 20 22
e-mail:obslugazarzadu@powiatmysliborski.pl, biurorady@powiatmysliborski.pl

Biuro ds. Kontroli:
95 747 20 21, 95 747 20 22
e-mail: kontrola@powiatmysliborski.pl

Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego:
95 747 20 21, 95 747 47 77
e-mail: zko@powiatmysliborski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
95 747 34 31
e-mail: rzecznik@powiatmysliborski.pl

BIURO PASZPORTOWE:
tel. 95 747 08 31

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
ePUAP : /s66o3cy5su/SkrytkaESP