Informacja dot. Wydziału komunikacji

Z uwagi na kwarantannę pracowników Wydziału Komunikacji w Myśliborzu, wszelkie podania/wnioski należy wrzucać do przygotowanej urny, która znajduje się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15.

Wszystkie sprawy dot. Wydziału Komunikacji będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości kadrowych. Po rozpatrzeniu wniosków/podań, pracownik Wydziału Komunikacji poinformuje wnioskodawcę telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie odbioru dokumentów. 

Informuję, że wnioski o rejestrację pojazdów można składać również w naszych Filiach:

  •  Filia Wydziału Komunikacji w Barlinku, ul. Szpitalna 11, telefon: 95 746 00 70
  •  Filia Wydziału Komunikacji w Dębnie, ul. Piłsudskiego 3, telefon: 95 760 27 95