Informacja o obszarowej ocenie jakości wody z terenu powiatu myśliborskiego za rok 2020

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, m.in. dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie okresowej oceny jakości wody dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2020 r., na terenie objętym nadzorem tut. Inspektora Sanitarnego. W ramach przedmiotowej oceny uwzględnione zostały dane zgromadzone podczas prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak również weryfikacja wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznych.

Informacja o obszarowej ocenie jakości wody z terenu powiatu myśliborskiego za rok 2020