Informacja o zakończeniu projektu

Zakończono realizację projektu

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu sfinansowanego w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Wydatki sfinansowane zostały ze środków PFRON w ramach przyznanej pomocy finansowej.

Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na:

  • Zakup wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w celu utworzenia sali doświadczania świata- terapia snoezelen,
  • Zakup elektrycznych łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
  • Zakup sali zabaw do Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie.

Łączne wydatki związane z zakupem w/w wyposażenia stanowiły kwotę 99.933,00 zł.