Jak uzyskać informacje na temat prawa jazdy

Informujemy,

że w celu uzyskania prawa jazdy należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z orzeczeniem lekarskim i dowodem osobistym oraz zdjęciem w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, w godzinach pracy urzędu.

Wniosek można również złożyć przez Internet, korzystając z portalu ePUAP bądź gov.pl.

Po złożeniu wniosku osoba otrzyma numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), który umożliwi zapisanie się na kurs i egzamin na prawo jazdy w wybranej szkole jazdy i Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie).

Kurs i egzamin na prawo jazdy obejmują część teoretyczną i praktyczną, zgodnie z wymaganiami dla danej kategorii prawa jazdy.

Po zdanym egzaminie, należy opłacić kwotę 100,00 zł za wydanie prawa jazdy i dostarczyć potwierdzenie do Wydziału Komunikacji w Myśliborzu.

Prawo jazdy będzie gotowe do odbioru w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu do 3 tygodni po dostarczeniu potwierdzenia wpłaty  ( 100,00 zł).

Aby odebrać prawo jazdy, należy zgłosić się osobiście z dowodem osobistym lub pełnomocnictwem dla osoby upoważnionej.

Status prawa jazdy można sprawdzić przez Internet, korzystając z stron www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o prawach jazdy, można skontaktować się z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu pod numerem telefonu 95 747 23 90 lub 95 747 31 90 wew.226,224.

W celu telefonicznej weryfikacji rozmówcy będziemy prosić o podanie swojego imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz trzech ostatnich cyfr numeru PKK.