Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w związku z wystąpieniem strefy zapowietrzonej i zagrożonej spowodowanej stwierdzeniem ogniska grypy ptaków A/H5N8/ w miejscowości Staw gmina Lubiszyn

Dotyczy: strefy zapowietrzonej i zagrożonej obejmującej miejscowości:

Gminy Myślibórz: Płośno, Podławie, Ławy, Sądkowo, Renice, Wydmuchy, Strzelnik, Dąbrowa, Nawojczyn, Trzyniec, Podłążek, Klicko, Jarużyn, Pluty, Mirawno, Myślibórz, Myśliborzyce, Mączlino, Wierzbnica, Wierzbówek, Kruszwin, Listomie, Utonie, Zgoda, Zgoda Kolonia, Sobienice, Sarbinowo, Wrzelewo, Nawrocko, Rościn, Rościnko, Rokicienko, Iłowo, Kostno, Gryżyno, Dąbrowa, Pszczelnik

Gminy Dębno: Radzicz, Grzybno, Grzybno Kolonia, Piołunek, Różańsko, Sulisław, Ostrowiec, Dolsk, Turze, Borne, Juncewo,

Gminy Nowogródek Pomorski: Trzcinna, Świątki, Chocień, Somin, Smolary, Smólsko, Sołacz, Rataje, Nowogródek Pomorski, Kolonia Nowogródek Pomorski, Giżyn Osada.

Grypa ptaków jest chorobą zakaźną zwierząt wywołaną przez wirus grypy. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy wirusy grypy ptaków przekraczają barierę gatunkową i są zdolne do zarażenia człowieka. Dotychczas przypadki takie dotyczyły głównie terenów Azji i Afryki o niskim i bardzo niskim poziomie higieny.

Wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w miejscowości Staw jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. To oznacza, że ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje.

W związku z tym, że wirusy grypy mogą zmienić swoje cechy i aby uniknąć ryzyka zakażenia takim wirusem należy przestrzegać zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a ponadto:

 • dopilnować, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania,
 • nie dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, ani ubitego drobiu; dopilnować, aby nie robiły tego dzieci,
 • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak
   i hodowlanym; dopilnować, aby robiły to także dzieci,
 • nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 °C,
 • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt
  z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze),
 • pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy,
 • pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.

Zawsze należy pamiętać że szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 w Myśliborzu

Marzena Smolarek

/-/

11.01.2021r.