Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie miejscowości Czerników, gm. Myślibórz ogniska grypy ptaków A/H5N8/

Dotyczy strefy zapowietrzonej obejmującej w powiecie myśliborskim miejscowości:

Gmina Myślibórz: Czerników, Nawrocko, Iłowo, Sarbinowo, Pniów.

Dotyczy strefy zagrożonej obejmującej w powiecie myśliborskim miejscowości:

Gmina Myślibórz: Myślibórz, Myśliborzyce, Wierzbnica, Klicko, Zgoda, Sobienice, Utonie, Listomie, Kruszwin, Straszym, Golenice, Przymiarki, Jezierzyce, Tarnowo, Golczew, Golenicki Młyn, Nawojczyn, Dąbrowa, Rościnko, Rokicienko, Pacynowo, Kierzków, Rów, Chłopowo, Chłopówko, Rościn, Piołunek, Wrzelewo, Lichoca, Kolonia Myśliborzyce, Wierzbówek, Mączlino, Mirawno, Podlążek, Gryżyno, Pszczelnik, Dalsze, Zarzecze, Czółnów.  Gminy Dębno: Warnice, Krężelin, Juncewo, Radzicz, Kostno, Różańsko, Grzybno, Piołunek.

Grypa ptaków jest chorobą zakaźną zwierząt wywołaną przez wirus grypy. Naturalnym gospodarzem ptasiej grypy jest drób i dzikie ptactwo, zdarzają się jednak przypadki, kiedy wirusy grypy ptaków przekraczają barierę gatunkową i są zdolne do zarażenia człowieka. Dotychczas przypadki takie dotyczyły głównie terenów Azji i Afryki o niskim i bardzo niskim poziomie higieny.
Wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w miejscowości Czerników jest wysoce zjadliwy dla ptaków, ale stwarza niewielkie zagrożenie dla człowieka.
W związku z tym, że wirusy grypy mogą zmieniać swoje cechy i aby uniknąć ryzyka zakażenia takim wirusem należy przestrzegać zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a ponadto:

  • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania,
  • nie dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, ani ubitego drobiu; dopilnować, aby nie robiły tego dzieci,
  • myć ręce mydłem pod bieżącą wodą, w sytuacjach gdy nie jest to możliwe dezynfekować dłonie przy użyciu środków do dezynfekcji (na bazie alkoholu) po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym;
  • nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 °C,
  • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze),
  • pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy,
  • pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.

Zawsze należy pamiętać o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myśliborzu
Marzena Smolarek
/-/
17.01.2021r.