KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr YII/47/2015 Rady Powiatu

w Myśliborzu

z dnia 27 kwietnia 2015 roku
Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje

O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD PROJEKTEM BUDŻETU NA 2023 ROK

ORAZ O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI

ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Wnioski przyjmowane będą do dnia 16 września 2022roku