Konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2024 rok

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2024 rok”

Na podstawie uchwały NR XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 06 października 2023 roku do
19 października 2023 roku

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji i dostarczyć do dnia 19 października 2023 roku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: mysliborz@hot.pl. Dodatkowo uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać bezpośrednio w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w budynku przy ulicy Północnej 15, pok. 420.

Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Pani Róża Werocy Inspektor w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Formularz zgłoszeń

Program współpracy