Konsultacje społeczne strategii rozwoju Partnerstwa "Lider Pojezierzy"

Loga:MinisterstwaFunduszy i PolitykiRegionalnej, Fundacji Fundusz Współpracy, Związek Miast Polskich

Szanowni Mieszkańcy!

Trwają prace nad strategią rozwoju Partnerstwa „Lider Pojezierzy”, które tworzą samorządy gminne i powiatowe z powiatów choszczeńskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego oraz gminy Trzcińsko-Zdrój.

Strategia ta jest dokumentem wytyczającym cele oraz kierunki rozwoju i wspólnego działania samorządów obszaru Partnerstwa. Zaprezentowane projekty, planowane do realizacji w najbliższych latach odpowiadają na kluczowe problemy Partnerstwa zdefiniowane na etapie diagnozy. Zamieszczona niżej prezentacja przedstawia w skrócie najważniejsze wątki poruszane w strategii.

Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie współpracujących ze sobą samorządów Partnerstwa zapraszają do zapoznania się z prezentowaną strategią rozwoju oraz do zgłoszenia swoich uwag, komentarzy czy rekomendacji.

Swoją opinię można wyrazić za pomocą wypełnionego formularza zgłaszania uwag, przesyłając go na adres: liderpojezierzy@gmail.com lub złożyć w lokalnym urzędzie gminy/starostwie powiatowym. Na Państwa głosy czekamy do dnia 1 grudnia 2023r.

Jak zawsze głos Mieszkańców jest dla nas ważny. Dziękujemy za udział w tworzeniu ważnej dla rozwoju Partnerstwa strategii!

 

Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie
Partnerstwa „Lider Pojezierzy”

Załączniki:

Formularz zgłaszania uwag

Sentencja strategii w postaci krótkiej prezentacji

Tekst strategii do konsultacji

Logo: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskicj, Flaga Polska