LXVI SESJA RADY POWIATU W MYSLIBORZU

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 27 września 2023 roku (środa) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15 odbędzie się LXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie „Pamiątkowych Medali za szczególne zasługi dla Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”.
 4. Sprawozdanie finansowe spółki prawa handlowego Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. za I półrocze 2023 roku oraz przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki.
 5. Sprawozdanie finansowe spółki prawa handlowego Szpital Barlinek Sp. z o.o. za I półrocze 2023 roku oraz przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki.
 6. Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie – Nadzoru Wodnego w Gorzowie Wlkp., Nadzoru Wodnego w Pyrzycach, Nadzoru Wodnego w Gryfinie, Nadzoru Wodnego w Myśliborzu i Nadzoru Wodnego w Strzelcach Krajeńskich z działań podejmowanych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2022 roku.
 7. Informacja na temat stanu dróg powiatowych.
 8. Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2023/2024.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2024.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 19. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 20. Oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie obrad.

Transmisja z obrad LXVI sesji Rady Powiatu Myśliborskiego będzie dostępna na żywo na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego w zakładce „Aktualności”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Dudek