LXVII SESJA RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 30 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
przy ul. Północnej 15 odbędzie się LXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2022/2023.
 4. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały nr LII/345/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2108Z i odcinkiem drogi powiatowej nr 2109Z na odcinku Giżyn – Nowogródek Pomorski w zakresie pełnienia funkcji inwestora.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 11. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 12. Oświadczenia radnych.
 13.   Zamknięcie obrad.

Transmisja z obrad LXVII sesji Rady Powiatu Myśliborskiego będzie dostępna na żywo na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego w zakładce „Aktualności”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
        Robert Dudek