Modernizacja dróg powiatowych na terenia gmin Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz

Flaga Polski, Godło Polski, Polski Ład

„Oddano do użytku zmodernizowane drogi powiatowe na terenie gmin Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”

W dniu 26 października 2023 roku oficjalnie odebrano i przekazano do użytku 3 zmodernizowane drogi powiatowe. Inwestycja została wykonane w ramach zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”. W ramach umowy wykonano następujące zadania:

  1. „Modernizacja drogi nr 2125Z i 2148Z Ożar-Strąpie-Dziedzice - I etap” – modernizacją został objęty odcinek drogi powiatowej o łącznej długości ok. 2 km prowadzącej z miejscowości Ożar do miejscowości Strąpie (gmina Barlinek). W ramach zadania wymieniono nawierzchnię bitumiczną, przebudowano zjazdy, oczyszczono i utwardzono pobocza.
  2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z Kaleńsko-granica powiatu (Szumiłowo) - I etap” – modernizacją został objęty odcinek drogi powiatowej o łącznej długości ok. 1,7 km pomiędzy miejscowością Kaleńsko (gmina Boleszkowice) a granicą powiatu (powiat gorzowski). W ramach zadania poszerzono jezdnię do 5,5 m, która otrzymała nową nawierzchnię bitumiczną, utwardzone pobocza i odtworzony system odwodnienia pasa drogowego.
  3. „Modernizacja drogi Nr 2115Z Golenice-Czerników - etap I” – modernizacją został objęty odcinek drogi powiatowej o łącznej długości ok. 2 km prowadzącej z miejscowości Golenice do miejscowości Sarbinowo (gmina Myślibórz). W ramach zadania wymieniono nawierzchnię bitumiczną oraz oczyszczono i utwardzono pobocza.

Wykonawcą wszystkich wyżej wymienionych zadań była firma Maldrobud Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Myśliborzu. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła na kwotę 7.293.929,41 zł  brutto.