Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów