Nabór wniosków na dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej w kwocie 5000 zł (przeważający kod PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z)

22 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, której celem jest udzielenie dodatkowego wsparcia ze środków Funduszu Pracy w postaci jednokrotnej dodatkowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pomoc skierowana zostanie do przedstawicieli branż prowadzących działalność jako rodzaj przeważającej według PKD kodami 56.30.Z, 93.29.A oraz 93.29.Z, o ile spełnią warunki jej przyznania.

Zgodnie z powyższym Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków

na DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

od 1 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.

Wnioski należy składać  wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone  wnioski  zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

 

Szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 747 28 71

w godz. od 7.00 do 15.00

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: szmy@praca.gov.pl