Nabór wniosków - nowa dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców na podstawie rozporządzenia z dn. 26 lutego 2021 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków
o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
w wysokości do 5 tys. zł
DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (Rozporządzenie)
Rozdział 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
(Dz. U. poz. 371)
Termin naboru: od 01.03.2021 r. – 31.05.2021 r.
Uwaga! O dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd (Tarcza 1.0), dotację na podstawie art. 15zze4 (Tarcza 6.0) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz dotację na podstawie rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r. (Tarcza 7.0).
 
Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania dotacji na podstawie rozporządzenia

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania dotacji na podstawie rozporządzenia

Wnioski należy składać WYŁĄCZNIE w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl,
po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
Instrukcja założenia konta na platformie ePUAP (profil zaufany)

UWAGA! Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.


Kliknij aby wypełnić wniosek


Dodatkowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu:  95747 28 71
w godz. od 7:00 do 15:00
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: szmy@praca.gov.plZapoznaj się z instrukcją składania wniosku .