NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU W MYSLIBORZU

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 29 maja 2023 roku (poniedziałek) o godz. 900 odbędzie się w trybie zdalnym LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Transmisja z obrad Nadzwyczajnej LXII Sesji Rady Powiatu będzie dostępna na żywo na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego w zakładce „Aktualności”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Dudek