Newsletter ,,Co słychać w III sektorze?" Marzec 2021 wydanie II

PROGRAM SPOŁECZNIK

W dniach 1 kwietnia - 22 kwietnia odbędzie się  drugi nabór na działania w 2021 r w Programie Społecznik na lata 2019-2021. Nabór dotyczy I filaru – Mikrodotacje, gdzie dotacja na działania lokalne wynosi do 4 tys. zł, a także w II filaru – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie, gdzie dotacja na działania o zasięgu powiatowym i regionalnym może wynosić do 10 tys. zł. Dofinansowane działania będą realizowane w terminie 1 lipca – 6 grudnia 2021 r. Wkład własny finansowy nie jest wymagany, natomiast konieczne jest zapewnienie wkładu własnego osobowego. Nadal premiowane będą projekty o charakterze ekologicznym, a w podział części budżetu będzie zaangażowana Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego jako głos doradczy.  Zachęcamy do kontaktu z Animatorami lokalnymi i konsultowania swoich projektów – informacje na www.

 

1% PODATKU – WSPIERAJMY POMORZE ZACHODNIE

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dla organizacji z lokalnego otoczenia oraz włączenia się w kampanię promującą pozostawienie 1% na Pomorzu Zachodnim. Na naszej stronie znajdą Państwo grafiki i plakat do pobrania – można go wydrukować i wpisać nazwę swojej organizacjilink do www. Można też udostępnić materiał promocyjny w mediach społecznościowych, FB: link i używać hasztagu #1%dlaPomorzaZachodniego.

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI ZA 2020 ROK

Portal ngo.pl jak zwykle wspiera organizacje – znajdą Państwo szereg artykułów i podpowiedź na co zwracać uwagę w temacie sprawozdawczości organizacji pozarządowej za 2020 rok:

 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line pn. “Współpraca z wolontariuszami od A do Z“. Termin: 17 marca  (środa) w godzinach od 10:00 do 14:00 Platforma Zoom. Szczegóły na www.

Stowarzyszenie zachęca również do włączenia się w zbiórkę materiałów papierniczych dla uczniów-pacjentów Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie – link do wydarzenia.

 

OWES SZCZECIN ZAPRASZA NA WEBINARY

Szczeciński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza w najbliższym czasie na bezpłatne webinary:

• 17 marca 2021 r. g. 17:00 - 19:00 - "INICJATYWA LOKALNA jako narzędzie do zwiększenia aktywności w środowisku". Rejestracja poprzez formularz - tutaj.

• 25 marca 2021 r. g. 17:00 - 19:00  - "Jak komunikować się z mediami, aby chciały informować o działaniach PES?". Rejestracja poprzez formularz - tutaj

Webinary są przeznaczone dla społeczników, przedstawicieli i wolontariuszy ze stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji z regionu szczecińskiego (powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M.Szczecin, M.Świnoujście), którzy szukają kolejnych możliwości realizacji działań na rzecz społeczności, w której żyją.

 

SEKTOR 3 ZAPRASZA NA WEBINARY

Cyfrowy narzędziownik dla NGO - 23 marca 2020 godz. 18.00-20.00.

Podstawy higieny cyfrowej dla NGO - 30 marca 2020 godz. 18.00-20.00.

Formularze zgłoszeniowe i szczegóły na www.

 
ZAPOWIEDŹ - SPOTKANIA REGIONALNE – PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE

W kwietniu odbędą się spotkania informacyjne Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, podczas których omówione zostaną założenia i wytyczne dotyczące pierwszego konkursu grantowego. W dniu 6 kwietnia (wtorek) w godz. 11.00-14.00 odbędzie się spotkanie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego

Rejestracja – link.

 

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA

 

BLOG KONKURSY DLA NGO
FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU
ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

 

KONKURSY W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WZ

Aktualnie do 12 marca trwa nabór na zadania z zakresu kultury fizycznej – szczegóły na BIP – link oraz do 25 marca na zadania za zakresu polityki społecznej – link. Niebawem zostaną ogłoszone także inne konkursy określone w priorytetach współpracy na 2021 rok – link do programu.

 

AKTYWNI+ PROGRAM MINISTERIALNY

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do nawet 250 tysięcy zł w czterech priorytetowych obszarach:

  • Aktywność społeczna.
  • Partycypacja społeczna.
  • Włączenie cyfrowe.
  • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych.

Oferty można składać do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00. Szczegóły na www.

 

NABORY W PROGRAMIE NOWE FIO 2021

Do 29 marca godz. 14:00 organizacje mogą składać oferty w Programie NOWEFIO w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r., wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Odbędą się spotkania informacyjne. Szczegóły na www.

 
FUNDUSZ POMOCOWY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INICJATYW OBYWATELSKICH

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest pomoc organizacjom znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, wynikającej z pandemii COVID-19. Maksymalna kwota dotacji to 40 tys. zł, w tym 7 zł na rozwój instytucjonalny organizacji. Priorytety to m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych, podnoszenie jakości oświaty, działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia dzieci i młodzieży. Składanie wniosków do 10 kwietnia. Szczegółowe informacje na www.

 

FABRYKA POMYSŁÓW

Fundacja Cemex zaprasza do konkursu grantowego dla organizacji z miejscowości, w których prowadzi działalność -  w naszym regionie jest to Szczecin i Świnoujście. Priorytetowe działania to:  ekologia i zrównoważony rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo , edukacja i/lub przedsiębiorczość, różnorodność i włączenie społeczne, lokalna zrównoważona infrastruktura. Wnioski można składać do 4 kwietnia 2021. Więcej informacji na www.

 

MIKRODOTACJE – DLA SZCZECIŃSKICH NGO

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian SCWOP Sektor 3 zaprasza do składania wniosków o realizację mikrodotacji – wnioski można składać do 28 marca 2021 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 12 kwietnia do 31 lipca 2021 roku. Warto wziąć udział w spotkaniach informacyjnych. Szczegóły na www.

 
SENIORZY W AKCJI

Trwa IV edycja konkursu ,,Seniorzy w Akcji!”,  w ramach którego osoby starsze i pary międzypokoleniowe we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją mogą zgłosić się do konkursu - do 22 marca 2021 roku. Szczegóły na www.

 
ZABAWA TO POWAŻNA SPRAWA

W ramach konkursu można uzyskać granty na realizację projektów edukacyjno-wychowawczych w zakresie zmian klimatu. Program umożliwia również pozyskanie środków na remont, odnowienie, modernizację lub wyposażenie siedziby placówki prowadzonej przez uczestnika. Termin aplikowania - do 31 marca. Szczegóły na www.

 
LATO W TEATRZE

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego prowadzi nabór wniosków do programu Lato w teatrze 2021, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych - ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chcą zorganizować dwutygodniowe kolonie lub półkolonie teatralne dla dzieci i młodzieży zakończone pokazem. Wnioski do programu można składać do 26 marca 2021. Szczegóły na www

 

DOTACJE FUNDACJI mBANKU NA PROJEKTY MATEMATYCZNE

Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Termin składania wniosków w I kwartale to 24 marca. Więcej na www.

 

NABORY STAŁE

 

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na 
www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

 
POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

 

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

 

KOOPERATYWA ŁAŹNIA
CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE
PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU
DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN
OSWAJANIE SZTUKI
ŚRODEK. ŚRÓDMIEJSKI PUNKT SĄSIEDZKI
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SZCZECINIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,,PARTNERSTWO W ROZWOJU”
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELNIE

 

75_lat_baner

 

PZBE-poczta

 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 31 14 921
fax. 91 44 16 231
msamul@wzp.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin